;

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2020 - 19:36
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.1.7 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269
Transferler
2.1.7.1 1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.074 26.959.005 26.928.931
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 117.506 4.168.674 43.837.078 26.959.005 56.859.200 56.859.200
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.1.7 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117
Transferler
2.1.7.1 30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.286 48.072.426 48.053.140
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 102.044 4.168.674 54.975.113 48.072.426 119.818.257 119.818.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.530.696 28.372.066
Dönem Karı (Zararı)
48.072.426 26.959.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.072.426 26.959.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.441.109 679.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 862.315 790.775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.522.613 674.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.221.776 -8.422.948
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.644.068 -8.422.948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
422.292 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 51.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-449.514 45.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.676.447 7.592.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.554.898 -2.898.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.247.684 -483.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.237 -2.121.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.760 -1.607.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.477 -514.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.942 -1.584.878
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-400.722 -36.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.220 -1.548.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.675 -400.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.760 -366.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.354 -369.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.406 3.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
83.151 208.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.673 1.849.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.068.433 24.740.301
Alınan Faiz
6.474.129 8.375.798
Kira Ödemeleri
-889.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -42.957 -10.007
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -13.079.749 -4.734.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.100.237 -34.757.584
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
93.704.091 25.363.119
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-94.800.276 -26.229.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.052 -627.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.052 -627.881
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -33.282.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.430.459 -6.385.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.430.459 -6.385.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.023.314 59.402.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.453.773 53.017.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.870.534 67.276.807
Finansal Yatırımlar
5 327.663 1.029.648
Ticari Alacaklar
6 8.115.085 7.966.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.868.706 6.752.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.246.379 1.213.349
Diğer Alacaklar
7 583.828 175.888
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 552.545 151.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.283 24.065
Peşin Ödenmiş Giderler
10 283.512 577.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 109.077 247.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 174.435 330.308
ARA TOPLAM
127.180.622 77.026.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.180.622 77.026.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742
Maddi Duran Varlıklar
8 3.449.356 4.049.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.606 24.170
Peşin Ödenmiş Giderler
10 291.537
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 270.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 539.891 278.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.292.132 4.356.663
TOPLAM VARLIKLAR
131.472.754 81.382.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.388.243 627.029
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.388.243 627.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.388.243 627.029
Ticari Borçlar
6 722.217 917.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 177.204 280.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 545.013 637.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 638.660 555.509
Diğer Borçlar
7 448.186 450.859
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 9.402 9.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 438.784 441.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.434.504 3.580.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.086.529 704.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 646.871 415.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.439.658 288.912
ARA TOPLAM
9.718.339 6.836.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.718.339 6.836.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.450.773 2.387.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.450.773 2.387.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.450.773 2.387.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 485.385 393.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 485.385 393.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.158 2.780.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.654.497 9.617.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.818.257 71.765.117
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -30.723.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 102.044 121.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.168.674 4.168.674
Yasal Yedekler
14 4.168.674 4.168.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 54.975.113 43.837.078
Net Dönem Karı veya Zararı
48.072.426 41.861.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.818.257 71.765.117
TOPLAM KAYNAKLAR
131.472.754 81.382.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280
BRÜT KAR (ZARAR)
77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.415.783 -15.832.021 -7.127.285 -5.201.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 562.103 797.087 50.002 52.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -41.896 -396.408 -29.155 306.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.168.912 26.531.359 19.323.616 13.127.903
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.168.912 26.531.359 19.323.616 13.127.903
Finansman Gelirleri
17 7.053.276 8.422.948 2.792.888 2.490.353
Finansman Giderleri
17 -473.315 -402.894 -205.397 -161.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21 61.748.873 34.551.413 21.911.107 15.456.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.676.447 -7.592.408 -4.827.548 -3.807.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.933.428 -7.731.518 -4.878.239 -3.742.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 256.981 139.110 50.691 -65.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.286 -30.074 -29.898 -17.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -24.107 -37.592 -37.373 -22.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.821 7.518 7.475 4.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.821 7.518 7.475 4.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.286 -30.074 -29.898 -17.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.053.140 26.928.931 17.053.661 11.631.047
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.053.140 26.928.931 17.053.661 11.631.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888287


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.