KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.06.2020 - 17:42
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Transferler
73.200.030 -73.200.030
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.075 -2.552 21.617.933 21.519.306 21.519.306
Dönem Karı (Zararı)
21.617.933 21.617.933 21.617.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.075 -2.552 -98.627 -98.627
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -354.189 49.386 17.776.531 116.165.683 21.617.933 216.429.736 216.429.736
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
90.194.294 -90.194.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.945 -10.680 1.289.666 47.783.804 48.930.845 48.930.845
Dönem Karı (Zararı)
47.783.804 47.783.804 47.783.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.945 -10.680 1.289.666 1.147.041 1.147.041
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -548.663 34.722 1.289.666 27.415.602 105.136.745 47.783.804 234.636.226 234.636.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.441.331 53.118.825
Dönem Karı (Zararı)
47.783.804 21.617.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.971.529 -6.711.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 370.142 68.635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
285.316 -566.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.265 299.484
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 210 -854.806
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.159 -11.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.495.008 -8.953.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.003.222 -9.043.484
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
508.214 89.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-692.705 -657.210
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-692.705 -657.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.947.318 -2.106.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 12.556.466 5.504.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.511.306 42.906.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.879.428 37.871.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.220.490 -1.587.969
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.581 -525.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.980.909 -1.062.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.458.483 -1.607.050
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
118.321 79.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.576.804 -1.686.998
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-410.793 -290.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.822.644 7.820.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.723.258 -161.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.545.902 7.982.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.307.898 700.008
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.307.898 700.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.650.042 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.266.639 57.813.594
Alınan Faiz
982.054 1.066.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -139.475
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.807.362 -5.621.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.711.566kit Çıkışları
11 -1.311.608 -79.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.608 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.161.000 -79.100
Alınan Faiz
4.023.174 8.901.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-653.173 -89.652
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -206.733 0
Ödenen Faiz
-446.440 -89.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.499.724 61.851.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.499.724 61.851.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.367.875 130.148.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 274.867.599 192.000.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 275.002.133 202.513.266
Finansal Yatırımlar
6 44.140.961 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 44.140.961 41.541.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 44.140.961 41.541.818
Ticari Alacaklar
9 24.447.041 20.226.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,9 1.175.148 935.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.271.893 19.290.984
Diğer Alacaklar
10 4.594.744 26.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.594.744 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
17 700.364 407.892
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 215.233 333.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
485.131 74.338
ARA TOPLAM
348.885.243 264.715.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 13.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.898.243 264.715.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.534.052 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 189.509
Diğer Alacaklar
10 21.306.682 11.298.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 21.306.682 11.298.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 21.572.239 25.519.557
Maddi Duran Varlıklar
11 990.365 903.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.130.617 911.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.741.071 673.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 779.773 679.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.054.799 40.175.646
TOPLAM VARLIKLAR
397.953.042 304.891.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 639.563 527.322
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
484.529 467.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 484.529 467.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
155.034 59.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
155.034 59.688
Ticari Borçlar
9 135.934.952 98.112.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,9 440.316 4.163.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 135.494.636 93.948.734
Diğer Borçlar
10 9.805.406 2.582.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.805.406 2.582.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 12.227.696 6.343.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.792.482 1.607.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.416.729 1.231.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 375.753 375.543
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 419.821 335.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
419.821 335.170
ARA TOPLAM
160.819.920 109.507.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.819.920 109.507.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 631.702 456.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
299.643 268.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 299.643 268.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
332.059 187.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
332.059 187.985
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.865.194 1.571.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.865.194 1.571.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.496.896 2.028.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.316.816 111.535.897
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.636.226 193.355.423
Ödenmiş Sermaye
19 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -7.650.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-513.941 -371.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-513.941 -371.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -548.663 -416.718
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 34.722 45.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 1.289.666 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 27.415.602 27.415.602
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 105.136.745 14.942.451
Net Dönem Karı veya Zararı
47.783.804 90.194.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.636.226 193.355.423
TOPLAM KAYNAKLAR
397.953.042 304.891.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 5.113.167.898 2.318.863.511
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -5.051.259.193 -2.297.601.708
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.908.705 21.261.803
BRÜT KAR (ZARAR)
61.908.705 21.261.803
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.967.479 -6.179.488
Pazarlama Giderleri
21 -3.864.340 -2.107.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.464.324 2.795.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.594.360 -956.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.946.850 14.814.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 3.713.404 2.109.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.660.254 16.923.235
Finansman Gelirleri
24 5.318.965 10.318.944
Finansman Giderleri
25 -638.949 -120.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.340.270 27.122.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.556.466 -5.504.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -12.691.292 -5.371.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 134.826 -132.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.783.804 21.617.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.783.804 21.617.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.783.804 21.617.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,79640000 0,36030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-142.625 -98.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -164.931 -120.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-13.350 -3.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -13.350 -3.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.656 24.657
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
8 2.670 638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32.986 24.019
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.289.666 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.357.543 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 1.357.543 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67.877 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 -67.877 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.147.041 -98.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.930.845 21.519.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
48.930.845 21.519.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852930


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5587 Değişim: 0,07%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1137 Değişim: 0,08%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1278
Açılış: 10,1059
494,47 Değişim: 0,03%
Düşük 493,70 27.07.2021 Yüksek 494,92
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.