KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.08.2019 - 02:40
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
210.150 151.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.759 -16.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.759 -16.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.366 -21.412
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-607 4.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.909 134.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.688 151.306 134.618 134.618
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Diğer
148.902 -148.902
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 -31.600 158.593 25.660 151.306 1.553.959 1.553.959
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 25.660 322.665 2.218.584 2.218.584
Yeni Bakiye
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 25.660 322.665 2.218.584 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.759 210.150 212.909 212.909
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
261.513 191 76.956 338.660 338.660
Kar Dağıtımı
322.665 -322.665
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
322.665 -322.665
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 261.513 1.664 -37.048 235.549 348.325 210.150 2.770.153 2.770.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 1.688.305 792.322 895.992 434.392
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.371.295 706.587 727.563 384.660
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
25.577 15.089 12.097 8.527
Bankalardan Alınan Gelirler
423 0 135 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
98.384 43.618 56.932 24.970
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.356 0 4.356 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
94.028 43.618 52.576 24.970
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
182.731 22.814 95.541 12.341
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.895 4.214 3.724 3.894
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.123.305 -472.780 -587.224 -264.262
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-776.998 -395.950 -406.381 -220.241
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-323.885 -71.631 -171.986 -40.202
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-8.209 -5.197 -3.948 -3.817
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-4.604 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-9.591 -2 -4.909 -2
Diğer Kar Payı Giderleri
-18 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
565.000 319.542 308.768 170.130
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
47.254 22.790 23.503 13.763
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.122 32.896 35.997 19.180
Gayri Nakdi Kredilerden
56.412 24.371 30.108 13.916
Diğer
10.710 8.525 5.889 5.264
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.868 -10.106 -12.494 -5.417
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -42 0 -40
Diğer
-19.833 -10.064 -12.494 -5.377
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 24.837 177 22.075 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 36.025 11.905 22.536 7.917
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-400 -874 -521 -4
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
17.936 23.119 -10.122 38.536
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
18.489 -10.340 33.179 -30.615
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 111.530 36.394 13.239 19.232
FAALİYET BRÜT KÂRI
784.646 390.808 390.121 211.219
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -301.037 -63.429 -152.579 -31.136
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-13.093 -9.012 -5.777 -7.736
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-92.000 -58.594 -47.314 -29.855
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -116.256 -71.274 -56.427 -40.626
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
262.260 188.499 128.024 101.866
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 262.260 188.499 128.024 101.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -52.110 -37.193 -22.135 -19.302
Cari Vergi Karşılığı
-58.886 -45.326 -32.725 -24.340
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.449 -1.773 -3.152 212
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16.225 9.906 13.742 4.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 210.150 151.306 105.889 82.564
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
210.150 151.306 105.889 82.564
Grubun Karı (Zararı)
210.150 151.306 105.889 82.564
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,12010000 0,12100000 0,06100000 0,06610000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.537.725 3.086.366 4.624.091 1.520.928 2.577.299 4.098.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
214.802 2.742.798 2.957.600 337.570 2.456.239 2.793.809
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 206.299 2.288.042 2.494.341 333.810 1.673.503 2.007.313
Bankalar
(2) 8.891 454.756 463.647 4.935 782.736 787.671
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -388 0 -388 -1.175 0 -1.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 1.322.915 329.836 1.652.751 1.183.345 121.017 1.304.362
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.672 0 7.672 4.897 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
1.315.243 329.836 1.645.079 1.178.448 121.017 1.299.465
Türev Finansal Varlıklar
(5) 8 13.732 13.740 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8 13.732 13.740 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.572.598 10.161.028 23.733.626 12.565.543 5.173.882 17.739.425
Krediler
(6) 12.585.248 7.421.434 20.006.682 12.274.161 4.969.829 17.243.990
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.447.728 2.211.060 3.658.788 499.781 204.053 703.834
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 528.534 528.534 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 528.534 528.534 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-460.378 0 -460.378 -208.399 0 -208.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 55.249 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,3998 Değişim: -0,87%
Düşük 7,3920 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
8,9671 Değişim: -1,00%
Düşük 8,9518 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,56 Değişim: 0,42%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 446,31
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.