KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 18:24
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 -116.165 1.674.856 4.089.007 8.581.804 26.729.502 26.729.502
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
658.885 4.922.919 -5.581.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
236.467 15.851.451 16.087.918 16.087.918
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.278 20.808.634 20.835.912 20.835.912
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.215.662 15.503.780
Dönem Karı (Zararı)
20.808.634 15.851.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.097.130 834.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 404.435 453.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
182.610 392.950
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
182.610 392.950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
128.052 -31.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
128.052 -31.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.670.489 -3.800.463
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.670.489 -3.800.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.858.262 3.819.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.458.717 -2.040.399
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.451.223 -774.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
218.483 -1.252.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
476.537 -1.238.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.054 -14.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.913 8.138
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.815 12.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.902 -3.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
90.987 23.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
622.482 -33.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
726.031 -78.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.549 45.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.140 22.873
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-973.673 -34.669
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-973.673 -34.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.252.787 14.645.263
Alınan Faiz
9.554.982 3.802.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -14.361 -26.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -4.577.746 -2.916.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.216.387 135.156
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
49.884.510 462.103
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-46.621.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.143 -326.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -46.143 -176.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -150.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.000.000
Ödenen Temettüler
0 -3.000.000
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.432.049 12.638.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.432.049 12.638.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.970.892 24.331.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.402.941 36.970.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.587.380 37.047.824
Finansal Yatırımlar
4 172.572 166.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 172.572 166.489
Ticari Alacaklar
5 3.691.738 3.910.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 3.419.240 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
272.498 14.444
Diğer Alacaklar
6 21.316 11.403
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 17.470 2.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.846 8.748
Peşin Ödenmiş Giderler
9 200.459 291.446
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
145.305 151.427
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.154 140.019
ARA TOPLAM
63.673.465 41.427.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.673.465 41.427.383
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 5.090 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.090 5.090
Maddi Duran Varlıklar
7 424.516 539.670
Tesis, Makine ve Cihazlar
333.107 404.205
Mobilya ve Demirbaşlar
49.649 66.119
Özel Maliyetler
41.760 69.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 114.034 357.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.034 357.172
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 242.749 174.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
786.389 1.076.680
TOPLAM VARLIKLAR
64.459.854 42.504.063
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 974.352 351.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 733.304 7.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
241.048 344.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 313.195 269.055
Diğer Borçlar
220.858 220.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 220.858 220.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.355.336 1.016.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
670.553 601.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 194.931 117.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 475.622 484.011
ARA TOPLAM
3.534.294 2.459.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.534.294 2.459.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 272.228 227.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.228 227.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.806.522 2.686.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.653.332 39.817.420
Ödenmiş Sermaye
12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 147.580 120.302
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
147.580 120.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.125.874 2.333.741
Yasal Yedekler
3.125.874 2.333.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 24.071.244 9.011.926
Net Dönem Karı veya Zararı
20.808.634 15.851.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.653.332 39.817.420
TOPLAM KAYNAKLAR
64.459.854 42.504.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 31.837.427 28.198.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.837.427 28.198.395
BRÜT KAR (ZARAR)
31.837.427 28.198.395
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.187.690 -13.411.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 966.889 1.104.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -620.219 -20.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.996.407 15.870.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.996.407 15.870.605
Finansman Gelirleri
15 9.670.489 3.800.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.666.896 19.671.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.858.262 -3.819.617
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.933.082 -3.932.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 74.820 113.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.808.634 15.851.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.808.634 15.851.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.808.634 15.851.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.278 236.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 34.097 295.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.819 -59.117
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-6.819 -59.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.278 236.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.835.912 16.087.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.835.912 16.087.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.