KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2019 - 20:22
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.436.097 -60.274.876
Dönem Karı (Zararı)
62.203.514 54.512.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.203.514 54.512.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.324.396 -106.567.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 231.930 200.102
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-914.707 -1.870.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
239.877 214.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.154.584 -2.085.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.787.256 -18.596.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.755.256 -18.624.785
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.000 28.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.758.869 -97.134.266
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.758.869 -97.134.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.742.115 -3.535.520
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.742.115 -3.535.520
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 15.646.621 14.370.219
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.801.135 1.303.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.084.152 -547.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.084.152 -547.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.026.610 -4.062.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.026.610 -4.062.110
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.502.967 7.717.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.502.967 7.717.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.193.340 -1.804.432
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.193.340 -1.804.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.077.983 -50.751.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -139.475 -78.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -10.502.411 -9.445.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.965.887 86.367.245
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
67.773.000 108.247.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.370.000 -21.900.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-601.491 -6.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -145.966 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -455.525 -6.324
Alınan Temettüler
18 164.378 26.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.098.558 15.137.470
Alınan Faiz
24.485.603 18.137.470
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.584.161 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-696.574 41.229.839
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.881.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.185.205 41.229.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.148.842 96.398.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 131.334.047 137.628.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.274 -2.563 54.512.391 54.391.554 54.391.554
Dönem Karı (Zararı)
54.512.391 54.512.391 54.512.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.274 -2.563 -120.837 -120.837
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -275.047 42.583 17.776.531 42.965.653 54.512.391 176.196.503 176.196.503
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
73.200.030 -73.200.030 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.734 -7.488 9.639.071 -9.639.071 62.203.514 62.103.292 62.103.292
Dönem Karı (Zararı)
0 0 62.203.514 62.203.514 62.203.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.734 -7.488 9.639.071 -9.639.071 -100.222 -100.222
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -350.848 44.450 27.415.602 14.942.451 62.203.514 165.429.561 165.429.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 131.585.700 130.767.926
Finansal Yatırımlar
40.026.833 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.026.833 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 40.026.833 77.670.964
Ticari Alacaklar
5 18.469.298 14.517.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 935.943 104.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.533.355 14.413.359
Diğer Alacaklar
6 48.079 6.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.079 6.500
Peşin Ödenmiş Giderler
7 229.741 413.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 229.741 413.577
ARA TOPLAM
190.359.651 223.376.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.359.651 223.376.491
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Alacaklar
6 12.784.291 6.638.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.784.291 6.638.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 21.807.983 15.073.356
Maddi Duran Varlıklar
10 319.746 290.835
Mobilya ve Demirbaşlar
10 310.976 266.852
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 8.770 23.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 573.360 232.710
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 573.360 232.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 732.921 973.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.407.810 23.398.442
TOPLAM VARLIKLAR
226.767.461 246.774.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 50.373.821 40.507.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.665.947 1.833.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.707.874 38.674.485
Diğer Borçlar
6 2.482.083 1.939.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.482.083 1.939.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.880.523 4.854.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.867.397 3.067.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.136.405 881.654
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 730.992 2.185.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 225.665 180.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 225.665 180.386
ARA TOPLAM
59.829.489 50.549.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.829.489 50.549.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.508.411 1.315.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.508.411 1.315.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.508.411 1.315.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.337.900 51.864.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.429.561 194.910.430
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -306.398 -206.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-350.848 -258.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-350.848 -258.114
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
44.450 51.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.415.602 17.776.531
Yasal Yedekler
15 27.415.602
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.425 Değişim: 0,29% Hacim : 15.322 Mio.TL Son veri saati : 13:34
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.437
Açılış: 2.423
16,3882 Değişim: 0,14%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,6017 Değişim: 0,76%
Düşük 17,4484 26.05.2022 Yüksek 17,6123
Açılış: 17,4695
972,13 Değişim: -0,27%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.