KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

01.08.2018 - 21:15
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 792.322
Kredilerden Alınan Kar Payları
706.587
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
15.089
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
43.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.618
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
22.814
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.214
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -472.780
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-395.950
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-28.798
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-5.197
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-42.833
Diğer Kar Payı Giderleri
-2
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
319.542
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
22.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.896
Gayri Nakdi Kredilerden
24.371
Diğer
8.525
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.106
Gayri Nakdi Kredilere
-2
Diğer
-10.104
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-58.594
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 11.905
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-874
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
23.119
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.340
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 36.394
FAALİYET BRÜT KÂRI
332.214
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -64.003
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -79.712
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
188.499
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 188.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -37.193
Cari Vergi Karşılığı
-45.326
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.773
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 151.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 151.306
Grubun Karı (Zararı)
151.306
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,12104000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-82.407
Alınan Kar Payları
768.006
Ödenen Kar Payları
-441.034
Alınan Temettüler
177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.896
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.075
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.834
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.319
Ödenen Vergiler
-20.946
Diğer
-379.096
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.169.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.804
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-221.463
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.783.967
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.664
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
35.397
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.345.657
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-256.584
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.065.569
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.086.734
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-346.346
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.061
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-329.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-260.218
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
775.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.036.167
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.887
Diğer
5.836
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
145.287
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
625.457
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.227.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
151.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-21.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1250000 -14.912 9.691 158.902 1.403.680 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1250000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.688 151.306 134.618 134.618
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
148.902 -148.902 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1250000 -31.600 158.593 25.660 151.306 1.553.959 1.553.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.741.480 1.906.073 3.647.553 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
881.184 1.891.063 2.772.247 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 377.862 1.565.490 1.943.352 0
Bankalar
2 503.322 325.573 828.895 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 860.912 9.234 870.146 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897 0
Diğer Finansal Varlıklar
856.015 9.234 865.249 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 42 5.776 5.818 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42 5.776 5.818 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-658 0 -658 0
KREDİLER (Net)
6 11.624.645 3.016.786 14.641.431 0 0
Krediler
11.156.695 2.940.431 14.097.126 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
11.156.695 2.940.431 14.097.126 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
495.184 76.355 571.539 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
613.625 76.369 689.994 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-118.441 -14 -118.455 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
47.291 0 47.291 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.525 0 -74.525 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-29.081 0 -29.081 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-15.343 0 -15.343 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-30.101 0 -30.101 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.259 0 4.259 0 0
Satış Amaçlı
4.259 0 4.259 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 47.482 0 47.482 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 69.815 0 69.815 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
69.815 0 69.815 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 34.423 0 34.423 0
DİĞER AKTİFLER
14 35.720 949 36.669 0
VARLIKLAR TOPLAMI
13.557.824 4.923.808 18.481.632 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 7.865.345 5.567.585 13.432.930 0
ALINAN KREDİLER
2 10.014 1.289.304 1.299.318 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 611.970 0 611.970 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 788.445 0 788.445 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 4.568 4.568 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 4.568 4.568 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 324 324 0 0
Finansal Kiralama
0 329 329 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -5 -5 0
KARŞILIKLAR
8 96.999 10.916 107.915 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.158 0 13.158 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
83.841 10.916 94.757 0
CARİ VERGİ BORCU
9 40.591 0 40.591 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 629.328 12.284 641.612 0
ÖZKAYNAKLAR
14 1.553.995 -36 1.553.959 0 0
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 0
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-31.564 -36 -31.600 0
Kar Yedekleri
158.593 0 158.593 0 0
Yasal Yedekler
9.961 0 9.961 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
138.256 0 138.256 0
Diğer Kar Yedekleri
10.376 0 10.376 0
Kar veya Zarar
176.966 0 176.966 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25.660 0 25.660 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
151.306 0 151.306 0
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.596.687 6.884.945 18.481.632 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 4.070.207 7.327.834 11.398.041
GARANTİ VE KEFALETLER
3.911.127 5.004.745 8.915.872
Teminat Mektupları
3.897.279 3.645.413 7.542.692
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
256.746 1.526.112 1.782.858
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.488.515 0 3.488.515
Diğer Teminat Mektupları
152.018 2.119.301 2.271.319
Banka Kredileri
0 1.227 1.227
İthalat Kabul Kredileri
0 1.227 1.227
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
12.558 700.645 713.203
Belgeli Akreditifler
12.558 700.645 713.203
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 651.691 651.691
Diğer Kefaletlerimizden
1.290 5.769 7.059
TAAHHÜTLER
1 159.080 132.469 291.549
Cayılamaz Taahhütler
159.080 132.469 291.549
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
50.657 132.469 183.126
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
99.601 0 99.601
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.500 0 3.500
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.322 0 5.322
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 2.190.620 2.190.620
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.190.620 2.190.620
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 2.190.620 2.190.620
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 1.096.822 1.096.822
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.093.798 1.093.798
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
16.029.848 1.674.675 17.704.523
EMANET KIYMETLER
739.958 488.519 1.228.477
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
274.922 0 274.922
Tahsile Alınan Çekler
425.759 11.920 437.679
Tahsile Alınan Ticari Senetler
33.374 7.544 40.918
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.903 210.085 215.988
Emanet Kıymet Alanlar
0 258.970 258.970
REHİNLİ KIYMETLER
15.289.890 1.186.156 16.476.046
Menkul Kıymetler
1.076.018 393.404 1.469.422
Teminat Senetleri
1.178.890 127.079 1.305.969
Emtia
1.197.511 226.074 1.423.585
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
10.973.523 0 10.973.523
Diğer Rehinli Kıymetler
863.948 439.599 1.303.547
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
20.100.055 9.002.509 29.102.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699779


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3370 Değişim: 2,34%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9510 Değişim: 2,58%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
417,99 Değişim: 0,56%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.