KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 16:02
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 0 0 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Transferler
9.639.071 63.560.959 -73.200.030 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.388 -3.039 40.591.884 40.521.457 40.521.457
Dönem Karı (Zararı)
40.591.884 40.591.884 40.591.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.388 -3.039 -70.427 -70.427
Kar Payları
-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 0 0 -325.502 48.899 27.415.602 14.942.451 40.591.884 143.847.726 143.847.726
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 0 0 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
6.989.444 83.204.850 -90.194.294 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.762 2.642 1.289.666 117.284.901 118.330.447 118.330.447
Dönem Karı (Zararı)
117.284.901 117.284.901 117.284.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.762 2.642 1.289.666 1.045.546 1.045.546
Kar Payları
-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -663.480 48.044 1.289.666 34.405.046 25.252.858 117.284.901 231.141.385 231.141.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.251.801 -23.169.347
Dönem Karı (Zararı)
117.284.901 40.591.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.588.586 -14.970.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 793.982 140.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.914 -1.692.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.265 405.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -37.915 -1.192.724
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.436 -905.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.644.016 -17.309.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.693.261 -17.902.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.049.245 592.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.594.316 -2.592.572
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.594.316 -2.592.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-68.828 -3.840.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 30.838.850 10.324.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.870.673 47.514.132
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.684.390 40.806.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.135.102 795.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.215 -421.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.113.887 1.216.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.203.341 -6.685.097
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
245.969 181.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.449.310 -6.867.044
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-412.109 -188.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.336.252 16.760.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.229.410 -980.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.106.842 17.741.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.619.405 -3.974.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.619.405 -3.974.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.650.042 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
143.744.160 73.135.761
Ödenen Temettüler
0 -91.584.161
Alınan Faiz
1.967.206 2.079.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -139.475
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.459.565 -6.661.057
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.605.800 18.853.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.173.184 -286.866
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -936.909 -145.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.236.275 -140.900
Alınan Faiz
8.778.984 19.140.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.065.791 -592.410
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -411.321 0
Ödenen Faiz
-654.470 -592.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.791.810 -4.908.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.791.810 -4.908.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.367.875 130.148.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 334.159.685 125.240.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 334.235.573 202.513.266
Finansal Yatırımlar
6 48.577.451 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
48.577.451 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
48.577.451 41.541.818
Ticari Alacaklar
8 52.361.653 20.226.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 956.782 935.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
51.404.871 19.290.984
Diğer Alacaklar
9 112.613 26.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.613 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
16 574.032 407.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
574.032 407.892
ARA TOPLAM
435.861.322 264.715.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.861.322 264.715.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 189.509
Diğer Alacaklar
9 59.661.319 11.298.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.661.319 11.298.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 25.588.385 25.519.557
Maddi Duran Varlıklar
10 1.680.505 903.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 971.050 911.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.648.234 673.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 828.241 679.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.911.786 40.175.646
TOPLAM VARLIKLAR
527.773.108 304.891.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 624.722 527.322
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 476.218 467.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
476.218 467.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.504 59.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
148.504 59.688
Ticari Borçlar
8 268.343.003 98.112.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 73.392.984 4.163.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
194.950.019 93.948.734
Diğer Borçlar
9 4.949.596 2.582.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.949.596 2.582.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 17.877.641 6.343.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.620.307 1.607.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.282.679 1.231.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 337.628 375.543
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 587.138 335.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
587.138 335.170
ARA TOPLAM
294.002.407 109.507.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.002.407 109.507.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 491.873 456.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
180.498 268.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 180.498 268.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.375 187.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
311.375 187.985
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.137.443 1.571.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.137.443 1.571.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.629.316 2.028.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.631.723 111.535.897
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
231.141.385 193.355.423
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -7.650.042 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
674.230 -371.316
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-663.480 -416.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -663.480 -416.718
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 48.044 45.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 34.405.046 27.415.602
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 25.252.858 14.942.451
Net Dönem Karı veya Zararı
117.284.901 90.194.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.141.385 193.355.423
TOPLAM KAYNAKLAR
527.773.108 304.891.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 12.865.478.918 7.568.768.774 7.752.311.020 5.249.905.263
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -12.713.055.721 -7.524.049.624 -7.661.796.528 -5.226.447.916
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
152.423.197 44.719.150 90.514.492 23.457.347
BRÜT KAR (ZARAR)
152.423.197 44.719.150 90.514.492 23.457.347
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.315.036 -13.818.736 -9.347.557 -7.639.248
Pazarlama Giderleri
20 -8.929.963 -4.472.595 -5.065.623 -2.365.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.168.755 3.560.427 1.704.431 764.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.185.888 -783.226 408.472 172.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.161.065 29.205.020 78.214.215 14.390.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 7.716.228 3.840.604 4.002.824 1.731.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.877.293 33.045.624 82.217.039 16.122.389
Finansman Gelirleri
23 11.606.094 18.547.648 6.287.129 8.228.704
Finansman Giderleri
24 -1.359.636 -676.715 -720.687 -556.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.123.751 50.916.557 87.783.481 23.794.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.838.850 -10.324.673 -18.282.384 -4.820.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.993.440 -10.108.046 -18.302.148 -4.736.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 154.590 -216.627 19.764 -84.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.284.901 40.591.884 69.501.097 18.973.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.284.901 40.591.884 69.501.097 18.973.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.284.901 40.591.884 69.501.097 18.973.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,95470000 0,67650000 1,15840000 0,31620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.045.546 -70.427 -101.495 28.200
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 1.357.543 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -308.452 -84.235 -143.521 35.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 3.303 -3.799 16.653 -609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.303 -3.799 16.653 -609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.848 17.607 25.373 -7.050
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
25 -67.877 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.690 16.847 28.704 -7.172
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 -661 760 -3.331 122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.045.546 -70.427 -101.495 28.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.330.447 40.521.457 69.399.602 19.002.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
118.330.447 40.521.457 69.399.602 19.002.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4601 Değişim: -0,35%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2510 Değişim: -0,33%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,08 Değişim: -0,43%
Düşük 795,96 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.