KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:22
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.136.569 3.877.677
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.136.569 3.877.677
BRÜT KAR (ZARAR)
6.136.569 3.877.677
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.028.531 -2.240.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 47.742 31.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -44.259.519 -3.106.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.103.739 -1.437.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.154.095 573.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -270.403
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.949.644 -1.134.621
Finansman Giderleri
21 -157.951 -18.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.107.595 -1.153.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.917.629 210.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -974.957 -426.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 8.892.586 637.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.189.966 -942.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.189.966 -942.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.189.966 -942.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
763.540 -1.284.040
Dönem Karı (Zararı)
-31.189.966 -942.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.404.803 -22.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 508.483 119.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.508 49.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 94.508 49.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.951 18.656
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 157.951 18.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -7.917.629 -210.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.248.116 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.248.116 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.506.906 -233.101
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.201.439 -3.403.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 45.317.843 4.216.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -220.768 -4.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -217.188 2.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 30.454 18.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.171.342 -1.075.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.654 12.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
912.137 -1.198.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -158.057 -15.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 9.460 -69.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.971.487 -48.404
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 221.145 16.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.192.632 -65.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.989.500 -1.643.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.973.087 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 -136.321
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -4.091.889 0
Ödenen Temettüler
15 -1.733.747 -1.488.235
Ödenen Faiz
21 -157.951 -18.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.447 -2.975.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.447 -2.975.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.028 4.012.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.581 1.036.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.581 233.028
Finansal Yatırımlar
5 18.795.063 16.593.624
Ticari Alacaklar
80.504.827 125.822.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 80.504.827 125.822.670
Diğer Alacaklar
7 225.134 4.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 371.726 154.538
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 89.832
ARA TOPLAM
99.911.331 142.898.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.911.331 142.898.058
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.317.413 1.494.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.980.188 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 229.611 229.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.527.212 1.724.203
TOPLAM VARLIKLAR
110.438.543 144.622.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.162.379 17.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.162.379 17.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.155.456 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 6.923 17.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.441.495 158.783
Ticari Borçlar
231.840 201.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 231.840 201.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 388.815 1.560.157
Diğer Borçlar
7 38.193 68.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 894.585 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
188.465 172.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 188.465 172.182
ARA TOPLAM
5.345.772 2.178.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.345.772 2.178.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.545.246 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.545.246 0
Banka Kredileri
12 1.610.949 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.934.297 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 201.311 164.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 201.311 164.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 15.843.613 24.759.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.590.170 24.924.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.935.942 27.102.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.502.601 117.519.346
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-96.767 -3.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.767 -3.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -96.767 -3.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.343.375 905.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
108.445.959 40.511.509
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.189.966 70.106.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.502.601 117.519.346
TOPLAM KAYNAKLAR
110.438.543 144.622.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Transferler
123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
468 -942.956 -942.488 -942.488
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,00% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9526 Değişim: 0,23%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2858 Değişim: 0,24%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2963
Açılış: 18,2413
1.023,70 Değişim: 0,07%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,89
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.