KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 19:56
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Transferler
0 0 0 0 -99.083 0 0 0 0 133.631 -34.548 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -184 37.696 -606.198 0 0 -18.113 -586.799 -10.923 -597.722
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.113 -18.113 -10.923 -29.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -184 37.696 -606.198 0 0 0 -568.686 0 -568.686
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.633.762 -5.406 319.084 -2.590.927 7.897 -1.377.521 -18.113 1.875.392 -103.997 1.771.395
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Transferler
0 0 0 0 -109.679 0 0 0 34 -29.070 138.715 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 39.883 660.707 -13.958 646.749
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.883 39.883 -13.958 25.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 0 620.824 0 620.824
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 193.771 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 4.581.175 -8.904 469.963 -3.468.572 7.931 -1.115.561 39.883 2.412.531 -126.243 2.286.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.077.566 769.744
Dönem Karı (Zararı)
25.925 -29.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.925 -29.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
890.594 946.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 287.266 257.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.177 3.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.792 5.009
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.385 -1.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
619.455 696.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 -134.841 -112.626
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 754.296 809.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.821 -12.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-99.185 -35.019
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -132.815 -66.483
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 13.623 23.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 20.007 7.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.587 -6.675
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-25.587 -6.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.066 42.669
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.249 -24
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -18.249 -24
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -40.160 -29.546
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 30.990 30.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.512 -209.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.457 51.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.837 -3.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.294 55.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
450.856 -165.137
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
446.015 -113.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.841 -51.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.993 -52.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.871 -190.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.207 -80.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-511.078 -109.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.888 22.787
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.888 22.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.175 123.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
86.278 93.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.103 29.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
977.031 708.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-526 -2.306
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.158 -19.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 150.219 82.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
195.409 -85.685
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
249.157 29.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.518 253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.506 32
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.319 -124.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.944 -123.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-375 -1.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 17.574 0
Alınan Temettüler
51.227 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -28.748 9.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-792.191 -865.734
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.560.586 578.123
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.048.431 366.136
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 512.155 211.987
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.600.438 -732.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.218.978 -527.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -381.460 -204.720
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9 2.899 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 0 -7.208
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.259 -10.624
Ödenen Faiz
-670.557 -673.048
Alınan Faiz
20.770 24.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -92.192 -45.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
480.784 -181.675
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-81.814 -22.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
398.970 -203.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
823.024 582.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.221.994 378.741


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.233.277 832.715
Finansal Yatırımlar
55.783 10.008
Ticari Alacaklar
1.067.057 1.042.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 22.714 12.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.044.343 1.029.787
Diğer Alacaklar
1.094.760 1.307.725
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 1.040.930 1.248.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.830 58.737
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 272.829 258.074
Türev Araçlar
12 2.002 0
Stoklar
67.968 62.975
Peşin Ödenmiş Giderler
34.595 26.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.595 26.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 9.123
Diğer Dönen Varlıklar
39.542 82.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 39.542 82.625
ARA TOPLAM
3.867.813 3.632.549
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 625.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.867.813 4.257.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
27.504 45.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.504 45.640
Diğer Alacaklar
1.379.412 1.164.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 1.379.219 1.164.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
193 127
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.047.360 2.050.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 585.987 532.402
Maddi Duran Varlıklar
8 10.218.986 8.555.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.852 48.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.541.429 1.577.844
Peşin Ödenmiş Giderler
201 1.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
201 1.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 415.701 369.751
Diğer Duran Varlıklar
14.389 70.886
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 14.389 70.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.272.067 14.417.939
TOPLAM VARLIKLAR
20.139.880 18.675.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.716.904 1.648.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.551 69.971
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,20 68.551 69.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648.353 1.578.772
Banka Kredileri
9 928.596 1.109.637
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 28.024 29.739
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 561.112 439.396
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 130.621 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.841.620 3.119.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.841.620 3.119.439
Banka Kredileri
9 2.749.540 2.776.792
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 92.080 31.969
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 310.678
Ticari Borçlar
1.649.463 2.122.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 93.149 72.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.556.314 2.049.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.249 15.321
Diğer Borçlar
868.786 822.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 868.786 822.921
Türev Araçlar
12 65.360 33.170
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.547 65.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 23.547 65.222
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.061 31.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.526 11.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.526 11.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
126.169 107.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 126.169 107.866
ARA TOPLAM
7.334.685 7.977.374
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
7 0 404.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.334.685 8.382.337
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.596.312 8.014.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.596.312 8.014.776
Banka Kredileri
9 9.555.122 7.925.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 41.190 50.035
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 0 39.522
Diğer Borçlar
17.042 17.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.042 17.012
Türev Araçlar
12 250.848 111.849
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.209 868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.209 868
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.509 32.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.509 32.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 617.987 476.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.518.907 8.653.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.853.592 17.036.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.412.531 1.751.824
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-196.875 -196.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.572.271 3.519.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.572.271 3.519.585
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 4.581.175 3.528.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.904 -9.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.998.609 -2.263.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
469.963 372.298
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.468.572 -2.635.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -3.468.572 -2.635.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.897
Yasal Yedekler
7.931 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.115.561 -1.280.262
Net Dönem Karı veya Zararı
39.883 -138.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-126.243 -112.285
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.286.288 1.639.539
TOPLAM KAYNAKLAR
20.139.880 18.675.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.079.295 3.611.112 1.767.877 1.740.269
Satışların Maliyeti
16 -3.272.960 -2.854.166 -1.389.026 -1.371.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
806.335 756.946 378.851 368.275
BRÜT KAR (ZARAR)
806.335 756.946 378.851 368.275
Genel Yönetim Giderleri
16 -123.724 -91.594 -58.823 -51.522
Pazarlama Giderleri
16 -19.785 -17.269 -8.458 -8.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 212.813 165.447 104.958 75.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -118.475 -101.975 -50.302 -52.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
757.164 711.555 366.226 332.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 58.409 29.570 8.262 29.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25.587 6.675 -3.340 -15.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
841.160 747.800 371.148 346.042
Finansman Gelirleri
19 590.455 359.497 256.998 95.966
Finansman Giderleri
19 -1.398.624 -1.093.664 -649.502 -487.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.991 13.633 -21.356 -45.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.066 -42.669 19.714 -14.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -43.818 -33.492 -20.178 -16.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 36.752 -9.177 39.892 1.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.925 -29.036 -1.642 -60.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.925 -29.036 -1.642 -60.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.958 -10.923 -7.536 -6.155
Ana Ortaklık Payları
39.883 -18.113 5.894 -53.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (TL) 0,02000000 -0,00900000 0,00300000 -0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.363.748 -184 765 87
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.705.533 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346 -236 980 112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-342.131 52 -215 -25
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-342.055 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-76 52 -215 -25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-742.924 -568.502 -200.823 -202.255
Yabancı Para Çevrim Farkları
97.665 37.696 66.448 -19.083
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
97.665 37.696 66.448 -19.083
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.736 -757.747 -334.088 -228.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
210.147 151.549 66.817 45.792
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
210.147 151.549 66.817 45.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
620.824 -568.686 -200.058 -202.168
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
646.749 -597.722 -201.700 -262.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.958 -10.923 -7.536 -6.155
Ana Ortaklık Payları
660.707 -586.799 -194.164 -256.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868449


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.