KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.03.2023 - 18:07
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
18 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
9.700.000 310.136.996 -319.836.996 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.542 -21.689 367.752.119 367.523.888 367.523.888
Dönem Karı (Zararı)
367.752.119 367.752.119 367.752.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.542 -21.689 -228.231 -228.231
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
18 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
18 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Transferler
19.700.000 348.052.119 -367.752.119 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.688.369 -333.268 744.995.240 741.973.603 741.973.603
Dönem Karı (Zararı)
744.995.240 744.995.240 744.995.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.688.369 -333.268 -3.021.637 -3.021.637
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -3.324.643 -318.681 63.805.046 375.791.931 744.995.240 1.243.412.951 1.243.412.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
784.728.910 79.071.672
Dönem Karı (Zararı)
744.995.240 367.752.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.728.850 -1.012.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.066.066 2.325.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.569.936 463.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.552.040 632.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.684 -133.494
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
36.580 -35.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-127.483.642 -96.941.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-127.930.386 -97.167.373
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
446.744 225.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
84.187.569 -2.276.213
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
84.187.569 -2.276.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-55.868.922 -18.936.564
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 193.257.843 114.352.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
241.938.915 -88.701.506
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-169.411.007 -21.950.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.974.542 19.232.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-363.884 371.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.610.658 18.861.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.014.767 -64.034.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.014.767 -64.034.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.122.117 -150.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
598.297.923 -22.870.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.644.420 142.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
589.653.503 -23.012.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.133.891 1.071.125
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.133.891 1.071.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.085.663.005 278.037.913
Ödenen Temettüler
18 -200.000.000 -100.000.000
Alınan Faiz
34.668.345 13.148.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.139 -507.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.561.301 -111.607.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
90.089.588 81.711.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.173.101 -2.303.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -918.847 -542.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.254.254 -1.761.087
Alınan Faiz
93.262.689 84.015.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.070.921 -867.254
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.069.006 -867.254
Ödenen Faiz
-1.915 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
873.747.577 159.916.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
873.747.577 159.916.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 593.110.314 433.194.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.466.857.891 593.110.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.466.673.254 593.040.221
Finansal Yatırımlar
6 169.133.601 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
169.133.601 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
169.133.601 83.832.847
Ticari Alacaklar
8 311.129.305 80.154.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 850.566 486.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
310.278.739 79.668.081
Diğer Alacaklar
9 2.872.498 953.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.872.498 953.065
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.711.536 589.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.711.536 589.419
ARA TOPLAM
1.951.520.194 758.570.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.951.520.194 758.570.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Diğer Alacaklar
9 131.232.591 163.166.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.232.591 163.166.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 109.136.550 53.267.628
Maddi Duran Varlıklar
10 1.947.177 1.795.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 167.284 303.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.155.917 2.569.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.734.939 650.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.908.510 223.287.988
TOPLAM VARLIKLAR
2.203.428.704 981.858.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 244.982 235.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 244.982 235.665
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
244.982 235.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
8 833.351.842 235.053.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 9.731.062 1.086.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
823.620.780 233.967.277
Diğer Borçlar
9 20.649.746 8.698.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.649.746 8.698.181
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 93.132.683 32.248.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.515.154 1.249.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.344.811 1.060.466
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 170.343 189.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.216.112 1.033.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.216.112 1.033.786
ARA TOPLAM
954.110.519 278.519.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.110.519 278.519.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 15.901 154.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.901 154.833
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.901 154.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.889.333 1.745.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.889.333 1.745.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.905.234 1.899.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
960.015.753 280.418.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.243.412.951 701.439.348
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.353.658 667.979
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.324.643 -636.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.324.643 -636.274
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 -318.681 14.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 63.805.046 44.105.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 375.791.931 227.739.812
Net Dönem Karı veya Zararı
744.995.240 367.752.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.243.412.951 701.439.348
TOPLAM KAYNAKLAR
2.203.428.704 981.858.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 19.369.860.633 50.139.676.151
Satışların Maliyeti
19 -18.489.165.805 -49.687.475.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
880.694.828 452.200.903
BRÜT KAR (ZARAR)
880.694.828 452.200.903
Genel Yönetim Giderleri
20 -117.856.613 -62.571.862
Pazarlama Giderleri
20 -62.340.357 -30.389.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 112.867.119 28.037.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.754.365 -4.885.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
810.610.612 382.391.472
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 46.864.690 18.958.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
857.475.302 401.349.725
Finansman Gelirleri
23 81.269.451 81.314.443
Finansman Giderleri
24 -491.670 -559.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
938.253.083 482.104.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -193.257.843 -114.352.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -196.445.923 -114.447.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.188.080 94.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
744.995.240 367.752.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
744.995.240 367.752.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
744.995.240 367.752.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,24170000 0,61290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.021.637 -228.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.584.492 -258.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -444.358 -27.111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -444.358 -27.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.007.213 57.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
896.123 51.636
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 111.090 5.422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.021.637 -228.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
741.973.603 367.523.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
741.973.603 367.523.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127884


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.