KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2022 - 17:30
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 95.979.184 34.235.686
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.979.184 34.235.686
BRÜT KAR (ZARAR)
95.979.184 34.235.686
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.361.106 -8.423.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 128.856 80.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -22.196 -13.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.724.738 25.880.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.166.902 3.157.685
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -372.439 -1.985.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.519.201 27.052.043
Finansman Giderleri
21 -45.624 -87.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.473.577 26.964.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.367.340 -5.043.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.434.226 -1.244.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -15.933.114 -3.798.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.106.237 21.921.832
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.106.237 21.921.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.106.237 21.921.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.069 6.390.415
Dönem Karı (Zararı)
70.106.237 21.921.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.061.380 5.706.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 - 11 514.431 478.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.985 97.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 133.985 97.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.624 87.133
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 45.624 87.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.367.340 5.043.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.759.050 -19.680.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -7.395.743 3.035.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -79.835.555 -22.576.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.366 1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 36.393 -114.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 104.982 29.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 323.333 -60.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.906 3.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.408.567 7.948.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.926 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.585.710 -1.557.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-630.687 -804.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 - 10 16.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 - 10 -647.439 -804.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.955.792 -1.652.651
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -421.933 -360.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -147.330
Ödenen Temettüler
15 -2.488.235 -1.572.193
Ödenen Faiz
21 -45.624 -72.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.779.548 3.932.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.779.548 3.932.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.028 4.012.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 233.028 4.012.576
Finansal Yatırımlar
5 16.593.624 9.197.881
Ticari Alacaklar
125.822.670 45.987.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 125.822.670 45.987.115
Diğer Alacaklar
7 4.366 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 154.538 190.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 89.832 0
ARA TOPLAM
142.898.058 59.388.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.898.058 59.388.503
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.494.653 1.591.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 229.550 16.061
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.724.203 1.607.947
TOPLAM VARLIKLAR
144.622.261 60.996.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 17.250 14.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 158.783 447.614
Ticari Borçlar
6 201.386 96.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.560.157 1.236.824
Diğer Borçlar
7 68.847 56.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 61.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
172.182 134.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 172.182 134.259
ARA TOPLAM
2.178.605 2.048.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.178.605 2.048.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 0 136.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 164.853 96.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 164.853 96.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 24.759.457 8.823.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.924.310 9.056.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.102.915 11.104.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.519.346 49.891.642
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.735 -13.437
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -3.735 -13.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 905.335 771.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.511.509 24.211.735
Net Dönem Karı veya Zararı
70.106.237 21.921.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.519.346 49.891.642
TOPLAM KAYNAKLAR
144.622.261 60.996.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.281 21.921.832 21.906.551 21.906.551
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Transferler
133.823 21.788.009 -21.921.832 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.702 70.106.237 70.115.939 70.115.939
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000 0 0
Kar Payları
-2.488.235 -2.488.235 -2.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.106.237 21.921.832
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.702 -15.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 12.127 -19.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.425 3.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -2.425 3.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.702 -15.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.115.939 21.906.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.115.939 21.906.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999267


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.