KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2021 - 19:02
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577
Transferler
0 0 0 0 1.163.834 125.474.553 -126.638.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -869.288 21.043 30.278 0 869.288 58.128.191 58.179.512 58.179.512
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 58.128.191 58.128.191 58.128.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-869.288 21.043 30.278 869.288 51.321 51.321
Sermaye Arttırımı
2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
666.064.500 666.064.500 666.064.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -75.511 5.566.910 505.427.487 58.128.191 4.747.401.073 4.747.401.073
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
0 0 0 0 0 0 884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 137.419.097 137.578.882 137.578.882
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 137.419.097 137.419.097 137.419.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 0 159.785 159.785
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 137.419.097 7.056.864.538 7.056.864.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.829.054 -242.664.628
Dönem Karı (Zararı)
137.419.097 58.128.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-101.464.520 1.886.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
671.134 100.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.110.372 53.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.516 53.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133.888 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -91.753.852 304.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -95.860.621 -2.225.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 4.106.769 2.529.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.311.955 275.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.782.931
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.782.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.483.870 -304.790.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.980.188 -2.757.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.316.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-663.918 -2.757.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.163.040 -1.988.008
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.207.213 -2.023.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.173 35.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.869.596 -127.838.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.593.963 48.404.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.959.786 -15.332.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.017 95.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
145.962.803 -15.428.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
298.843 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
298.843 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-14.736.215 -15.608.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.170.949 -189.669.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-92.472.638 -35.359.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.698.311 -154.309.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.438.447 -244.775.238
Alınan Faiz
85.390.607 2.110.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-674.271.010 -295.674.346
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.750.000 -143.422.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.706.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.751 -56.828
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.126.656
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-671.475.259 -184.027.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.629.091.488 441.540.291
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.851.101.366 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 992.071.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.250.000 63.596
Kredilerden Nakit Girişleri
9 201.250.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 63.596
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.119.752 -548.065.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -401.250.000 -548.065.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-869.752 0
Ödenen Faiz
-21.140.126 -2.529.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.119.649.532 -96.798.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 30.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.119.649.532 -96.768.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.174.877 126.531.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.147.824.409 29.762.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 1.158.420.963 28.301.417
Ticari Alacaklar
5 1.980.188 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 1.316.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 663.918 0
Diğer Alacaklar
101.165 145.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.165 145.338
Stoklar
10 50.469.597 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.044.636 1.864.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.044.636 1.864.638
Diğer Dönen Varlıklar
11 28.635.176 11.057.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 28.635.176 11.057.443
ARA TOPLAM
1.241.651.725 132.708.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.241.651.725 132.708.029
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
142.422.534 139.672.534
Diğer Alacaklar
3 3.439.476 2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.439.476 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 116.954.487 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.201.383.025 4.519.766.925
Maddi Duran Varlıklar
6.207.908 612.922
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.904.011 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.909 22.109
Peşin Ödenmiş Giderler
11 414.962.698 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 414.962.698 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 1.606.221
Diğer Duran Varlıklar
11 185.586.516 110.365.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 185.586.516 110.365.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.074.870.564 5.275.198.661
TOPLAM VARLIKLAR
7.316.522.289 5.407.906.690
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 27.101 201.477.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 27.101 201.477.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 965.120 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 965.120 0
Ticari Borçlar
5 205.465.445 59.505.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 66.562 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 205.398.883 59.436.080
Diğer Borçlar
3 312.527 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 312.527 13.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 17.684.268 28.345.753
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 12.118.646 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.565.622 3.536.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
345.990 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 44.055 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 301.935 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.050.410 33.975.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.050.410 33.975.284
ARA TOPLAM
254.850.861 333.551.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.850.861 333.551.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.711.781 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.711.781 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 71.846 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 71.846 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.806.890 6.170.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.657.751 339.722.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.056.864.538 5.068.184.290
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.335.832.350 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.952 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -154.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -154.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.985.139 5.566.910
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 505.427.487
Net Dönem Karı veya Zararı
137.419.097 378.990.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.056.864.538 5.068.184.290
TOPLAM KAYNAKLAR
7.316.522.289 5.407.906.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 137.455.369 82.292.732 62.753.299 59.128.468
Satışların Maliyeti
14 -76.998.493 -41.287.871 -44.185.578 -40.713.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.456.876 41.004.861 18.567.721 18.415.319
BRÜT KAR (ZARAR)
60.456.876 41.004.861 18.567.721 18.415.319
Genel Yönetim Giderleri
15 -23.474.339 -7.372.177 -10.384.432 -2.165.248
Pazarlama Giderleri
15 -4.993.414 -129.713 -3.017.100 -92.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.013.568 8.127.902 5.833.369 8.122.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-193.330 0 -193.330 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.809.361 41.630.873 10.806.228 24.279.282
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.583.385 -2.935.606 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.392.746 38.695.267 10.806.228 24.279.282
Finansman Gelirleri
16 96.744.540 22.633.192 55.802.587 898.162
Finansman Giderleri
16 -4.406.234 -2.924.549 -335.835 -19.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.731.052 58.403.910 66.272.980 25.158.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.311.955 -275.719 -401.245 -275.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.311.955 -275.719 -401.245 -275.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,03310000 0,02930000 0,01480000 0,00710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.940 21.043 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.940 21.043 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
154.845 30.278 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.845 30.278 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.785 51.321 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.578.882 58.179.512 65.871.735 24.882.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.578.882 58.179.512 65.871.735 24.882.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971771


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.