KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:12
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
378.990.742 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.883 154.845 0 5.414.489 5.585.217 5.585.217
Dönem Karı (Zararı)
0 5.414.489 5.414.489 5.414.489
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.883 154.845 0 0 170.728 170.728
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 18.895 0 5.566.910 884.418.229 5.414.489 5.073.769.507 5.073.769.507
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646
Transferler
1.315.792.684 -1.315.792.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 119.083.912 119.083.912 119.083.912
Dönem Karı (Zararı)
0 119.083.912 119.083.912 119.083.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 889.985.139 1.315.792.684 119.083.912 8.354.883.558 8.354.883.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.188.262 -13.931.405
Dönem Karı (Zararı)
119.083.912 5.414.489
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.636.873 4.537.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
290.837 175.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 912.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 50.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 861.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -18.264.390 3.192.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.404.914 -286.355
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 140.524 3.478.516
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 -16.663.320 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 394.738
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 394.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -136.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.623.698 -24.296.651
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-901.566 -27.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.080 -25.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-894.486 -1.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.305 -394.697
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.305 -394.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -129
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.839.301 11.066.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.606.516 -299.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.646.994 2.215.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.383 -3.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.585.611 2.218.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.166 432.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.390.166 70.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.070.737 -14.344.300
Alınan Faiz
19.117.525 412.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-442.636.165 -130.928.453
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
67.712 -129.881.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-314.544 124.802.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 11.632 143.188.643
Kredilerden Nakit Girişleri
0 143.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11.632 188.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -16.605.542
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -16.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -605.542
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -326.176 0
Ödenen Faiz
0 -1.780.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.762.447 -20.056.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.762.447 -20.056.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.182.638 28.174.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 286.420.191 8.117.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 289.046.718 600.521.776
Ticari Alacaklar
5 1.477.978 576.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 7.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.470.898 576.412
Diğer Alacaklar
5 322.092 787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 321.305 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 787 787
Stoklar
10 40.895.000 45.734.301
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.417.860 4.857.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.417.860 4.857.947
Diğer Dönen Varlıklar
11 26.366.887 25.107.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 26.366.887 25.107.418
ARA TOPLAM
362.526.535 676.798.641
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
362.526.535 676.798.641
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 142.422.534 142.422.534
Ticari Alacaklar
5 648.227 648.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 648.227 648.227
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 119.621.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.332.643.233 6.873.348.231
Maddi Duran Varlıklar
7 6.732.998 6.749.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.204.047 3.678.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
130.220 141.762
Peşin Ödenmiş Giderler
11 394.282.808 399.449.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 394.282.808 399.449.237
Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.314.280.470 7.825.448.825
TOPLAM VARLIKLAR
8.676.807.005 8.502.247.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 48.785 37.153
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 48.785 37.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
Ticari Borçlar
5 266.217.072 210.570.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 133.983 72.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 266.083.089 210.497.478
Diğer Borçlar
5 2.609.771 1.219.605
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 1.820.635 35.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 789.136 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.506.619 7.396.695
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 0 3.986.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.506.619 3.410.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 44.351.791 40.761.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 44.351.791 40.761.186
ARA TOPLAM
315.915.413 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.008.034 5.482.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.923.447 266.447.820
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.354.883.558 8.235.799.646
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 4.693.620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.335.832.350 1.335.832.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 569.473 569.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
569.473 569.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 556.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.623 12.623
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.985.139 889.985.139
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.315.792.684 0
Net Dönem Karı veya Zararı
119.083.912 1.315.792.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.354.883.558 8.235.799.646
TOPLAM KAYNAKLAR
8.676.807.005 8.502.247.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 185.991.275 30.424.131
Satışların Maliyeti
14 -92.336.244 -13.108.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.655.031 17.315.640
BRÜT KAR (ZARAR)
93.655.031 17.315.640
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.419.378 -6.361.222
Pazarlama Giderleri
15 -8.105 -1.800.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.612.773 233.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.969.031 -861.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.871.290 8.525.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -394.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.871.290 8.130.396
Finansman Gelirleri
17 37.415.619 717.693
Finansman Giderleri
17 -202.997 -3.570.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.083.912 5.277.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 136.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 136.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.083.912 5.414.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.083.912 5.414.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
119.083.912 5.414.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,02540000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 15.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 15.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 154.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 154.845
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 170.728
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.083.912 5.585.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
119.083.912 5.585.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027885


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9128 Değişim: 0,45%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7998 Değişim: -0,22%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
940,48 Değişim: 0,00%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.