Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14,43
 • Değişim :-2,1 %
 • Hacim TL :2.187.689
 • Hacim Adet :150.768
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XSIST,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : AKCNS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 607.409.360
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 607.409.360
 • NAKİT DEĞERLER 607.409.360
 • 1.1 Kasa 33.531.077
 • A. Hazır Değerler 33.531.077
 • Kasa 33.531.077
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 435.607.969
 • Acenteler 435.607.969
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 435.607.969
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.353.713
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.353.713
 • İkrazlar 1.353.713
 • 6.1 Kısa Vadeli 129.350.589
 • E. Stoklar 129.350.589
 • İŞTİRAKLER 129.350.589
 • 6. Diğer Stoklar 7.566.012
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.566.012
 • Menkuller 7.566.012
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 607.409.360
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 607.409.360
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 607.409.360
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.148.074.019
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.148.074.019
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.148.074.019
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.551.435
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.551.435
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.551.435
 • 15.2 Menkul Değerlerin 208.004.557
 • C. Finansal Duran Varlıklar 208.004.557
 • Reasürörler Payı (-) 208.004.557
 • AKTİF TOPLAMI 765.241.950
 • D. Maddi Duran Varlıklar 765.241.950
 • Reasürörler Payı (-) 765.241.950
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 168.032.517
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.032.517
 • Ödenmiş Sermaye 168.032.517
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 129.457.887
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 129.457.887
 • Nominal Sermaye 129.457.887
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.009.102
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.009.102
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.009.102
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.234.458
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.234.458
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.234.458
 • A K T İ F T O P L A M I 1.755.483.379
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.755.483.379
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.755.483.379
 • 4.1 Bonolar 505.258.986
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 505.258.986
 • Maliyet Artış Fonu 505.258.986
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 259.810.900
 • A. Finansal Borçlar 259.810.900
 • Özel Fonlar 259.810.900
 • B. Ticari Borçlar 196.262.828
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 196.262.828
 • P A S İ F T O P L A M I 196.262.828
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.402.567
 • 2. Borç Senetleri 11.402.567
 • Alınan Primler 11.402.567
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.894.629
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.894.629
 • XII. KARŞILIKLAR 15.894.629
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.416.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.416.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.416.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 14.986.561
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 14.986.561
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 14.986.561
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 505.258.986
 • 8. Borç Reeskontu (-) 505.258.986
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 505.258.986
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 79.471.901
 • Diğer Gelirler 79.471.901
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 79.471.901
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.046.207
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.046.207
 • GENEL GİDERLER (-) 29.046.207
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 46.596.039
 • PASİF TOPLAMI 46.596.039
 • Personel Giderleri (-) 46.596.039
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.170.752.492
 • Faiz Gelirleri 1.170.752.492
 • III. ÖZ SERMAYE 1.170.752.492
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.158.236.175
 • A. Sermaye 1.158.236.175
 • Kar Payı Gelirleri 1.158.236.175
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 191.447.068
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 191.447.068
 • Satış Karları 191.447.068
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 233.177.582
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 233.177.582
 • MALİ GİDERLER (-) 233.177.582
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 173.337.191
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 173.337.191
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.516.317
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.516.317
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.755.483.379
 • P A S İ F T O P L A M I 1.755.483.379
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.088.190.554
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.088.190.554
 • 1. Satıştan İadeler (-) -770.147.996
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -770.147.996
 • 2. Satış İskontoları (-) 318.042.558
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 318.042.558
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 318.042.558
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 318.042.558
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.088.553
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.088.553
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.850.878
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -42.850.878
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -55.939.431
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -55.939.431
 • 4.1.3 Diğer 262.103.127
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 262.103.127
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 281.344.172
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 281.344.172
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -47.405.207
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -47.405.207
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 233.938.965
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 233.938.965
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 233.938.965
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 233.938.965
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 674.457
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 233.264.508
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.