Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,75
 • Değişim :-1,46 %
 • Hacim TL :311.517
 • Hacim Adet :45.813
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
 • XARKU,XGIDA,XSADA,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : ADANA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 285.454.863
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 285.454.863
 • NAKİT DEĞERLER 285.454.863
 • 1.1 Kasa 41.705.788
 • A. Hazır Değerler 41.705.788
 • Kasa 41.705.788
 • B. Menkul Kıymetler 17.356.567
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 17.356.567
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 17.356.567
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 149.425.505
 • Acenteler 149.425.505
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 149.425.505
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.390.508
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.390.508
 • İkrazlar 1.390.508
 • 6.1 Kısa Vadeli 70.560.164
 • E. Stoklar 70.560.164
 • İŞTİRAKLER 70.560.164
 • 6. Diğer Stoklar 5.016.331
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.016.331
 • Menkuller 5.016.331
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 285.454.863
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 285.454.863
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 285.454.863
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 650.268.004
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 650.268.004
 • II. DURAN VARLIKLAR 650.268.004
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 250.715
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 250.715
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 250.715
 • 15.2 Menkul Değerlerin 109.092.993
 • C. Finansal Duran Varlıklar 109.092.993
 • Reasürörler Payı (-) 109.092.993
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 198.474.978
 • 15.3 Diğer 198.474.978
 • Muallak Hasar Karşılığı 198.474.978
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 13.796.659
 • Hayat Matematik Karşılığı 13.796.659
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13.796.659
 • AKTİF TOPLAMI 295.658.021
 • D. Maddi Duran Varlıklar 295.658.021
 • Reasürörler Payı (-) 295.658.021
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.454.520
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.454.520
 • Ödenmiş Sermaye 10.454.520
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.062.941
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.062.941
 • Nominal Sermaye 7.062.941
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 22.540.118
 • F. Diğer Duran Varlıklar 22.540.118
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 22.540.118
 • A K T İ F T O P L A M I 935.722.867
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 935.722.867
 • Yeniden Değerleme Fonu 935.722.867
 • 4.1 Bonolar 78.864.226
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 78.864.226
 • Maliyet Artış Fonu 78.864.226
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 18.937.379
 • A. Finansal Borçlar 18.937.379
 • Özel Fonlar 18.937.379
 • B. Ticari Borçlar 41.504.889
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 41.504.889
 • P A S İ F T O P L A M I 41.504.889
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.361.758
 • 2. Borç Senetleri 2.361.758
 • Alınan Primler 2.361.758
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.627.144
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.627.144
 • XII. KARŞILIKLAR 4.627.144
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.180.873
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.180.873
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.180.873
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.568.980
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.568.980
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.568.980
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 78.864.226
 • 8. Borç Reeskontu (-) 78.864.226
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 78.864.226
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 77.108.016
 • Diğer Gelirler 77.108.016
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 77.108.016
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 55.648.500
 • A. Finansal Borçlar 55.648.500
 • TEKNİK GİDERLER (-) 55.648.500
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.691.105
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.691.105
 • GENEL GİDERLER (-) 14.691.105
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.941.371
 • PASİF TOPLAMI 4.941.371
 • Personel Giderleri (-) 4.941.371
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 779.750.625
 • Faiz Gelirleri 779.750.625
 • III. ÖZ SERMAYE 779.750.625
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 779.750.625
 • A. Sermaye 779.750.625
 • Kar Payı Gelirleri 779.750.625
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 336.182.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 336.182.000
 • Satış Karları 336.182.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.313.781
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.313.781
 • Diğer Giderler (-) -1.313.781
 • F. Net Dönem Karı 1.313.781
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.313.781
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.313.781
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 131.843.258
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 131.843.258
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 935.722.867
 • P A S İ F T O P L A M I 935.722.867
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 383.989.293
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 383.989.293
 • 1. Satıştan İadeler (-) -244.746.839
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -244.746.839
 • 2. Satış İskontoları (-) 139.242.454
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 139.242.454
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 139.242.454
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 139.242.454
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -20.929.355
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -20.929.355
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28.705.596
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -28.705.596
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -501.726
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -501.726
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -50.136.677
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -50.136.677
 • 4.1.3 Diğer 89.105.777
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 89.105.777
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 152.723.328
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 152.723.328
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.779.441
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.779.441
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 130.943.887
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 130.943.887
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 130.943.887
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 130.943.887
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 130.943.887
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.