KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:16
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
511.345 379.140
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-52.014 47.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-52.014 47.809
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-66.839 61.251
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.825 -13.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
459.331 426.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.809 0 0 0 0 379.140 426.949 0 426.949
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 261.513 191 -24 0 0 0 0 0 76.956 0 0 338.636 0 338.636
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 1.664 -24 0 0 8.002 0 0 558.214 25.660 379.140 2.984.169 0 2.984.169
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.014 0 0 0 0 511.345 459.331 0 459.331
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 5.057 0 0 1.098.041 2.568 511.345 3.626.159 0 3.626.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 3.090.599 2.636.672 1.145.399 948.367
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.258.939 2.131.460 791.310 760.165
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
11.869 38.107 4.942 12.530
Bankalardan Alınan Gelirler
22.475 507 22.475 84
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
503.253 158.541 222.783 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.464 9.708 -32.453 5.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
467.393 148.833 223.840 54.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
31.396 0 31.396 0
Finansal Kiralama Gelirleri
279.426 281.577 96.911 98.846
Diğer Kar Payı Gelirleri
14.637 26.480 6.978 16.585
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.391.691 -1.716.928 -509.871 -593.623
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-964.231 -1.182.707 -355.153 -405.709
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-154.698 -204.228 -47.887 -67.579
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-33.562 -10.591 -19.697 -2.382
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-221.424 -304.403 -81.001 -112.563
Kiralama Kar Payı Giderleri
-17.768 -14.981 -6.133 -5.390
Diğer Kar Payı Giderleri
-8 -18 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.698.908 919.744 635.528 354.744
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
86.207 71.961 60.756 24.707
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.529 105.732 91.046 38.610
Gayri Nakdi Kredilerden
81.902 86.507 28.198 30.095
Diğer
82.627 19.225 62.848 8.515
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-78.322 -33.771 -30.290 -13.903
Gayri Nakdi Kredilere
0 -35 0 0
Diğer
-78.322 -33.736 -30.290 -13.903
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 104 2.857 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 81.228 52.518 45.093 16.493
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
236.148 384 160.266 784
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-53.769 72.520 -60.077 54.584
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-101.151 -20.386 -55.096 -38.875
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 176.778 150.206 61.674 38.676
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.043.225 1.197.286 803.051 434.620
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -813.194 -391.450 -171.354 -90.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-195.714 -19.637 -93.996 -6.544
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-175.371 -136.524 -58.183 -44.524
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -223.666 -168.376 -76.576 -52.120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
635.280 481.299 402.942 241.019
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 14.930 0 5.189
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 635.280 496.229 402.942 246.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -123.935 -117.089 -29.979 -64.979
Cari Vergi Karşılığı
-143.913 -116.805 -57.616 -57.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-65.520 -10.344 -39.358 -895
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
85.498 10.060 66.995 -6.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 511.345 379.140 372.963 181.229
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 511.345 379.140 372.963 181.229
Grubun Karı (Zararı)
511.345 379.140 372.963 181.229
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29220000 0,21670000 0,21310000 0,10360000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.110.711 7.686.652 12.797.363 2.190.417 4.024.699 6.215.116
Nakit ve Nakit Benzerleri
720.348 6.171.023 6.891.371 105.170 3.705.513 3.810.683
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 615.601 4.586.339 5.201.940 100.139 2.794.300 2.894.439
Bankalar
(2) 105.235 1.584.684 1.689.919 5.205 911.213 916.418
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -488 0 -488 -174 0 -174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
797.344 0 797.344 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
797.344 0 797.344 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 3.591.698 1.504.865 5.096.563 2.085.220 301.717 2.386.937
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.414 0 10.414 7.672 0 7.672
Diğer Finansal Varlıklar
3.581.284 1.504.865 5.086.149 2.077.548 301.717 2.379.265
Türev Finansal Varlıklar
(5) 1.321 10.764 12.085 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.321 10.764 12.085 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.209.254 13.438.654 40.647.908 18.004.119 11.534.815 29.538.934
Krediler
(6) 25.460.965 10.633.486 36.094.451 17.045.982 8.862.682 25.908.664
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
2.530.892 2.348.519 4.879.411 1.531.983 2.124.383 3.656.366
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 766.486 766.486 0 547.750 547.750
Devlet Borçlanma Senetleri
0 766.486 766.486 0 547.750 547.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-782.603 -309.837 -1.092.440 -573.846 0 -573.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 101.545 0 101.545 104.069 0 104.069
Satış Amaçlı
101.545 0 101.545 104.069 0 104.069
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 177.902 341 178.243 157.597 0 157.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 147.516 0 147.516 120.641 0 120.641
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
120.641
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 76.957 0 76.957 42.153 0 42.153
DİĞER AKTİFLER
(15) 235.401 27.587 262.988 148.037 65.527 213.564
VARLIKLAR TOPLAMI
33.059.286 21.153.234 54.212.520 20.767.033 15.625.041 36.392.074
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 22.534.199 19.881.779 42.415.978 13.032.105 12.425.040 25.457.145
ALINAN KREDİLER
(2) 302.990 1.604.739 1.907.729 374.535 3.121.136 3.495.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 264.379 0 264.379 19.135 0 19.135
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.554.573 0 3.554.573 2.482.999 0 2.482.999
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 956 0 956 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
956 0 956 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 114.738 15.878 130.616 97.792 12.267 110.059
KARŞILIKLAR
(8) 219.224 188.459 407.683 189.634 45.645 235.279
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
41.109 0 41.109 35.712 0 35.712
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
178.115 188.459 366.574 153.922 45.645 199.567
CARİ VERGİ BORCU
(9) 91.705 26 91.731 122.428 122.428
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 300.260 754.430 1.054.690 312.351 537.338 849.689
Krediler
300.260 754.430 1.054.690 312.351 537.338 849.689
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 576.013 182.013 758.026 363.557 76.805 440.362
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.626.241 -82 3.626.159 3.166.186 642 3.166.828
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513
1.314.426 198.406 1.512.832 1.138.470 177.775 1.316.245
Emtia
2.065.856 850.978 2.916.834 1.493.748 544.166 2.037.914
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.881.605 1.186.091 27.067.696 17.783.352 1.032.354 18.815.706
Diğer Rehinli Kıymetler
4.883.315 1.076.930 5.960.245 4.061.991 927.566 4.989.557
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
51.452.127 17.514.022 68.966.149 35.624.027 13.249.061 48.873.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-153.764 -61.588
Alınan Kar Payları
2.653.873 2.367.314
Ödenen Kar Payları
-1.366.171 -1.600.249
Alınan Temettüler
104 2.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
95.436 71.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
258.006 10.614
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
66.840 55.169
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-175.371 -145.401
Ödenen Vergiler
-39.098 -90.406
Diğer
-1.647.383 -733.447
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.964.259 1.544.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-621.665 -29.173
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.795.538 -257.642
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.185.787 -3.369.243
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-775.085 701.420
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.796.835 1.343
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.161.998 4.951.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-11.523 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.573.141 155.421
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
968.165 -608.725
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.810.495 1.483.048
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.767.543 -1.938.863
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-84.661 -35.175
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.453.990 -1.446.422
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-218.736 -456.003
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-10.156 -1.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.125.793 390.882
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.276.575 5.244.857
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -4.862.310
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-109.163 10.040
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-41.619 -24.045
Diğer
0 22.340
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
682.708 103.303
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.851.453 38.370
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.063.929 1.145.532
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.915.382 1.183.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886213


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.390 Değişim: -0,21% Hacim : 22.735 Mio.TL Son veri saati : 15:50
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9527 Değişim: 0,32%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9687
Açılış: 15,9021
16,7946 Değişim: 0,22%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
929,59 Değişim: 0,13%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.