KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 19:57
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 1.182.571 125.830.550 -127.013.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 21.043 -674.617 0 0 33.404.057 32.750.483 32.750.483
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 33.404.057 33.404.057 33.404.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.043 -674.617 -653.574 -653.574
Sermaye Avansı
0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 1.000.000.000 869.288 3.012 -780.406 5.585.647 504.914.196 33.404.057 2.843.995.794 2.843.995.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 883.282.416 -505.518.751 -377.763.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 25.480.111 0 0 72.593.621 98.078.672 98.078.672
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 72.593.621 72.593.621 72.593.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 25.480.111 0 0 0 25.485.051 25.485.051
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 48.550.934 888.868.062 264.734 72.593.621 7.039.737.653 7.039.737.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.143.349 -174.428.161
Dönem Karı (Zararı)
72.593.621 33.404.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.297.370 15.230.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
429.896 73.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.709.324 59.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.482 59.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.745.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -36.345.267 12.161.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -40.318.700 -1.678.971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.973.433 13.840.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
910.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.329.686 -224.512.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.738 -795.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
505.898 -795.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.741 -1.981.869
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-810.536 -1.981.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
432.795 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.537.820 -63.063.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.979.948 52.240.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.190.331 -15.789.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
135.575 70.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.054.756 -15.860.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
55.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
332.036 8.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
332.036 8.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.685.341 -8.589.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.838.581 -186.596.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.689.877 -29.687.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.148.704 -156.909.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.966.565 -175.877.768
Alınan Faiz
32.176.784 1.449.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.548.385 -348.518.389
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -13.928.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.841 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.762 -21.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-394.506.464 -334.568.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.629.356.667 449.393.873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.851.101.366 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.000.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 205.940.147 0
Kredilerden Nakit Girişleri
201.250.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.690.147 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -406.678.192 -548.076.602
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-401.250.000 -548.076.602
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.428.192
Ödenen Faiz
-21.006.654 -2.529.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.272.951.631 -73.552.677
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.246 -674.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.273.001.877 -74.227.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.370.957 128.250.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.303.372.834 54.022.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 1.311.641.290 30.497.497
Ticari Alacaklar
5 1.865.162 2.356.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 14.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.851.002 2.356.900
Diğer Alacaklar
149.797 582.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.797 582.592
Stoklar
10 60.801.373 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.156.193 1.908.667
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.156.193 1.908.667
Diğer Dönen Varlıklar
11 30.985.219 11.729.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 30.985.219 11.729.256
ARA TOPLAM
1.408.599.034 138.414.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.408.599.034 138.414.105
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3 3.042.799 2.232.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.042.799 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 116.954.487 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.060.040.549 4.681.482.102
Maddi Duran Varlıklar
6.279.328 669.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.129.243 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.284 46.817
Peşin Ödenmiş Giderler
11 412.269.355 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 412.269.355 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
695.511 1.772.627
Diğer Duran Varlıklar
11 146.889.040 110.365.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 146.889.040 110.365.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.750.337.596 5.297.489.248
TOPLAM VARLIKLAR
7.158.936.630 5.435.903.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.271 201.480.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.480.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.000.523 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.000.523 0
Ticari Borçlar
5 63.189.520 61.483.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 205.154 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 62.984.366 61.413.779
Diğer Borçlar
3 345.720 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 345.720 13.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.041.346 29.651.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 17.150.334 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.891.012 4.842.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 171.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.432.137 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 44.055 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.388.082 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 23.237.980 36.140.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 23.237.980 36.140.111
ARA TOPLAM
114.264.497 339.174.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.264.497 339.174.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.826.405 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.826.405 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.995
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 84.812 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 84.812 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.934.480 6.170.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.198.977 345.345.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.039.737.653 5.090.557.615
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.335.832.350 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.952 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.550.934 23.070.823
Yabancı Para Çevrim Farkları

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 82.516.723 24.568.734 48.602.435 12.718.804
Satışların Maliyeti
14 -37.297.384 -1.357.836 -22.765.156 -1.033.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.219.339 23.210.898 25.837.279 11.685.028
BRÜT KAR (ZARAR)
45.219.339 23.210.898 25.837.279 11.685.028
Genel Yönetim Giderleri
15 -15.642.946 -5.720.233 -7.589.437 -2.762.259
Pazarlama Giderleri
15 -1.976.314 -36.863 -175.943 -33.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.080.457 5.841 6.965.242 -22.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-776.006 0 351.492 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.904.530 17.459.643 25.388.633 8.867.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.583.385 -2.935.606 1.978.123 1.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.487.915 14.524.037 27.366.756 8.869.050
Finansman Gelirleri
16 41.087.915 21.785.361 40.305.074 10.434.571
Finansman Giderleri
16 -4.071.499 -2.905.341 -500.191 -473.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.504.331 33.404.057 67.171.639 18.830.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-910.710 0 -927.442 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-910.710 0 -927.442 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,18700000 0,02570000 0,01570000 0,01450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.940 21.043 -10.943 21.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.940 21.043 -10.943 21.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.480.111 -674.617 11.386.221 -674.617
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.480.111 -674.617 11.386.221 -674.617
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.485.051 -653.574 11.375.278 -653.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.078.672 32.750.483 77.619.475 18.176.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.078.672 32.750.483 77.619.475 18.176.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.