KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.05.2020 - 19:09
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
113.567 109.450
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.106 17.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.106 17.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-39.903 21.246
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.797 -3.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.461 126.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.415 0 0 0 0 109.450 126.865 0 126.865
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 250.000 0 191 -24 0 0 0 0 0 76.956 0 0 327.123 0 327.123
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 250.000 0 1.664 -24 0 0 -22.392 0 0 235.549 348.325 109.450 2.672.572 0 2.672.572
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.106 0 0 0 0 113.567 82.461 0 82.461
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 25.965 0 0 555.646 544.963 113.567 3.249.289 0 3.249.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 901.896 792.313
Kredilerden Alınan Kar Payları
713.921 643.732
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
4.000 13.480
Bankalardan Alınan Gelirler
0 288
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
86.199 41.452
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.575 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.624 41.452
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
94.256 87.190
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.520 6.171
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -424.095 -536.081
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-288.772 -370.617
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-60.346 -60.127
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-1.467 -4.261
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-67.764 -96.376
Kiralama Kar Payı Giderleri
-5.746 -4.682
Diğer Kar Payı Giderleri
0 -18
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
477.801 256.232
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.936 23.751
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.232 31.125
Gayri Nakdi Kredilerden
27.357 26.304
Diğer
8.875 4.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.296 -7.374
Gayri Nakdi Kredilere
0 -35
Diğer
-19.296 -7.339
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 29.226 13.489
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
39.068 121
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.858 28.058
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-34.700 -14.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 71.524 98.291
FAALİYET BRÜT KÂRI
595.487 394.525
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -311.748 -148.458
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-16.016 -7.316
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-53.976 -44.686
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -67.708 -59.829
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
146.039 134.236
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 5.189
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 146.039 139.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -32.472 -29.975
Cari Vergi Karşılığı
-32.280 -26.161
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.738 -6.297
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.546 2.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 113.567 109.450
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 113.567 109.450
Grubun Karı (Zararı)
113.567 109.450
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06490000 0,06250000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.477.973 5.162.559 7.640.532 2.190.417 4.024.699 6.215.116
Nakit ve Nakit Benzerleri
70.092 4.257.489 4.327.581 105.170 3.705.513 3.810.683
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 68.140 2.218.353 2.286.493 100.139 2.794.300 2.894.439
Bankalar
(2) 2.459 2.039.136 2.041.595 5.205 911.213 916.418
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -507 0 -507 -174 0 -174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
342.305 0 342.305 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
342.305 0 342.305 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 2.063.985 877.859 2.941.844 2.085.220 301.717 2.386.937
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.427 0 10.427 7.672 0 7.672
Diğer Finansal Varlıklar
2.053.558 877.859 2.931.417 2.077.548 301.717 2.379.265
Türev Finansal Varlıklar
(5) 1.591 27.211 28.802 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.591 27.211 28.802 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.541.766 12.925.341 31.467.107 18.004.119 11.534.815 29.538.934
Krediler
(6) 17.465.577 10.284.587 27.750.164 17.045.982 8.862.682 25.908.664
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.828.033 2.040.263 3.868.296 1.531.983 2.124.383 3.656.366
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 600.491 600.491 0 547.750 547.750
Devlet Borçlanma Senetleri
0 600.491 600.491 0 547.750 547.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-751.844 0 -751.844 -573.846 0 -573.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 100.941 0 100.941 104.069 0 104.069
Satış Amaçlı
100.941 0 100.941 104.069 0 104.069
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 160.335 0 160.335 157.597 0 157.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 121.729 0 121.729 120.641 0 120.641
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
121.729 0 121.729 120.641 0 120.641
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 50.758 0 50.758 42.153 42.153
DİĞER AKTİFLER
(15) 175.104 68.859 243.963 148.037 65.527 213.564
VARLIKLAR TOPLAMI
21.628.606 18.156.759 39.785.365 20.767.033 15.625.041 36.392.074
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 13.209.919 15.166.709 28.376.628 13.032.105 12.425.040 25.457.145
ALINAN KREDİLER
(2) 363.516 3.151.854 3.515.370 374.535 3.121.136 3.495.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 24.797 0 24.797 19.135 0 19.135
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 2.741.545 0 2.741.545 2.482.999 0 2.482.999
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 434 60 494 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
434 60 494 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 102.790 14.016 116.806 97.792 12.267 110.059
KARŞILIKLAR
(8) 242.905 75.879 318.784 189.634 45.645 235.279
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
44.989 0 44.989 35.712 35.712
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
197.916 75.879 273.795 153.922 45.645 199.567
CARİ VERGİ BORCU
(9) 70.472 0 70.472 122.428 0 122.428
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 300.260 589.730 889.990 312.351 537.338 849.689
Krediler
300.260 589.730 889.990 312.351 537.338 849.689
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 384.468 96.722 481.190 363.557 76.805 440.362
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.249.231 58 3.249.289 3.166.186 642 3.166.828
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.365 0 -2.365 -2.365 0 -2.365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25.907 58 25.965 56.429 642 57.071
Kar Yedekleri
555.646 0 555.646 555.646 0 555.646
Yasal Yedekler
35.234 0 35.234 35.234 0 35.234
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
488.002 0 488.002 488.002 0 488.002
Diğer Kar Yedekleri
32.410 0 32.410 32.410 0 32.410
Kar veya Zarar
658.530 0 658.530 544.963 0 544.963
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
544.963 0 544.963 28.228 0 28.228
Dönem Net Kâr veya Zararı
113.567 0 113.567 516.735 0 516.735
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.690.337 19.095.028 39.785.365 20.160.741 16.231.333 36.392.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 5.668.680 9.949.578 15.618.258 5.266.395 9.101.213 14.367.608
GARANTİ VE KEFALETLER
5.088.378 7.502.414 12.590.792 4.926.966 6.401.171 11.328.137
Teminat Mektupları
5.048.876 4.767.799 9.816.675 4.892.685 4.488.870 9.381.555
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
126.695 1.483.011 1.609.706 119.125 1.304.053 1.423.178
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.706.457 0 4.706.457 4.559.726 0 4.559.726
Diğer Teminat Mektupları
215.724 3.284.788 3.500.512 213.834 3.184.817 3.398.651
Banka Kredileri
0 10.175 10.175 0 18.753 18.753
İthalat Kabul Kredileri
0 10.175 10.175 0 18.753 18.753
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.439 1.284.746 1.315.185 29.071 954.074 983.145
Belgeli Akreditifler
30.439 1.284.746 1.315.185 29.071 954.074 983.145
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.439.694 1.439.694 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.063 0 9.063 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
(1) 547.818 652.285 1.200.103 334.484 65.749 400.233
Cayılamaz Taahhütler
547.818 652.285 1.200.103 334.484 65.749 400.233
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
221.848 323.285 545.133 42.995 65.749 108.744
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
191.298 0 191.298 157.323 0 157.323
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.485 0 12.485 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
122.187 329.000 451.187 122.657 0 122.657
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.412 920.038 927.450 4.945 1.317.991 1.322.936
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
25.072 874.841 899.913 0 1.316.302 1.316.302
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
33.285.927 5.068.009 38.353.936 30.357.632 4.147.848 34.505.480
EMANET KIYMETLER
4.835.780 1.975.753 6.811.533 4.972.403 1.315.878 6.288.281
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.259.461 0 4.259.461 4.448.877 0 4.448.877
Tahsile Alınan Çekler
517.221 92.723 609.944 438.873 95.040 533.913
Tahsile Alınan Ticari Senetler
58.823 11.810 70.633 55.181 13.204 68.385
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
275 506.650 506.925 29.472 347.982 377.454
Emanet Kıymet Alanlar
0 1.364.570 1.364.570 0 859.652 859.652
REHİNLİ KIYMETLER
28.450.147 3.092.256 31.542.403 25.385.229 2.831.970 28.217.199
Menkul Kıymetler
824.893 106.335 931.228 907.668 150.109 1.057.777
Teminat Senetleri
1.419.636 197.224 1.616.860 1.138.470 177.775 1.316.245
Emtia
1.768.026 671.079 2.439.105 1.493.748 544.166 2.037.914
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.618.661 1.123.161 20.741.822 17.783.352 1.032.354 18.815.706
Diğer Rehinli Kıymetler
4.818.931 994.457 5.813.388 4.061.991 927.566 4.989.557
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
38.954.607 15.017.587 53.972.194 35.624.027 13.249.061 48.873.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
42.757 -67.455
Alınan Kar Payları
838.986 680.042
Ödenen Kar Payları
-431.473 -460.398
Alınan Temettüler
0 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.918 23.751
Elde Edilen Diğer Kazançlar
100.751 9.239
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
24.248 12.108
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.976 -45.576
Ödenen Vergiler
-38.777 -6.175
Diğer
-422.920 -283.208
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.342.815 1.133.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-374.293 -20.560
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
477.985 -223.591
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.841.500 736.069
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.686 68.771
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.675 -9.159
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.913.808 879.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-11.985 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
20.577 681.031
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
184.234 -978.850
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.385.572 1.066.114
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-542.798 -388.719
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.659 -7.173
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-471.316 -380.283
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-52.741 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.082 -1.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
482.770 -1.167.373
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
298.847 2.800.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -3.959.496
İhraç Edilen Sermaye Araçları
187.230 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.307 -7.877
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.409 82.265
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.365.953 -407.713
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.063.929 1.145.532
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.429.882 737.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844810


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,12 Değişim: 0,36%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.