KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:15
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
511.345 386.190
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-52.014 47.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-52.014 47.809
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-66.839 61.251
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.825 -13.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
459.331 433.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.809 0 0 0 0 386.190 433.999 0 433.999
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 261.513 191 0 0 0 0 0 0 76.956 0 0 338.660 0 338.660
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 1.664 0 0 0 8.002 0 0 558.214 25.660 386.190 2.991.243 0 2.991.243
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 0 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 0 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.014 0 0 0 0 511.345 0 0 459.331
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 5.057 0 0 1.098.041 2.568 511.345 0 0 3.626.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 3.090.599 2.636.672 1.145.399 948.367
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.258.939 2.131.460 791.310 760.165
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
11.869 38.107 4.942 12.530
Bankalardan Alınan Gelirler
22.475 507 22.475 84
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
503.253 158.541 222.783 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.464 9.708 -32.453 5.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
467.393 148.833 223.840 54.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
31.396 0 31.396 0
Finansal Kiralama Gelirleri
279.426 281.577 96.911 98.846
Diğer Kar Payı Gelirleri
14.637 26.480 6.978 16.585
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.391.691 -1.716.928 -509.871 -593.623
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-964.231 -1.182.707 -355.153 -405.709
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-376.122 -504.027 -128.888 -180.142
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-33.562 -10.591 -19.697 -2.382
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 -4.604 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-17.768 -14.981 -6.133 -5.390
Diğer Kar Payı Giderleri
-8 -18 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.698.908 919.744 635.528 354.744
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
86.207 71.961 60.756 24.707
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.529 105.732 91.046 38.610
Gayri Nakdi Kredilerden
81.902 86.507 28.198 30.095
Diğer
82.627 19.225 62.848 8.515
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-78.322 -33.771 -30.290 -13.903
Gayri Nakdi Kredilere
0 -35 0 0
Diğer
-78.322 -33.736 -30.290 -13.903
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 104 24.837 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 81.228 52.518 45.093 16.493
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
236.148 384 160.266 784
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-53.769 72.520 -60.077 54.584
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-101.151 -20.386 -55.096 -38.875
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 176.778 150.206 61.674 38.676
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.043.225 1.219.266 803.051 434.620
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -813.194 -391.450 -171.354 -90.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-195.714 -19.637 -93.996 -6.544
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-175.371 -136.524 -58.183 -44.524
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -223.666 -168.376 -76.576 -52.120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
635.280 503.279 402.942 241.019
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 635.280 503.279 402.942 241.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -123.935 -117.089 -29.979 -64.979
Cari Vergi Karşılığı
-143.913 -116.805 -57.616 -57.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-65.520 -10.344 -39.358 -895
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
85.498 10.060 66.995 -6.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 511.345 386.190 372.963 176.040
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
kte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 6.856.131 10.871.302 17.727.433 5.266.395 9.101.213 14.367.608
GARANTİ VE KEFALETLER
6.361.430 9.019.653 15.381.083 4.926.966 6.401.171 11.328.137
Teminat Mektupları
6.224.781 5.951.454 12.176.235 4.892.685 4.488.870 9.381.555
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
144.485 1.647.635 1.792.120 119.125 1.304.053 1.423.178
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.803.628 0 5.803.628 4.559.726 0 4.559.726
Diğer Teminat Mektupları
276.668 4.303.819 4.580.487 213.834 3.184.817 3.398.651
Banka Kredileri
0 6.238 6.238 0 18.753 18.753
İthalat Kabul Kredileri
0 6.238 6.238 0 18.753 18.753
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.077 1.185.476 1.215.553 29.071 954.074 983.145
Belgeli Akreditifler
30.077 1.185.476 1.215.553 29.071 954.074 983.145
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
97.493 1.874.685 1.972.178 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.079 1.800 10.879 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
(1) 472.222 78.505 550.727 334.484 65.749 400.233
Cayılamaz Taahhütler
472.222 78.505 550.727 334.484 65.749 400.233
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
33.735 78.505 112.240 42.995 65.749 108.744
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
232.693 0 232.693 157.323 0 157.323
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.929 0 14.929 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.142 0 27.142 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
163.723 0 163.723 122.657 0 122.657
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.479 1.773.144 1.795.623 4.945 2.634.293 2.639.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
22.479 1.773.144 1.795.623 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
22.479 1.653.120 1.675.599 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
17.315 825.158 842.473 4.945 1.317.991 1.322.936
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.164 827.962 833.126 0 1.316.302 1.316.302
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 120.024 120.024 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
44.595.996 6.642.720 51.238.716 30.357.632 4.147.848 34.505.480
EMANET KIYMETLER
5.684.062 3.237.138 8.921.200 4.972.403 1.315.878 6.288.281
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.027.675 0 5.027.675 4.448.877 4.448.877
Tahsile Alınan Çekler
572.135 80.477 652.612 438.873 95.040 533.913
Tahsile Alınan Ticari Senetler
62.050 18.380 80.430 55.181 13.204 68.385
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
22.202 554.721 576.923 29.472 347.982 377.454
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.583.560 2.583.560 0 859.652 859.652
REHİNLİ KIYMETLER
38.911.934 3.405.582 42.317.516 25.385.229 2.831.970 28.217.199
Menkul Kıymetler
4.766.732 93.177 4.859.909 907.668 150.109 1.057.777
Teminat Senetleri
1.314.426 198.406 1.512.832 1.138.470 177.775 1.316.245
Emtia
2.065.856 850.978 2.916.834 1.493.748 544.166 2.037.914
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.881.605 1.186.091 27.067.696 17.783.352 1.032.354 18.815.706
Diğer Rehinli Kıymetler
4.883.315 1.076.930 5.960.245 4.061.991 927.566 4.989.557
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
-66.366
Alınan Kar Payları
2.653.873 2.367.287
Ödenen Kar Payları
-1.366.171 -1.600.249
Alınan Temettüler
104 24.837
Alınan Ücret ve Komisyonlar
95.436 71.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
258.006 10.614
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
66.840 55.169
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-175.371 -145.401
Ödenen Vergiler
-39.098 -91.346
Diğer
-1.647.383 -759.238
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.035.833 2.579.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-621.665 -29.173
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.795.538 -257.642
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.185.787 -3.358.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-775.085 701.418
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.796.835 1.343
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.161.998 4.951.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-11.523 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-501.567 1.186.936
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
968.165 -616.368
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.882.069 2.513.091
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.767.543 -1.938.863
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-84.661 -35.175
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.453.990 -1.446.422
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9615 Değişim: 0,23%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9770
Açılış: 15,9256
17,0411 Değişim: 0,03%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
951,64 Değişim: 0,30%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 952,86
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.