KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.11.2020 - 20:29
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.639.071 63.560.959 -73.200.030 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.734 -7.488 62.203.514 62.103.292 62.103.292
Dönem Karı (Zararı)
62.203.514 62.203.514 62.203.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.734 -7.488 -100.222 -100.222
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-91.548.161 -91.584.161 -91.584.161
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -350.848 44.450 27.415.602 14.942.451 62.203.514 165.429.561 165.429.561
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Diğer Düzeltmeler
18 -7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 208.460.310 209.673.283 209.673.283
Dönem Karı (Zararı)
208.460.310 208.460.310 208.460.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 1.212.973 1.212.973
Kar Payları
-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -488.608 40.599 34.405.046 17.602.816 208.460.310 322.484.221 322.484.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.885.333 -22.331.476
Dönem Karı (Zararı)
208.460.310 62.203.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.120.252 -17.653.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.273.949 231.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
315.710 -1.627.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
381.381 471.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53.022 -1.192.724
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.649 -905.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.006.440 -22.570.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.764.762 -22.570.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
758.322 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.471.510 -2.592.572
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.471.510 -2.592.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.315.189 -6.742.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 55.323.732 15.646.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.911.336 32.311.615
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.030.817 31.812.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.309.087 -3.951.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
336.807 -831.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.645.894 -3.119.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.380.278 -6.187.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.380.278 -6.187.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.637 183.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.773.587 9.865.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.606.683 -167.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118.380.270 10.033.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.149.896 588.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.149.896 588.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
204.669.226 76.861.174
Ödenen Temettüler
18 -72.894.443 -91.584.161
Alınan Faiz
3.811.032 3.033.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-105.486 -139.475
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.594.996 -10.502.411
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.184.131 23.884.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.936.956 -601.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.192.436 -145.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.744.520 -455.525
Alınan Faiz
21.121.087 24.485.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.219.420 -367.431
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -615.913 0
Ödenen Faiz
-603.507 -367.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.850.044 1.185.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.850.044 1.185.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.367.875 130.148.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 317.217.919 131.334.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 317.181.602 202.513.266
Finansal Yatırımlar
6 51.434.103 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.434.103 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
51.434.103 41.541.818
Ticari Alacaklar
8 75.535.638 20.226.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 598.760 935.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.936.878 19.290.984
Diğer Alacaklar
9 105.378 26.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
105.378 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
16 522.529 407.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
522.529 407.892
ARA TOPLAM
444.779.250 264.715.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
444.779.250 264.715.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 189.509
Diğer Alacaklar
9 91.599.522 11.298.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.599.522 11.298.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 29.834.746 25.519.557
Maddi Duran Varlıklar
10 1.802.753 903.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 811.483 911.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.969.358 673.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 731.399 679.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.283.313 40.175.646
TOPLAM VARLIKLAR
573.062.563 304.891.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 665.907 527.322
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 523.656 467.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
523.656 467.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.251 59.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
142.251 59.688
Ticari Borçlar
8 212.885.895 98.112.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 556.891 4.163.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
212.329.004 93.948.734
Diğer Borçlar
9 8.337.849 2.582.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.337.849 2.582.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 24.173.968 6.343.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.448.547 1.607.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.126.026 1.231.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 322.521 375.543
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 729.376 335.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
729.376 335.170
ARA TOPLAM
248.241.542 109.507.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.241.542 109.507.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 289.219 456.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 268.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 268.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 289.219 187.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
289.219 187.985
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.047.581 1.571.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.047.581 1.571.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.336.800 2.028.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.578.342 111.535.897
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
322.484.221 193.355.423
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
841.657 -371.316
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.608 -416.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -488.608 -416.718
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 40.599 45.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 34.405.046 27.415.602
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 17.602.816 14.942.451
Net Dönem Karı veya Zararı
208.460.310 90.194.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.484.221 193.355.423
TOPLAM KAYNAKLAR
573.062.563 304.891.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 18.394.047.715 9.582.127.760 5.528.568.797 2.013.358.986
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -18.129.855.347 -9.511.954.384 -5.416.799.626 -1.987.904.760
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
264.192.368 70.173.376 111.769.171 25.454.226
BRÜT KAR (ZARAR)
264.192.368 70.173.376 111.769.171 25.454.226
Genel Yönetim Giderleri
20 -29.424.219 -20.492.083 -12.109.183 -6.673.347
Pazarlama Giderleri
20 -16.026.165 -6.364.276 -7.096.202 -1.891.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.384.690 4.297.495 5.215.935 737.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.188.625 -766.202 -2.737 17.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.938.049 46.848.310 97.776.984 17.643.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 11.970.034 6.742.115 4.253.806 2.901.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.908.083 53.590.425 102.030.790 20.544.801
Finansman Gelirleri
23 25.026.421 24.755.256 13.473.256 6.207.608
Finansman Giderleri
24 -1.150.462 -495.546 156.245 181.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
263.784.042 77.850.135 115.660.291 26.933.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -55.323.732 -15.646.621 -24.484.882 -5.321.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -55.425.198 -15.382.934 -24.431.758 -5.274.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 101.466 -263.687 -53.124 -47.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 3,47430000 1,03670000 1,51960000 0,36020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.212.973 -100.222 167.427 -29.795
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 1.357.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -89.862 -115.918 218.590 -31.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -6.003 -9.360 -9.306 -5.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -6.003 -9.360 -9.306 -5.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.705 25.056 -41.857 7.449
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
25 -67.877 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.972 23.184 -43.718 6.337
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 1.200 1.872 1.861 1.112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.212.973 -100.222 167.427 -29.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.673.283 62.103.292 91.342.836 21.581.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
209.673.283 62.103.292 91.342.836 21.581.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.