KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 15:09
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.695.910 65.532.800
Dönem Karı (Zararı)
76.137.561 66.147.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-754.604 6.580.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.471.543 366.548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.051.555 705.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.016.240 442.357
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 35.315 262.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.841.523 -10.908.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -27.370.530 -10.982.632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.470.993 74.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 25.563.821 16.416.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.552.772 710.020
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.371.596 693.176
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.414.138 391.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.425.128 1.123.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-989.010 -732.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200.943 -209.757
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
204.575 -205.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.632 -3.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.886 -72.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.775 -131.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
184.194 -79.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-159.419 -52.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.141 150.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.846 44.691
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.069 110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.915 44.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-973.857 -156.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.830.185 73.437.483
Alınan Faiz
27.893.562 9.802.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -91.799 -42.955
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.936.038 -17.663.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.601.918 -161.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.601.918 -161.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.382.888 -67.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -219.030 -93.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.529.007 -74.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 1.470.993 -74.495
Ödenen Temettüler
-10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.564.985 65.296.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.564.985 65.296.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 132.319.992 67.023.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.884.977 132.319.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
14.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.648 66.147.289 66.110.641 66.110.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.648 66.147.289 66.110.641 66.110.641
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
937.500 65.209.789 -66.147.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.107 76.137.561 76.050.454 76.050.454
Dönem Karı (Zararı)
76.137.561 76.137.561 76.137.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.107 -87.107 -87.107
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 189.778.396 133.745.208
Finansal Yatırımlar
9.708.068 336.472
Ticari Alacaklar
10.961.981 7.574.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 8.027.452 5.628.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.934.529 1.945.519
Diğer Alacaklar
187.871 385.645
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 153.101 357.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.770 27.969
ARA TOPLAM
210.636.316 142.041.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.636.316 142.041.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.573 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 4.742
Maddi Duran Varlıklar
7 3.045.846 1.151.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.729.188 2.622.164
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 222.512 95.057
Peşin Ödenmiş Giderler
10 730.674 649.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
730.674 649.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 725.780 565.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.455.573 5.089.311
TOPLAM VARLIKLAR
217.091.889 147.131.029
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 886.224 723.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 544.162 419.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
544.162 419.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
342.062 303.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
342.062 303.762
Ticari Borçlar
811.187 786.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 385.376 201.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 425.811 585.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 712.140 705.999
Diğer Borçlar
6 619.084 495.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.408 9.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
610.676 486.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.378.016 2.612.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.482.013 1.016.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.482.013 1.016.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 189.609 257.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
189.609 257.297
ARA TOPLAM
11.078.273 6.597.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.078.273 6.597.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.305.389 2.125.884
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 1.190.031 1.807.001
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.190.031 1.807.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.358 318.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
115.358 318.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 782.015 532.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
782.015 532.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.087.404 2.658.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.165.677 9.255.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.926.212 137.875.758
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.425 84.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.425 84.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.425 84.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.106.174 4.168.674
Yasal Yedekler
5.106.174 4.168.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 110.184.902 54.975.113
Net Dönem Karı veya Zararı
76.137.561 66.147.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.926.212 137.875.758
TOPLAM KAYNAKLAR
217.091.889 147.131.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 100.604.724 100.472.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.604.724 100.472.946
BRÜT KAR (ZARAR)
100.604.724 100.472.946
Genel Yönetim Giderleri
18 -30.510.421 -30.556.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.257.742 1.425.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -154.019 -342.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.198.026 71.000.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.198.026 71.000.004
Finansman Gelirleri
17 28.974.349 11.638.325
Finansman Giderleri
17 -1.470.993 -74.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.701.382 82.563.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -25.563.821 -16.416.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -25.701.954 -16.695.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 138.133 278.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.137.561 66.147.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.137.561 66.147.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.137.561 66.147.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,06091000 0,05292000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-87.107 -36.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -108.884 -45.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.777 9.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 21.777 9.162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.107 -36.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.050.454 66.110.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.050.454 66.110.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.397 Değişim: 0,25% Hacim : 32.709 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8038 Değişim: 1,69%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6618 Değişim: 2,60%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
922,61 Değişim: 1,27%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.