KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.06.2020 - 22:47
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269 29.930.269
Transferler
20.808.634 -20.808.634
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.250 7.424.551 7.414.301 7.414.301
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 137.330 3.125.874 44.879.878 7.424.551 37.344.570 37.344.570
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
41.861.098 -41.861.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.890 14.913.271 14.870.381 14.870.381
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 78.440 4.168.674 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.016.452 5.208.255
Dönem Karı (Zararı)
14.913.271 7.424.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.913.271 7.424.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.795.167 -858.547
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 254.579 149.582
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
562.758 534.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.922.771 -3.671.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.922.771 -3.671.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-442.321 21.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.342.922 2.106.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.357.104 -4.653.416
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
893.506 -3.756.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
950.121 -309.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
564.350 38.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
385.771 -347.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.662 -1.256.041
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.802 -46.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.140 -1.209.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
67.085 -443.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.282 -713.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.530 -647.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-331.752 -65.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.438 108.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.226 1.716.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.065.542 1.912.588
Alınan Faiz
1.801.690 3.622.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -3.850.780 -326.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
427.738 -29.998.253
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.445.003 23.729.969
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-30.967.177 -20.001.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.088 -444.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -50.088 -444.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -33.282.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.444.190 -24.789.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.444.190 -24.789.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.023.314 59.402.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.467.504 34.612.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.842.078 67.276.807
Finansal Yatırımlar
5 100.637 1.029.648
Ticari Alacaklar
6 7.000.915 7.966.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.179.525 6.752.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
821.390 1.213.349
Diğer Alacaklar
7 184.550 175.888
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 166.625 151.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.925 24.065
Peşin Ödenmiş Giderler
10 510.639 577.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 176.296 247.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 334.343 330.308
ARA TOPLAM
92.638.819 77.026.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.638.819 77.026.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742
Maddi Duran Varlıklar
8 3.859.046 4.049.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.295 24.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 368.370 278.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.242.453 4.356.663
TOPLAM VARLIKLAR
96.881.272 81.382.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.893 627.029
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.893 627.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 851.893 627.029
Ticari Borçlar
6 510.695 917.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 205.028 280.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
305.667 637.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 550.071 555.509
Diğer Borçlar
7 388.088 450.859
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 9.368 9.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 378.720 441.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.152.525 3.580.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.215.503 704.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 684.354 415.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 531.149 288.912
ARA TOPLAM

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 0,19% Hacim : 5.477 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.418
Açılış: 1.409
8,5431 Değişim: 0,81%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1331 Değişim: 0,92%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,41 Değişim: 0,69%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.