KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 00:52
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 2.846 23.706 30.752 0 30.752
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.508.306 58.254 2.492.943 -93.074 2.399.869
Transferler
0 0 0 0 -196.342 0 0 0 0 254.596 -58.254 -22.102 0 -22.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 -118.645 -690.297 -19.211 -709.508
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.645 -118.645 -19.211 -137.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 0 -571.652 0 -571.652
Kar Payları
-22.102
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259
Transferler
0 0 0 0 -246.697 0 0 0 34 128.018 118.645 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.819.800 -2.360 218.071 -1.230.393 0 0 73.851 878.969 -35.644 843.325
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.851 73.851 -35.644 38.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.819.800 -2.360 218.071 -1.230.393 0 0 0 805.118 0 805.118
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-198.500 0 -14.188 0 -212.688 0 -212.688
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.095 0 -1.676 0 -1.676
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.487.504 2.628.744
Dönem Karı (Zararı)
38.207 -137.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.207 -137.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.887.073 1.807.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25, 26 603.293 517.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.673 2.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.997 7.408
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.676 -5.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.267.647 1.405.666
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 -285.435 -296.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 1.553.082 1.702.565
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
280.986 -9.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-234.023 -88.408
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,26 -337.076 -156.939
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19, 28 36.595 34.437
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 66.458 34.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-50.679 -64.302
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -50.679 -64.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 106.486 97.318
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-31.449 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.724 -397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -31.724 -397
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -40.160 -29.546
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 4.023 -23.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
291.637 726.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.598 -278.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.945 10.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-318.653 -288.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
837.518 254.736
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
825.501 281.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.017 -27.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.453 -2.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.001 570.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.265 -55.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-361.266 626.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.957 76.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.957 76.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.214 105.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.811 149.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.403 -43.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.216.917 2.396.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.536 -3.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.556 -56.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 355.679 292.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-609.666 -1.027.055
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
249.157 29.546
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
2.6 -177.051 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.343 7.018
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.037 6.715
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306 303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-303.644 -114.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-301.271 -108.690
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.373 -5.435
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.574 0
Alınan Temettüler
14 51.227 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -514.272 -949.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.860.764 -1.218.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.767.824 2.467.422
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.779.144 1.690.158
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 988.680 777.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.233.377 -2.146.496
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.413.997 -1.559.784
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -819.380 -586.712
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 324.711 -104.305
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -30.352 -25.821
Ödenen Faiz
-1.469.854 -1.401.712
Alınan Faiz
129.737 84.842
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -349.453 -92.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.074 382.747
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-130.286 -143.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-113.212 239.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 823.121 583.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 709.909 823.121


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 728.314 832.812 599.824
Finansal Yatırımlar
13 258.578 10.008 0
Ticari Alacaklar
1.423.992 1.020.539 725.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 59.737 12.792 22.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.364.255 1.007.747 702.913
Diğer Alacaklar
983.066 1.340.818 1.114.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 936.353 1.282.081 1.081.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 46.713 58.737 33.269
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 349.605 258.074 158.453
Türev Araçlar
19 3.749 0 5.148
Stoklar
9 69.428 62.975 43.021
Peşin Ödenmiş Giderler
41.243 26.640 19.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.243 26.640 19.242
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37 9.123 6.303
Diğer Dönen Varlıklar
105.994 82.625 261.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 105.994 82.625 261.182
ARA TOPLAM
3.964.006 3.643.614 2.933.752
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 0 625.282 604.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.964.006 4.268.896 3.538.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
13 246 246 246
Ticari Alacaklar
43.287 45.640 22.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.287 45.640 22.906
Diğer Alacaklar
1.360.233 1.164.796 1.184.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 1.360.099 1.164.669 1.184.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 134 127 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.534.191 2.050.771 1.167.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 681.368 532.402 378.523
Maddi Duran Varlıklar
16 10.774.018 8.555.772 8.950.968
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 36.003 48.534 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.506.887 1.577.849 1.655.721
Peşin Ödenmiş Giderler
204 1.336 454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 204 1.336 454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 488.843 369.751 309.401
Diğer Duran Varlıklar
13.283 70.886 45.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 13.283 70.886 45.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.438.563 14.417.983 13.715.762
TOPLAM VARLIKLAR
21.402.569 18.686.879 17.253.831
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.982.604 1.657.743 967.096
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.884 69.971 128.813
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,29 409.884 69.971 128.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.572.720 1.587.772 838.283
Banka Kredileri
6 1.020.878 1.118.637 733.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.922 29.739 7.538
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 412.147 439.396 97.335
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 119.773 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.871.038 3.119.439 2.497.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.871.038 3.119.439 2.497.965
Banka Kredileri
6 2.656.739 2.776.792 2.080.031
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 214.299 31.969 253.751
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 310.678 164.183
Ticari Borçlar
1.814.581 2.115.885 1.501.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 54.024 34.759 91.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.760.557 2.081.126 1.410.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.415 15.321 12.001
Diğer Borçlar
970.845 822.921 709.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 970.845 822.921 709.738
Türev Araçlar
19 83.856 33.170 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.548 43.182 25.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 91.548 43.182 25.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 56.489 32.273 6.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.817 11.141 16.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 13.817 11.141 16.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
125.657 108.846 115.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 125.657 108.846 115.364
ARA TOPLAM
8.027.850 7.959.921 5.860.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12 0 404.963 406.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.027.850 8.364.884 6.267.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.035.603 8.014.776 7.888.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.035.603 8.014.776 7.888.475
Banka Kredileri
6 9.951.600 7.925.219 7.606.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.161 50.035 26.983
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 48.842 39.522 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0 255.118
Diğer Borçlar
17.503 17.012 20.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.503 17.012 20.014
Türev Araçlar
19 243.452 111.849 33.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 868 57.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 0 868 57.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.000 32.584 23.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18, 20 44.000 32.584 23.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 736.941 476.647 564.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.077.499 8.653.736 8.586.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.105.349 17.018.620 14.853.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.445.149 1.780.544 2.492.943
Ödenmiş Sermaye
22 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 102.575 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 916 916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -192.675 -192.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.888.945 3.519.585 3.727.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.888.945 3.519.585 3.727.623
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 4.900.479 3.528.754 3.732.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.534 -9.169 -5.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.268.007 -2.263.297 -1.703.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
590.369 372.298 281.388
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.858.376 -2.635.595 -1.984.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.858.376 -2.635.595 -1.984.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.897 7.897
Yasal Yedekler
22 7.931 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-969.887 -1.275.812 -1.508.306
Net Dönem Karı veya Zararı
73.851 -118.645 58.254
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.929 -112.285 -93.074
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.297.220 1.668.259 2.399.869
TOPLAM KAYNAKLAR
21.402.569 18.686.879 17.253.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 8.579.113 8.204.197
Satışların Maliyeti
25 -7.062.390 -6.778.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.516.723 1.425.508
BRÜT KAR (ZARAR)
1.516.723 1.425.508
Genel Yönetim Giderleri
25 -265.958 -203.444
Pazarlama Giderleri
25 -37.021 -38.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 787.212 479.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -301.662 -221.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.699.294 1.440.843
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 71.884 29.943
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 50.679 64.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.821.857 1.535.088
Finansman Gelirleri
28 981.728 721.384
Finansman Giderleri
28 -2.658.892 -2.297.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.693 -40.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-106.486 -97.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -117.810 -76.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 11.324 -21.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.207 -137.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.207 -137.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.644 -19.211
Ana Ortaklık Payları
30 73.851 -118.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,03700000 -0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.817.440 -11.696
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 2.280.514 -9.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.950 -5.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-460.124 3.051
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-460.714 1.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
590 1.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.012.322 -559.956
Yabancı Para Çevrim Farkları
218.071 90.910
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
218.071 90.910
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.537.991 -813.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.537.991 -813.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
307.598 162.716
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
307.598 162.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
805.118 -571.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
843.325 -709.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.644 -19.211
Ana Ortaklık Payları
878.969 -690.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910943


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7037 Değişim: 2,28%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7185
Açılış: 7,532
9,1595 Değişim: 2,00%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1770
Açılış: 8,98
418,73 Değişim: 1,81%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.