KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.03.2021 - 22:11
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Transferler
9.639.071 63.560.959 -73.200.030
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.604 -6.536 90.194.294 90.029.154 90.029.154
Dönem Karı (Zararı)
90.194.291 90.194.294 90.194.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.604 -6.536 -165.140 -165.140
Kar Payları
-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Diğer Düzeltmeler
18 -7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.014 -9.126 319.836.996 321.104.522 321.104.522
Dönem Karı (Zararı)
319.836.996 319.836.996 319.836.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.014 -9.126 1.267.526 1.267.526
Kar Payları
18 -72.894.443 -72.894.443 -72.894.443
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.341.615 44.865.785
Dönem Karı (Zararı)
319.836.996 90.194.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.904.393 -22.876.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.789.762 801.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.876 -2.476.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
88.429 639.219
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53.022 -1.810.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.469 -1.305.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.724.664 -22.536.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.969.976 -22.570.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
245.312 34.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.835.626 -10.673.854
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.835.626 -10.673.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.811.507 -10.452.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 85.448.552 22.462.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.179.981 81.208.222
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.782.561 33.831.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.085.947 -5.709.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.633 -831.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.163.580 -4.877.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.835.467 -4.679.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.835.467 -4.679.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.431 5.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.811.912 57.604.370
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.219.553 2.330.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.031.465 55.274.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.743.513 154.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.743.513 154.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
327.561.408 148.526.183
Ödenen Temettüler
18 -72.894.443 -91.584.161
Alınan Faiz
7.464.385 3.940.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-515.908 -231.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.273.827 -15.784.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.359.700 28.319.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.314.440 -1.386.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.345.320 -769.409
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.969.120 -616.707
Alınan Faiz
35.674.140 29.705.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-874.980 -965.875
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -820.506 -598.444
Ödenen Faiz
-54.474 -367.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.826.335 72.219.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.826.335 72.219.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.367.875 130.148.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 433.194.210 202.367.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 433.141.583 202.513.266
Finansal Yatırımlar
6 59.549.963 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.549.963 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Fark 8 95.312.498 20.226.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 857.934 935.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
94.454.564 19.290.984
Diğer Alacaklar
9 4.176.776 26.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.176.776 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
16 439.323 407.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
439.323 407.892
ARA TOPLAM
592.620.143 264.715.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
592.620.143 264.715.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.