KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:27
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25 11.772.172 7.637.444
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.423 14.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.423 14.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 17.209 18.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.786 -3.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.786 -3.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.785.595 7.651.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.658.964 19.504 934.662 14.849.619 11.149.638 11.149.638 56.612.387
Yeni Bakiye
18 29.658.964 19.504 934.662 14.849.619 11.149.638 11.149.638 56.612.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.518 14.518
Dönem Net Karı (Zararı)
25 7.637.444 7.637.444 7.637.444
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
557.482 10.592.156 -11.149.638 -11.149.638
Dönem Sonu Bakiyeler
18 29.658.964 34.022 1.492.144 25.441.775 7.637.444 7.637.444 64.264.349
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.658.964 38.509 1.492.144 25.441.775 16.488.438 16.488.438 73.119.830
Yeni Bakiye
29.658.964 38.509 1.492.144 25.441.775 16.488.438 16.488.438 73.119.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.423 13.423
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 20.000.000
Dönem Net Karı (Zararı)
25 11.772.172 11.772.172 11.772.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18 824.422 15.664.016 -16.488.438 -16.488.438
Dönem Sonu Bakiyeler
18 49.658.964 51.932 2.316.566 41.105.791 11.772.172 11.772.172 104.905.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
13.417.516 8.400.506
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
20.23 52.881.004 35.116.032
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
21 -33.234.497 -21.262.761
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 710.792 566.366
Elde Edilen Diğer Kazançlar
23 188.652 178.007
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
24 -113.591 -737.844
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
22 -2.582.334 -2.420.928
Ödenen Vergiler
11 -1.660.727 -1.156.517
Diğer
22.23 -2.771.783 -1.881.849
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-65.818.830 8.169.173
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
6 -58.647.478 -16.587.882
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
7,8,9,10,24 -1.315.273 -1.201.918
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
6 1.064.707 154.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12 -6.482.393 26.674.806
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11,14,15,16,17 -438.393 -870.725
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-52.401.314 16.569.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13 72.060.000 60.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -27.121.299 -58.199.463
Diğer
20.000.000 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
64.938.701 1.800.537
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.5 12.537.387 18.370.216
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.5 9.871.488 101.097
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.5 22.408.875 18.471.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 53.468.152 35.492.250
FAKTORİNG GELİRLERİ
53.468.152 35.492.250
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
20 52.757.360 34.925.884
İskontolu
10.508.889 5.931.879
Diğer
42.248.471 28.994.005
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 710.792 566.366
İskontolu
637.804 302.415
Diğer
72.988 263.951
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -33.278.988 -21.289.867
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
21 -14.840.313 -9.778.928
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
21 -18.394.184 -11.483.833
Diğer Faiz Giderleri
21 -44.491 -27.106
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
20.189.164 14.202.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -5.345.301 -4.270.535
Personel Giderleri
22 -2.582.334 -2.420.928
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
22 -35.917 -35.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.371.064 -1.085.346
Diğer
-1.355.986 -729.023
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.843.863 9.931.848
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 1.331.465 1.354.010
Bankalardan Alınan Faizler
23 123.644 190.148
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
23 1.019.169 985.855
Diğer
188.652 178.007
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
24 -113.591 -737.844
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -983.494 -990.991
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
23 -983.494 -990.991
Diğer
23 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.078.243 9.557.023
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.078.243 9.557.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -3.306.071 -1.919.579
Cari Vergi Karşılığı
11 -2.492.315 -2.032.066
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -813.756 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 0 112.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25 11.772.172 7.637.444
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25 11.772.172 7.637.444
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
11.772.172 7.637.444
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.992 0 1.992 365 0 365
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5 22.406.011 872 22.406.883 9.866.171 4.952 9.871.123
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 453.721.827 0 453.721.827 395.074.349 0 395.074.349
İskontolu Faktoring Alacakları
64.624.163 0 64.624.163 102.705.751 0 102.705.751
Yurt İçi
65.874.752 0 65.874.752 107.468.150 0 107.468.150
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.250.589 0 -1.250.589 -4.762.399 0 -4.762.399
Diğer Faktoring Alacakları
389.097.664 0 389.097.664 292.368.598 0 292.368.598
Yurt İçi
389.097.664 0 389.097.664 292.368.598 0 292.368.598
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
24 0 0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
13.356.289 0 13.356.289 13.361.794 0 13.361.794
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-13.356.289 0 -13.356.289 -13.361.794 0 -13.361.794
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 435.620 0 435.620 13.978 0 13.978
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 86.551 0 86.551 54.444 0 54.444
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.551 0 86.551 54.444 0 54.444
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
7 1.611.254 0 1.611.254 882.341 0 882.341
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 10.588 0 10.588 10.588 0 10.588
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 3.323.972 0 3.323.972 4.138.077 0 4.138.077
DİĞER AKTİFLER
8 660.148 0 660.148 527.537 0 527.537
ARA TOPLAM
482.257.963 872 482.258.835 410.567.850 4.952 410.572.802
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
482.257.963 872 482.258.835 410.567.850 4.952 410.572.802
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 144.317.602 0 144.317.602 150.799.995 0 150.799.995
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.186.634 0 1.186.634 121.927 0 121.927
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 224.372.093 0 224.372.093 179.433.392 0 179.433.392
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
224.372.093 0 224.372.093 179.433.392 0 179.433.392
DİĞER BORÇLAR
14 263.427 0 263.427 136.611 0 136.611
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.386.918 0 1.386.918 1.024.538 0 1.024.538
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 2.710.438 0 2.710.438 2.421.675 0 2.421.675
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
350.235 0 350.235 287.036 0 287.036
Diğer Karşılıklar
2.360.203 0 2.360.203 2.134.639 0 2.134.639
ERTELENMİŞ GELİRLER
17 29.564 0 29.564 57.805 0 57.805
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
11 817.452 0 817.452 1.191.184 0 1.191.184
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 2.269.282 0 2.269.282 2.265.845 0 2.265.845
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
377.353.410 0 377.353.410 337.452.972 0 337.452.972
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 104.905.425 0 104.905.425 73.119.830 0 73.119.830
Ödenmiş Sermaye
18 49.658.964 0 49.658.964 29.658.964 0 29.658.964
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51.932 0 51.932 38.509 0 38.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
18 43.422.357 0 43.422.357 26.933.919 0 26.933.919
Yasal Yedekler
2.316.566 0 2.316.566 1.492.144 0 1.492.144
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.105.791 0 41.105.791 25.441.775 0 25.441.775
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.772.172 0 11.772.172 16.488.438 0 16.488.438
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
25 11.772.172 0 11.772.172 16.488.438 0 16.488.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
482.258.835 0 482.258.835 410.572.802 0 410.572.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
38.312 0 38.312 66.339 0 66.339
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26.164.967 0 26.164.967 28.129.661 0 28.129.661
ALINAN TEMİNATLAR
19 2.054.801.860 22.803.500 2.077.605.360 1.784.239.315 18.859.500 1.803.098.815
VERİLEN TEMİNATLAR
19 915.353 0 915.353 1.088.303 0 1.088.303
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6 137.448.783 4.498.899 141.947.682 158.527.988 7.635.875 166.163.863
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.219.369.275 27.302.399 2.246.671.674 1.972.051.606 26.495.375 1.998.546.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700438


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.510 Değişim: 0,05% Hacim : 14.513 Mio.TL Son veri saati : 14:01
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5173 Değişim: -0,19%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0655 Değişim: -0,01%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,41 Değişim: -0,46%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.