KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:16
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.578 9.202.966 9.207.544 9.207.544
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 124.880 3.125.874 24.071.244 9.202.966 49.024.964 49.024.964
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Transferler
1.042.800 19.765.834 -20.808.634
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.202 15.310.086 15.297.884 15.297.884
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 135.378 4.168.674 43.837.078 15.310.086 75.951.216 75.951.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.187.783 11.163.961
Dönem Karı (Zararı)
15.310.086 9.202.966
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.310.086 9.202.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-886.452 -63.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 454.337 220.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
774.753 463.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -5.932.595 -3.533.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -5.932.595 -3.533.913
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.785.025 2.621.719
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32.028 164.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.979.065 296.297
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.775.685 344.603
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
260.544 935.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
687.348 1.043.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-426.804 -108.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.143.912 4.322
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.045 -425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.050.867 4.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-287.372 58.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.850 -101.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-727.059 626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.209 -101.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
168.032 26.419
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.440.178 -971.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.444.569 9.435.816
Alınan Faiz
6.041.979 3.328.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -14.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.298.765 -1.585.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.569.022 -527.178
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
40.907.718 18.006.316
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-37.765.981 -18.513.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-447.841 -20.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-447.841 -20.271
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.282.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.381.239 10.636.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.381.239 10.636.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.402.941 36.970.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.021.702 47.607.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.098.757 59.587.380
Finansal Yatırımlar
5 774.492 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
774.492 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 774.492 172.572
Ticari Alacaklar
6 3.431.194 3.691.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 2.731.892 3.419.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
699.302 272.498
Diğer Alacaklar
7 508.492 21.316
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 110.515 17.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
397.977 3.846
Peşin Ödenmiş Giderler
10 487.831 200.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
119.781 145.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
368.050 55.154
ARA TOPLAM
48.300.766 63.673.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.300.766 63.673.465
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.742 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 5.090
Maddi Duran Varlıklar
8 930.540 424.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 293.371 333.107
Mobilya ve Demirbaşlar
8 226.949 49.649
Özel Maliyetler
8 391.998 41.760
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 18.222 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.722.835 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.798.681 114.034
Şerefiye
9 30.723.063 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 75.618 114.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 450.210 242.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.907.008 786.389
TOPLAM VARLIKLAR
83.207.774 64.459.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 333.502 974.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 6.245 733.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
327.257 241.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 481.227 313.195
Diğer Borçlar
7 215.141 220.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.320 912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 213.821 219.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.690.671 1.355.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.386.056 670.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 401.230 194.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 984.826 475.622
ARA TOPLAM
4.106.597 3.534.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.106.597 3.534.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.818.483 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.702.383 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 2.702.383 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.100 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 116.100 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 331.478 272.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.149.961 272.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.256.558 3.806.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.951.216 60.653.332
Ödenmiş Sermaye
13 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 135.378 147.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 4.168.674 3.125.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 43.837.078 24.071.244
Net Dönem Karı veya Zararı
15.310.086 20.808.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.951.216 60.653.332
TOPLAM KAYNAKLAR
83.207.774 64.459.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 23.992.421 15.504.812 12.788.356 7.893.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.992.421 15.504.812 12.788.356 7.893.384
BRÜT KAR (ZARAR)
23.992.421 15.504.812 12.788.356 7.893.384
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.630.934 -7.221.785 -5.575.624 -3.677.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 744.713 606.392 386.095 108.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -943.684 -598.647 -296.285 -48.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.162.516 8.290.772 7.302.542 4.276.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.162.516 8.290.772 7.302.542 4.276.388
Finansman Gelirleri
16 5.932.595 3.533.913 2.261.582 1.730.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.095.111 11.824.685 9.564.124 6.007.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.785.025 -2.621.719 -1.678.589 -1.307.847
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.989.436 -2.751.634 -1.742.925 -1.410.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 204.411 129.915 64.336 102.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.086 9.202.966 7.885.535 4.699.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.086 9.202.966 7.885.535 4.699.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.310.086 9.202.966 7.885.535 4.699.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.202 4.578 -1.952 9.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -15.252 5.722 -2.439 12.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.050 -1.144 487 -2.462
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
3.050 -1.144 487 -2.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.202 4.578 -1.952 9.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.297.884 9.207.544 7.883.583 4.709.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.297.884 9.207.544 7.883.583 4.709.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781894


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3337 Değişim: 0,34%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0559 Değişim: 0,72%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
478,84 Değişim: 0,49%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.