KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 19:02
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 126.638.387 -126.638.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.762 14.500.762 14.500.762
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.762 14.500.762 14.500.762
Sermaye Avansı
0 545.000.000 0 0 0 0 0 0 0 545.000.000 545.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 545.000.000 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 505.722.033 14.500.762 2.370.371.339 2.370.371.339
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 378.990.742 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.883 154.845 0 0 5.414.489 5.585.217 5.585.217
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 5.414.489 5.414.489 5.414.489
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.883 154.845 0 0 0 170.728 170.728
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 18.895 0 5.566.910 884.418.229 5.414.489 5.073.769.507 5.073.769.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.931.405 -162.428.765
Dönem Karı (Zararı)
5.414.489 14.500.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.537.862 4.179.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
175.107 36.719
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
912.479 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.504 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
861.975 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.192.161 1.205.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -286.355 -886.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.478.516 2.092.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
394.738 2.937.181
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
394.738 2.937.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-136.623 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.296.651 -182.005.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.733 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.861 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.872 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-394.697 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.066.106 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-299.919 -6.973.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.215.256 -296.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.381 33.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.218.637 -330.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
432.653 138.446
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
432.653 138.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.451.191 -5.264.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.837.126 -169.609.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.966.338 -15.582.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.870.788 -154.026.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.344.300 -163.325.424
Alınan Faiz
412.895 896.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.928.453 -122.852.677
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.000.000 -6.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.918 -3.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.881.535 -116.848.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.802.869 288.666.963
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 545.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.188.643 103.690
Kredilerden Nakit Girişleri
9 143.000.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
188.643 103.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.605.542 -250.025.578
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -16.000.000 -250.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-605.542 -25.578
Ödenen Faiz
-1.780.232 -6.411.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.056.989 3.385.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.056.989 3.385.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.174.877 126.531.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.117.888 129.916.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 8.117.888 28.301.417
Ticari Alacaklar
5 27.733 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 25.861 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.872 0
Diğer Alacaklar
145.467 145.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.467 145.338
Stoklar
10 80.273.087 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.879.237 1.864.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.879.237 1.864.638
Diğer Dönen Varlıklar
9.536.071 11.057.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.536.071 11.057.443
ARA TOPLAM
100.979.483 132.708.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.979.483 132.708.029
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
140.672.534 139.672.534
Diğer Alacaklar
3 2.626.831 2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.626.831 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 114.976.364 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.607.489.628 4.519.766.925
Maddi Duran Varlıklar
639.033 612.922
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.354.474 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.963 22.109
Peşin Ödenmiş Giderler
11 389.862.592 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 389.862.592 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.742.844 1.606.221
Diğer Duran Varlıklar
11 129.853.562 110.365.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 129.853.562 110.365.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.392.235.825 5.275.198.661
TOPLAM VARLIKLAR
5.493.215.308 5.407.906.690
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 339.224.076 201.477.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 339.224.076 201.477.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.297.682 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.297.682 0
Ticari Borçlar
5 15.236.746 59.505.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 66.198 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.170.548 59.436.080
Diğer Borçlar
3 446.337 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 446.337 13.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.969.292 28.345.753
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 22.580.055 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.389.237 3.536.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.044.626 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.763 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 10.995.863 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 20.175.160 33.975.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 20.175.160 33.975.284
ARA TOPLAM
414.393.919 333.551.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.393.919 333.551.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.940.728 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.940.728 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
Uzun Vadeli Karşılıklar
87.891 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.891 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.051.882 6.170.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
419.445.801 339.722.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.073.769.507 5.068.184.290
Ödenmiş Sermaye
13 3.520.215.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
658.135.984 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.895 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.895 3.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.895 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -154.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -154.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.566.910 5.566.910
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
884.418.229 505.427.487
Net Dönem Karı veya Zararı
5.414.489 378.990.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.073.769.507 5.068.184.290
TOPLAM KAYNAKLAR
5.493.215.308 5.407.906.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 30.424.131 11.515.923
Satışların Maliyeti
14 -12.613.066 -324.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.811.065 11.191.863
BRÜT KAR (ZARAR)
17.811.065 11.191.863
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.856.647 -2.669.038
Pazarlama Giderleri
15 -1.800.371 -3.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
233.062 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-861.975 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.525.134 8.519.225
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-394.738 -2.937.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.130.396 5.582.044
Finansman Gelirleri
16 717.693 11.350.790
Finansman Giderleri
16 -3.570.223 -2.432.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.277.866 14.500.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
136.623 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
136.623 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.414.489 14.500.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.414.489 14.500.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.414.489 14.500.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00150000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.883 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.883 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
154.845 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.845 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
170.728 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.585.217 14.500.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.585.217 14.500.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.