KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2021 - 18:33
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259
Transferler
0 0 0 0 -46.748 0 0 0 34 -71.931 118.645 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 42.745 863.627 -6.422 857.205
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.745 42.745 -6.422 36 -495 31.217 -573.318 0 0 0 820.882 0 820.882
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 0 0 201.383 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -192.675 4.644.106 -9.669 403.515 -3.208.913 7.931 -1.146.360 42.745 2.644.171 -118.707 2.525.464
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220
Transferler
0 0 0 0 -35.470 -418 0 -20.346 0 130.085 -73.851 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 -21.422 -471.903 -13.013 -484.916
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.422 -21.422 -13.013 -34.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 0 -450.481 0 -450.481
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.865.009 -13.625 754.074 -4.491.235 7.931 -839.802 -21.422 1.973.246 -124.192 1.849.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
362.135 291.377
Dönem Karı (Zararı)
-34.435 36.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.435 36.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
672.679 462.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 169.423 130.712
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.085 3.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.343 1.975
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.258 1.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
320.568 325.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15, 17 -102.030 -72.375
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15, 17 422.598 398.290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
250.638 75.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.073 -39.519
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,15 -106.943 -52.833
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 17 -31.460 2.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
9 42.330 10.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-22.430 -28.927
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-22.430 -28.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.605 28.405
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-976 -9.987
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -976 -9.987
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -40.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 56.049 16.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-271.840 -194.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.171 53.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.999 -3.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.172 57.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.296 156.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.766 149.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.470 7.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.665 -6.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.603 -316.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.858 3.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.461 -319.262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.236 12.814
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.236 12.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.933 -94.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.170 -115.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.237 21.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.404 304.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-573 -272
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-44.614 -20.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 40.918 7.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.148 280.431
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 249.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.267 26.690
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.267 26.678
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.864 -51.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.904 -51.060
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.960 -609
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.574
Alınan Temettüler
0 51.227
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -29.551 -12.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-462.251 -859.763
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.302 232.450
Kredilerden Nakit Girişleri
8 166.125 42.932
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 371.177 189.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-702.713 -644.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -440.173 -495.587
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -262.540 -149.310
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
40.501 32.165
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.510 -7.758
Ödenen Faiz
8 -341.697 -480.128
Alınan Faiz
35.087 26.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -22.221 -18.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.264 -287.955
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-38.062 -42.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-256.326 -330.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
709.909 823.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 453.583 492.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 549.068 728.314
Finansal Yatırımlar
258.008 258.578
Ticari Alacaklar
1.592.663 1.423.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 91.736 59.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.500.927 1.364.255
Diğer Alacaklar
1.096.856 983.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 1.042.707 936.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.149 46.713
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 451.956 349.605
Türev Araçlar
11 0 3.749
Stoklar
72.093 69.428
Peşin Ödenmiş Giderler
65.743 41.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.743 41.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
119 37
Diğer Dönen Varlıklar
112.712 105.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 112.712 105.994
ARA TOPLAM
4.199.218 3.964.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.199.218 3.964.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
25.825 43.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.825 43.287
Diğer Alacaklar
1.583.491 1.360.233
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 1.583.323 1.360.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168 134
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.450.906 2.534.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
773.499 681.368
Maddi Duran Varlıklar
7 10.872.702 10.774.018
Kullanım Hakkı Varlıkları
73.971 36.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.494.114 1.506.887
Peşin Ödenmiş Giderler
1.440 204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.440 204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 527.372 488.843
Diğer Duran Varlıklar
13.075 13.283
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 13.075 13.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.816.641 17.438.563
TOPLAM VARLIKLAR
22.015.859 21.402.569
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.653.083 1.614.606
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.151 41.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8,18 43.151 41.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.609.932 1.572.720
Banka Kredileri
8 1.118.867 1.020.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 28.657 19.922
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 322.810 412.147
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 139.598 119.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.585.465 2.875.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.585.465 2.875.471
Banka Kredileri
8 3.178.409 2.661.172
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 407.056 214.299
Ticari Borçlar
1.653.110 1.814.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 64.882 54.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.588.228 1.760.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.127 17.415
Diğer Borçlar
1.438.388 1.334.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,18 412.410 367.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.025.978 966.412
Türev Araçlar
11 81.455 83.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.434 91.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.434 91.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.029 56.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.559 13.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.559 13.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
171.296 125.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 171.296 125.657
ARA TOPLAM
8.710.946 8.027.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.710.946 8.027.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.655.911 10.053.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.655.911 10.053.106
Banka Kredileri
8 10.540.517 9.969.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 69.750 35.161
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 45.644 48.842
Türev Araçlar
11 149.764 243.452
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.861 44.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
48.861 44.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 601.323 736.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.455.859 11.077.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.166.805 19.105.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.973.246 2.445.149
Ödenmiş Sermaye
12 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -391.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.851.384 4.888.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.851.384 4.888.945
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 4.865.009 4.900.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.625 -11.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.737.161 -3.268.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
754.074 590.369
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.491.235 -3.858.376
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.491.235 -3.858.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.931
Yasal Yedekler
12 7.931 7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-839.802 -969.887
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.422 73.851
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-124.192 -147.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.849.054 2.297.220
TOPLAM KAYNAKLAR
22.015.859 21.402.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.407.147 2.258.585
Satışların Maliyeti
14 -2.028.323 -1.878.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
378.824 379.805
BRÜT KAR (ZARAR)
378.824 379.805
Genel Yönetim Giderleri
14 -79.559 -65.315
Pazarlama Giderleri
14 -9.883 -11.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 254.140 161.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -112.837 -68.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
430.685 396.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 976 50.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22.430 28.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
454.091 475.266
Finansman Gelirleri
17 472.992 357.190
Finansman Giderleri
17 -968.123 -767.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.040 64.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.605 -28.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -13.996 -25.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 20.601 -3.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.435 36.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.435 36.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.013 -6.422
Ana Ortaklık Payları
-21.422 42.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,01100000 0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.673 1.362.983
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.705.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.091 -634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
418 -341.916
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -342.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
418 139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-448.808 -542.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
163.705 31.217
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
163.705 31.217
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-765.641 -716.648
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-765.641 -716.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
153.128 143.330
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
153.128 143.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-450.481 820.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-484.916 857.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.013 -6.422
Ana Ortaklık Payları
-471.903 863.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937272


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.