KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 16:49
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
41.861.098 -41.861.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.612 30.988.867 30.999.479 30.999.479
Dönem Karı (Zararı)
30.988.867 30.988.867 30.988.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.612 10.612 10.612
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 131.942 4.168.674 85.698.176 30.988.867 102.764.596 102.764.596
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
937.500 65.209.789 -66.147.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.662 31.486.714 31.346.052 31.346.052
Dönem Karı (Zararı)
31.486.714 31.486.714 31.486.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.662 -140.662 -140.662
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 -55.980 5.106.174 110.184.902 31.486.714 159.221.810 159.221.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.711.116 31.331.979
Dönem Karı (Zararı)
31.486.714 30.988.867
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-317.429 6.552.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 675.297 546.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
670.962 870.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
750.842 864.290
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -79.880 6.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.447.977 -3.713.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -12.836.050 -3.975.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 388.073 261.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.784.289 8.848.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
373.200 -1.597.018
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -76
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.479 -1.352.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-356.782 -1.590.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.697 237.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.610 -362.157
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337.227 -372.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
302.617 10.625
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
340.050 275.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.273 -530.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
177.433 -86.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-217.706 -444.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.471 241.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
620.468 55.774
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
620.468 55.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.485 74.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.542.485 35.944.072
Alınan Faiz
11.890.315 3.805.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -133.034 -123.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.588.650 -8.294.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-219.030 -55.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-219.030 -55.338
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -55.338
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -219.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.388.073 -261.718
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -388.073 -261.718
Ödenen Temettüler
-10.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.104.013 31.014.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.104.013 31.014.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 132.656.464 67.023.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 156.760.477 98.038.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 159.127.443 134.081.680
Ticari Alacaklar
8.030.737 7.574.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 6.069.521 5.628.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.961.216 1.945.519
Diğer Alacaklar
420.309 385.645
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 370.149 32.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 50.160 352.723
Peşin Ödenmiş Giderler
9 309.738 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
309.738 0
ARA TOPLAM
167.888.227 142.041.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.888.227 142.041.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 4.688 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.688 4.742
Maddi Duran Varlıklar
6 954.965 1.151.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.182.588 2.622.164
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 275.091 95.057
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 649.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 803.964 565.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.221.296 5.089.311
TOPLAM VARLIKLAR
172.109.523 147.131.029
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 1.025.504 723.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 594.855 419.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
594.855 419.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
430.649 303.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
430.649 303.762
Ticari Borçlar
746.139 786.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 378.615 201.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 367.524 585.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 680.528 705.999
Diğer Borçlar
5 454.323 495.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
454.323 495.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.010.667 2.612.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.542.357 1.016.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.542.357 1.016.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 918.992 257.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
918.992 257.297
ARA TOPLAM
10.378.510 6.597.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.378.510 6.597.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 1.709.139 2.125.884
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.458.620 1.807.001
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.458.620 1.807.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.519 318.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
250.519 318.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 800.064 532.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
800.064 532.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.509.203 2.658.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.887.713 9.255.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.221.810 137.875.758
Ödenmiş Sermaye
13 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.980 84.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.980 84.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -55.980 84.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 5.106.174 4.168.674
Yasal Yedekler
5.106.174 4.168.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 110.184.902 54.975.113
Net Dönem Karı veya Zararı
31.486.714 66.147.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.221.810 137.875.758
TOPLAM KAYNAKLAR
172.109.523 147.131.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093
BRÜT KAR (ZARAR)
45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.973.528 -15.288.498 -7.284.106 -8.200.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 478.780 512.101 117.514 362.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.024 -12.741 1.311 6.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.056.713 35.845.296 16.709.458 18.554.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.056.713 35.845.296 16.709.458 18.554.008
Finansman Gelirleri
16 13.602.363 4.260.388 7.371.846 2.169.788
Finansman Giderleri
16 -388.073 -267.918 -244.077 -142.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.271.003 39.837.766 23.837.227 20.581.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.784.289 -8.848.899 -6.821.915 -4.505.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.987.217 -9.055.189 -6.945.162 -4.632.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 202.928 206.290 123.247 126.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,02520000 0,02480000 0,01360000 0,01290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.662 10.612 -82.389 53.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -175.828 13.265 -102.987 66.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.166 -2.653 20.598 -13.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 35.166 -2.653 20.598 -13.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.662 10.612 -82.389 53.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.346.052 30.999.479 16.932.923 16.129.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.346.052 30.999.479 16.932.923 16.129.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.