KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.08.2020 - 18:57
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Yeni Bakiye
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.751 162.751
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.730.218 -30.730.218
Kar Dağıtımı
30.730.217 30.730.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.730.217 30.730.217
Dönem Sonu Bakiyeler
15 49.658.964 147.646 74.152.571 11.191.219 135.150.401
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 49.658.964 120.384 74.152.571 12.479.075 136.410.995
Yeni Bakiye
15 49.658.964 120.384 74.152.571 12.479.075 136.410.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.585 16.585
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.341.036 68.485.914 12.479.075 -623.954
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.348.651 1.348.651
Kar Dağıtımı
623.954 623.954
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
623.954 623.954
Dönem Sonu Bakiyeler
15 130.000.000 136.969 6.290.611 1.348.651 137.776.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 24.994.964 45.825.012
FAKTORİNG GELİRLERİ
24.994.964 45.825.012
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
24.994.964 45.825.003
İskontolu
427.879 400.232
Diğer
24.567.085 45.424.771
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9
İskontolu
9
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -19.021.922 -30.160.166
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.850.426 -8.260.525
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-214.370 -238.545
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.939.872 -21.644.692
Diğer Faiz Giderleri
-17.254 -16.404
BRÜT KAR (ZARAR)
5.973.042 15.664.846
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -4.824.444 -4.449.122
Personel Giderleri
-1.753.291 -1.936.950
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-28.436 -9.636
Genel İşletme Giderleri
-1.609.892 -1.212.032
Diğer
-1.432.825 -1.290.504
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.148.598 11.215.724
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 748.967 3.179.115
Bankalardan Alınan Faizler
716.357 3.122.740
Kambiyo İşlemleri Karı
2.017 4.230
Diğer
30.593 52.145
KARŞILIK GİDERLERİ
14 0 -25.326
Özel Karşılıklar
0 -25.326
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -20.634 -34.025
Kambiyo İşlemleri Zararı
-20.634 -34.025
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.876.931 14.335.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.876.931 14.335.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-528.280 -3.144.269
Cari Vergi Karşılığı
-455.263 -3.157.745
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-73.017 13.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.348.651 11.191.219
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.348.651 11.191.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.348.651 11.191.219
Ana Ortaklık Payları
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.104.582 9.632.825
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
17,2 24.994.964 45.825.003
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
18 -19.021.922 -30.160.166
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 9
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-14.030
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
19 -5.595.322 -4.883.429
Ödenen Vergiler
9 -455.264 -3.157.746
Diğer
19,2 2.182.126 2.023.184
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.779.171 11.946.976
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 6.109.231 1.265.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.162.910 -109.750
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 768.168 1.153.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
12 1.054.522 2.289.770
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -440.723 9.387.168
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9,13,14 450.883 -2.039.393
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.883.753 21.579.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 0 -1.890
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -1.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 145.137.859 116.386.989
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -132.002.000 -157.977.404
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.135.859 -41.590.415
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 22.019.612 -20.012.504
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.693.772 27.441.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.713.384 7.428.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 1.348.651 11.191.219
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.585 162.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.585 162.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 20.731 208.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.146 -45.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.365.236 11.353.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 26.699.625 13.758 26.713.383 4.681.902 11.870 4.693.772
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
327.889.911 0 327.889.911 334.030.916 0 334.030.916
Faktoring Alacakları
5 327.889.911 0 327.889.911 334.030.916 0 334.030.916
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.875.057 0 2.875.057 2.914.008 0 2.914.008
Diğer Faktoring Alacakları
325.014.854 0 325.014.854 331.116.908 0 331.116.908
Takipteki Alacaklar
5 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 3.309.482 0 3.309.482 2.455.969 0 2.455.969
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 97.321 0 97.321 130.519 0 130.519
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 200.225 200.225
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 1.281.019 0 1.281.019 1.358.182 0 1.358.182
DİĞER AKTİFLER
6 1.488.570 0 1.488.570 1.129.624 1.129.624
ARA TOPLAM
360.765.928 13.758 360.779.686 343.987.337 11.870 343.999.207
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
360.765.928 13.758 360.779.686 343.987.337 11.870 343.999.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 51.086.882 51.086.882 51.081.071 51.081.071
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.872.975 1.872.975 1.104.807 1.104.807
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.421.396 3.421.396 2.366.874 2.366.874
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 159.967.918 159.967.918 146.832.059 146.832.059
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
14 6.055.372 6.055.372 5.964.589 0 5.964.589
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
243.872 243.872 187.139 187.139
Genel Karşılıklar
5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000
Diğer Karşılıklar
61500 61.500 61.500 27.450 27.450
CARİ VERGİ BORCU
9 103.940 103.940
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 494.971 494.971 238.812 238.812
ARA TOPLAM
223.003.454 223.003.454 207.588.212 0 207.588.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
15 137.776.232 137.776.232 136.410.995 136.410.995
Ödenmiş Sermaye
130.000.000 130.000.000 49.658.964 49.658.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
136.969 136.969 120.384 120.384
Kar Yedekleri
6.290.612 6.290.612 74.152.572 74.152.572
Yasal Yedekler
4.477.031 4.477.031 3.853.077 3.853.077
Olağanüstü Yedekler
1.813.581 1.813.581 70.299.495 70.299.495
Kar veya Zarar
1.348.651 1.348.651 12.479.075 12.479.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.348.651 1.348.651 12.479.075 12.479.075
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
360.779.686 360.779.686 343.999.207 0 343.999.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
20.248.829 0 20.248.829 20.006.129 0 20.006.129
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.100.704.064 78.685.300 4.179.389.364 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139
VERİLEN TEMİNATLAR
16 509.489 509.489 868.453 0 868.453
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
89.133.905 2.158.728 91.292.633 87.373.184 644.512 88.017.696
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.210.596.287 80.844.028 4.291.440.315 4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866177


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7650 Değişim: 1,31%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3151 Değişim: 1,98%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,53 Değişim: 0,33%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.