KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 21:08
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572
BRÜT KAR (ZARAR)
6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.303.454 -2.282.535 -1.562.737 -983.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.400 31.549 18.204 13.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.899.731 -1.722.186 -1.575.792 -1.186.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.549 1.395.725 -275.417 520.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.091.639 956.146 582.588 457.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -328.172 0 -165.605 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
890.016 2.351.871 141.566 978.638
Finansman Giderleri
22 -43.604 -39.434 -26.453 -20.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
846.412 2.312.437 115.113 958.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
235.677 -526.018 -32.936 -219.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -826.180 -894.318 -355.510 -478.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.061.857 368.300 322.574 258.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.082.089 1.786.419 82.177 739.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.082.089 1.786.419 82.177 739.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.082.089 1.786.419 82.177 739.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,36070000 0,59550000 0,02740000 0,24640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.847.340 506.449
Dönem Karı (Zararı)
1.082.089 1.786.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.942.396 2.347.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 230.589 113.610
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.894.571 1.691.517
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.894.571 1.691.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.309 27.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 9.309 27.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.604 39.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 43.604 39.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -235.677 526.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -50.018
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -50.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.331.192 -3.178.291
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 126.574 -2.818.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.454 -142.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -243.454 -142.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
106 324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 106 324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -125.912 -2.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.032 -103.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 63.032 -103.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.150.613 -102.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-925 -9.678
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -925 -9.678
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.693.293 956.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -845.953 -449.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-212.557 -182.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 488.051
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 488.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-212.557 -670.848
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-11 -212.557 -670.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.701.631 -703.113
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-158.286 -85.990
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -158.286 -85.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -88.530 12.311
Ödenen Temettüler
16 -1.572.193 -590.000
Ödenen Faiz
12 -32.622 -39.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.848 -379.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.848 -379.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.664 425.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.816 46.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.816 79.664
Finansal Yatırımlar
5 12.107.164 12.233.738
Ticari Alacaklar
20.759.895 23.411.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 20.539.807 23.165.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 220.088 245.088
Diğer Alacaklar
1.372 1.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.372 1.478
Peşin Ödenmiş Giderler
202.557 76.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 202.557 76.645
ARA TOPLAM
33.083.804 35.802.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.083.804 35.802.537
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.208.140 1.159.983
Taşıtlar
9 985.404 1.015.945
Mobilya ve Demirbaşlar
9 171.614 87.630
Özel Maliyetler
9 51.122 56.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 39.845 104.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.992 17.308
Diğer Haklar
10 15.992 17.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.263.977 1.282.009
TOPLAM VARLIKLAR
34.347.781 37.084.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.757 142.684
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.757 142.684
Banka Kredileri
12 6.957 10.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 54.800 132.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 347.586 289.109
Ticari Borçlar
130.106 67.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 130.106 67.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 146.409 1.297.022
Diğer Borçlar
52.260 53.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 52.260 53.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 355.510 375.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.783 54.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 48.783 54.824
ARA TOPLAM
1.142.411 2.279.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.142.411 2.279.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 96.114 159.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.576 59.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 71.576 59.634
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.967.774 5.028.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.135.464 5.248.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.277.875 7.527.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.069.906 29.557.284
Ödenmiş Sermaye
16 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.570 1.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.570 1.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 4.570 1.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.512 629.292
Yasal Yedekler
16 771.512 629.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.211.735 17.262.793
Net Dönem Karı veya Zararı
1.082.089 8.663.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.069.906 29.557.284
TOPLAM KAYNAKLAR
34.347.781 37.084.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881
Transferler
147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.246 1.786.419 1.802.665 1.802.665
Kar Payları
-590.000 -590.000 -590.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 13.374 465.894 18.895.859 1.786.419 24.161.546 24.161.546
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.726 1.082.089 1.084.815 1.084.815
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 4.570 771.512 24.211.735 1.082.089 29.069.906 29.069.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.082.089 1.786.419 82.177 739.183
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.726 16.246 -718 15.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.408 20.307 -897 19.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-682 -4.061 179 -3.821
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
23 -682 -4.061 179 -3.821
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.726 16.246 -718 15.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.084.815 1.802.665 81.459 754.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.084.815 1.802.665 81.459 754.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868854


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.409 Değişim: 0,78% Hacim : 22.064 Mio.TL Son veri saati : 15:12
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,7492 Değişim: 1,34%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6269 Değişim: 2,38%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
928,59 Değişim: 1,93%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.