Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,06
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.602.320
 • Hacim Adet :143.750
* SG: 19.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XSIST,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : AKCNS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 736.008.270
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 736.008.270
 • NAKİT DEĞERLER 736.008.270
 • 1.1 Kasa 62.963.164
 • A. Hazır Değerler 62.963.164
 • Kasa 62.963.164
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 468.286.692
 • Acenteler 468.286.692
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 468.286.692
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 27.434.720
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 27.434.720
 • İkrazlar 27.434.720
 • 6.1 Kısa Vadeli 160.770.954
 • E. Stoklar 160.770.954
 • İŞTİRAKLER 160.770.954
 • 6. Diğer Stoklar 16.552.740
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.552.740
 • Menkuller 16.552.740
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 736.008.270
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 736.008.270
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 736.008.270
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.196.179.879
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.196.179.879
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.196.179.879
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.429.552
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.429.552
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.429.552
 • 15.2 Menkul Değerlerin 199.149.249
 • C. Finansal Duran Varlıklar 199.149.249
 • Reasürörler Payı (-) 199.149.249
 • AKTİF TOPLAMI 819.777.946
 • D. Maddi Duran Varlıklar 819.777.946
 • Reasürörler Payı (-) 819.777.946
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 169.736.831
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.736.831
 • Ödenmiş Sermaye 169.736.831
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 129.457.887
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 129.457.887
 • Nominal Sermaye 129.457.887
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.023.383
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.023.383
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.023.383
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.062.918
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.062.918
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.062.918
 • A K T İ F T O P L A M I 1.932.188.149
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.932.188.149
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.932.188.149
 • 4.1 Bonolar 770.210.335
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 770.210.335
 • Maliyet Artış Fonu 770.210.335
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 486.078.697
 • A. Finansal Borçlar 486.078.697
 • Özel Fonlar 486.078.697
 • B. Ticari Borçlar 245.404.986
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 245.404.986
 • P A S İ F T O P L A M I 245.404.986
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.095.085
 • 2. Borç Senetleri 10.095.085
 • Alınan Primler 10.095.085
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.594.445
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.594.445
 • XII. KARŞILIKLAR 9.594.445
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.834.741
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.834.741
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.834.741
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 10.267.618
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 10.267.618
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 10.267.618
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 770.210.335
 • 8. Borç Reeskontu (-) 770.210.335
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 770.210.335
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 88.259.154
 • Diğer Gelirler 88.259.154
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 88.259.154
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 38.296.911
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.296.911
 • GENEL GİDERLER (-) 38.296.911
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 46.007.216
 • PASİF TOPLAMI 46.007.216
 • Personel Giderleri (-) 46.007.216
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.073.718.660
 • Faiz Gelirleri 1.073.718.660
 • III. ÖZ SERMAYE 1.073.718.660
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.061.871.142
 • A. Sermaye 1.061.871.142
 • Kar Payı Gelirleri 1.061.871.142
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 191.447.068
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 191.447.068
 • Satış Karları 191.447.068
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 233.177.582
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 233.177.582
 • MALİ GİDERLER (-) 233.177.582
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 222.598.194
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 222.598.194
 • 2. ........... Yılı Zararı 11.847.518
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 11.847.518
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.932.188.149
 • P A S İ F T O P L A M I 1.932.188.149
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.091.075.325
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.091.075.325
 • 1. Satıştan İadeler (-) -878.870.696
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -878.870.696
 • 2. Satış İskontoları (-) 212.204.629
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 212.204.629
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 212.204.629
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 212.204.629
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -14.709.751
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -14.709.751
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -45.161.324
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -45.161.324
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -59.871.075
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -59.871.075
 • 4.1.3 Diğer 152.333.554
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 152.333.554
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 121.908.698
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 121.908.698
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.121.567
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.121.567
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 102.787.131
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 102.787.131
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 102.787.131
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 102.787.131
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -64.848
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 102.851.979
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,02
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,48
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,21
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,13
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,02
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,48
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,21
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,13
  3. 0,00

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,01
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,29
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,81
  3. 0,00

LOT

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,99
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,01
  3. 0,00
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,56
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.