KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:26
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.869.034 70.441.331
Dönem Karı (Zararı)
124.906.799 47.783.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.464.950 11.971.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 491.798 370.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.894 285.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
293.230 303.265
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-128.054 210
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-30.282 -18.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.807.199 -4.495.008
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.948.861 -5.003.222
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
141.662 508.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-208.811 -692.705
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-208.811 -692.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.619.741 3.947.318
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.619.741 3.947.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 30.474.009 12.556.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.917.627 16.511.306
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.992.738 -1.879.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.478.793 -4.220.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
166.648 -239.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.312.145 -3.980.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.817 -14.458.483
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 118.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.099.817 -14.576.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-527.122 -410.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.630.783 37.822.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.807 -3.723.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.771.590 41.545.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.272 7.307.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-572.272 7.307.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.650.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.289.376 76.266.639
Alınan Faiz
4.465.519 982.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-299.678 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.586.183 -6.807.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.233.721 2.711.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-246.271 -1.311.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -191.371 -150.608
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -54.900 -1.161.000
Alınan Faiz
18.479.992 4.023.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.711 -653.173
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -205.711 -206.733
Ödenen Faiz
0 -446.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.897.044 72.499.724
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.897.044 72.499.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 433.194.210 202.367.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 634.091.254 274.867.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
90.194.294 -90.194.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -131.945 -10.680 47.783.804 48.930.845 48.930.845
Dönem Karı (Zararı)
47.783.804 47.783.804 47.783.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -131.945 -10.680 1.147.041 1.147.041
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 1.289.666 -548.663 34.722 27.415.602 105.136.745 47.783.804 234.636.226 234.636.226
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
319.836.996 -319.836.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.538 -14.510 124.906.799 124.882.751 124.882.751
Dönem Karı (Zararı)
124.906.799 124.906.799 124.906.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.538 -14.510 -24.048 -24.048
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -439.270 21.766 34.405.046 337.439.812 124.906.799 558.798.211 558.798.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 634.015.790 433.141.583
Finansal Yatırımlar
6 72.807.981 59.549.963
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.807.981 59.549.963
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
72.807.981 59.549.963
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 74.833.705 95.312.498
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 691.286 857.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.142.419 94.454.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.130.026 4.176.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.130.026 4.176.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
16 966.445 439.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
966.445 439.323
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
783.753.947 592.620.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
783.753.947 592.620.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 104.129.880 99.983.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.129.880 99.983.313
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 37.950.805 34.331.064
Maddi Duran Varlıklar
10 1.867.927 1.815.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 771.007 651.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.806.596 1.977.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 547.928 504.114
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.608.195 140.797.808
TOPLAM VARLIKLAR
932.362.142 733.417.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 727.973 521.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.973 521.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
727.973 521.006
Ticari Borçlar
8 332.555.003 257.924.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 803.214 944.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
331.751.789 256.980.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9 6.853.384 7.764.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.853.384 7.764.840
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 29.336.646 29.407.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.171.557 1.129.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 977.090 807.098
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 194.467 322.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.235.186 896.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.235.186 896.002
ARA TOPLAM
371.879.749 297.643.077
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.879.749 297.643.077
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 240.326 265.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.326 265.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
240.326 265.550
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.443.856 1.593.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.443.856 1.593.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.182 1.859.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.563.931 299.502.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
558.798.211 433.915.460
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
872.162 896.210
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.270 -429.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -439.270 -429.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 21.766 36.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 34.405.046 34.405.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 337.439.812 17.602.816
Net Dönem Karı veya Zararı
124.906.799 319.836.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.798.211 433.915.460
TOPLAM KAYNAKLAR
932.362.142 733.417.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.904.801.132 5.113.167.898
Satışların Maliyeti
19 -11.756.378.172 -5.051.259.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.422.960 61.908.705
BRÜT KAR (ZARAR)
148.422.960 61.908.705
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.200.891 -7.967.479
Pazarlama Giderleri
20 -9.405.890 -3.864.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.576.731 5.464.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.750.926 -3.594.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.641.984 51.946.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 3.634.251 3.713.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.276.235 55.660.254
Finansman Gelirleri
23 20.329.700 5.318.965
Finansman Giderleri
24 -225.127 -638.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.380.808 60.340.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.474.009 -12.556.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.515.439 -12.691.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 41.430 134.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.906.799 47.783.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.906.799 47.783.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.906.799 47.783.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,20820000 0,07960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.048 1.147.041
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 0 1.357.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -11.922 -164.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -18.138 -10.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -18.138 -10.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.012 -34.891
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
25 0 -67.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.384 32.986
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 3.628 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.048 1.147.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.882.751 48.930.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.882.751 48.930.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4660 Değişim: -0,04%
Düşük 8,4656 15.06.2021 Yüksek 8,4694
Açılış: 8,4692
10,2624 Değişim: -0,05%
Düşük 10,2622 15.06.2021 Yüksek 10,2710
Açılış: 10,2673
508,22 Değişim: 0,00%
Düşük 508,20 15.06.2021 Yüksek 508,22
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.