KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

04.06.2020 - 19:23
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Transferler
0 0 0 0 -47.749 0 0 0 0 82.297 -34.548 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -271 56.779 -423.026 0 0 35.806 -330.712 -4.768 -335.480
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.806 35.806 -4.768 31.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -271 56.779 -423.026 0 0 0 -366.518 0 -366.518
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.685.096 -5.493 338.167 -2.407.755 7.897 -1.428.855 35.806 2.131.479 -97.842 2.033.637
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Transferler
0 0 0 0 -46.748 0 0 0 34 -92.001 138.715 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 33.989 854.871 -6.422 848.449
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.989 33.989 -6.422 27.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 0 820.882 0 820.882
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 0 0 201.383 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 4.644.106 -9.669 403.515 -3.208.913 7.931 -1.170.880 33.989 2.606.695 -118.707 2.487.988


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.609 575.839
Dönem Karı (Zararı)
27.567 31.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.567 31.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
454.533 481.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 130.593 126.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.815 791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.975 3.279
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.840 -2.488
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
325.724 348.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,20 -54.022 -48.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18,20 379.746 396.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
69.346 6.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.519 -24.496
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -52.833 -30.062
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.700 13.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 10.614 -7.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.927 -22.222
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-28.927 -22.222
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 26.780 27.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.987 -13
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.987 -13
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7, 19 -40.160 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.868 18.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.583 32.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.382 -139.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.217 -13.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.165 -125.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
190.605 155.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.430 191.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.175 -35.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.750 1.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.832 -179.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.933 -68.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.765 -111.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.230 10.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.230 10.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.546 184.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
70.113 109.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-567 74.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
335.517 545.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-272 -1.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.000 -10.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 72.364 42.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
280.550 -61.204
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
7 249.157 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.690 2.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.678 2.667
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.550 -45.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.060 -45.321
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-490 -12
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 17.574 0
Alınan Temettüler
51.227 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -12.548 -18.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-956.017 -864.227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.450 152.242
Kredilerden Nakit Girişleri
10 42.932 28.329
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
10 189.518 123.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.897 -460.285
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -494.323 -349.765
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10 -149.310 -110.520
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10 -1.264 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
10 6.425 -45.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -7.758 -5.121
Ödenen Faiz
-467.690 -459.364
Alınan Faiz
8.547 11.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -83.094 -58.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-287.858 -349.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-42.747 -47.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-330.605 -396.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
823.024 582.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
492.419 185.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 577.056 832.715
Finansal Yatırımlar
0 10.008
Ticari Alacaklar
1.025.137 903.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 17.094 12.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.008.043 891.066
Diğer Alacaklar
1.262.488 1.307.725
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 1.210.926 1.248.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.562 58.737
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 263.917 258.074
Türev Araçlar
13 1.924 0
Stoklar
69.725 62.975
Peşin Ödenmiş Giderler
29.912 26.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.912 26.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.007 9.123
Diğer Dönen Varlıklar
214.738 221.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 214.738 221.346
ARA TOPLAM
3.448.904 3.632.549
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 625.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.448.904 4.257.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
1.271.909 1.164.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 1.271.782 1.164.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127 127
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.037.945 2.050.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
540.181 532.402
Maddi Duran Varlıklar
8 10.223.234 8.555.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 45.375 48.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.559.649 1.577.844
Peşin Ödenmiş Giderler
248 1.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248 1.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 395.098 369.751
Diğer Duran Varlıklar
38.358 116.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 38.358 116.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.112.243 14.417.939
TOPLAM VARLIKLAR
19.561.147 18.675.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.823.594 1.648.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.415 69.971
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10,21 71.415 69.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.752.179 1.578.772
Banka Kredileri
10 1.226.960 1.109.637
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 28.634 29.739
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 496.585 439.396
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.723.586 3.119.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.723.586 3.119.439
Banka Kredileri
10 2.487.459 2.776.792
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 30.510 31.969
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 205.617 310.678
Ticari Borçlar
1.827.168 2.122.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 90.875 72.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.736.293 2.049.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.172 15.321
Diğer Borçlar
845.223 822.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 845.223 822.921
Türev Araçlar
13 65.675 33.170
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.636 65.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 49.636 65.222
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.051 31.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.981 11.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.981 11.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
120.012 107.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 120.012 107.866
ARA TOPLAM
7.503.098 7.977.374
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
7 0 404.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.503.098 8.382.337
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.604.486 8.014.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.604.486 8.014.776
Banka Kredileri
10 8.544.651 7.925.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 45.796 50.035
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 14.039 39.522
Diğer Borçlar
18.554 17.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.554 17.012
Türev Araçlar
13 224.441 111.849
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
890 868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
890 868
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.926 32.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.926 32.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 686.764 476.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.570.061 8.653.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.073.159 17.036.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.606.695 1.751.824
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-196.875 -196.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.634.437 3.519.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.634.437 3.519.585
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.644.106 3.528.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.669 -9.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.805.398 -2.263.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
403.515 372.298
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.208.913 -2.635.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -3.208.913 -2.635.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.897
Yasal Yedekler
7.931 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.170.880 -1.280.262
Net Dönem Karı veya Zararı
33.989 -138.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-118.707 -112.285
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.487.988 1.639.539
TOPLAM KAYNAKLAR
19.561.147 18.675.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.311.418 1.870.843
Satışların Maliyeti
17 -1.883.934 -1.482.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
427.484 388.671
BRÜT KAR (ZARAR)
427.484 388.671
Genel Yönetim Giderleri
17 -64.901 -40.072
Pazarlama Giderleri
17 -15.766 -13.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 107.855 93.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -63.734 -49.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.938 379.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 50.147 13
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28.927 22.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
470.012 401.758
Finansman Gelirleri
20 333.457 263.531
Finansman Giderleri
20 -749.122 -606.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.347 58.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.780 -27.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -23.640 -16.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.140 -11.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.567 31.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.567 31.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.422 -4.768
Ana Ortaklık Payları
33.989 35.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01700000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.362.983 -271
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 1.705.533 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-634 -348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-341.916 77
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-342.055 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
139 77
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-542.101 -366.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.217 56.779
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
31.217 56.779
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-716.648 -528.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
143.330 105.757
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
143.330 105.757
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
820.882 -366.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
848.449 -335.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.422 -4.768
Ana Ortaklık Payları
854.871 -330.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849241


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.