KAP ***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:15
KAP ***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 336.132.454
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
43.597 43.597 43.597
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.919.825 143.931.401 124.667.191 -271.518.417 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
12.326.101 12.326.101 76.822 12.402.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.338 -349.338 -349.338
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-25.343.600 -25.343.600 -25.343.600
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.733 -899.941 2.718 -1.144.374 -2.038.864 1.661.160 -377.704
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 203.655.069 718.238 -25.343.600 3.263.310 143.931.401 -55.000.926 12.326.101 320.770.350 1.737.982 322.508.332
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 440.895.670 761.347 -26.471.253 2.937.937 143.931.401 -53.562.435 35.603.179 581.316.603 2.573.934 583.890.537
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
18.369.900 18.369.900 158.076 18.527.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.137.881 410.509 -51.486.878 -84.214.250 1.339.180 -82.875.070
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.482.208 -1.482.208 -1.482.208
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 407.757.789 1.171.856 -77.958.131 2.937.937 143.931.401 -55.044.643 53.973.079 513.990.045 4.071.190 518.061.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.039.817 -35.899.242
Dönem Karı (Zararı)
18.369.900 12.326.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.369.900 12.326.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.953.898 -37.277.381
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 14.471.940 10.504.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.156.840
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.156.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.048.735 148.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.048.735 148.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -181.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
116.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.317.804 -25.343.600
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21.317.804 -25.343.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.933.760 -18.074.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.886.064 -7.618.642
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.886.064 -7.618.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.515.428 -9.635.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.283.958 -4.627.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.283.958 -4.627.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.808.965 1.276.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.808.965 1.276.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.684.310 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.866.876 -4.850.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.185.091 -968.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.185.091 -968.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
645.910 178.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.571 -7.570.741
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-232.571 -7.570.741
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.024.546 123.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.936.867 4.257.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
543.400 2.542.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.393.467 1.715.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.808.370 -34.586.872
Alınan Faiz
181.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.489 -309.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.891.077 -1.002.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.467.889 -2.792.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.956.855 25.537.611
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 5.956.855 25.537.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.424.744 -43.160.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -11.424.744 -43.160.546
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.830.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.193.777 46.963.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.372.002 49.897.666
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
28.372.002 49.897.666
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.379.759
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-36.379.759
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.375.587 1.709.436
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.263.055
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.184.588
Ödenen Faiz
22 -8.313.600 -4.478.827
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.048 1.019.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.621.849 8.271.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.621.849 8.271.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.186.776 1.315.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.564.927 9.586.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.564.927 9.186.776
Ticari Alacaklar
4 20.277.526 12.398.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.277.526 10.798.585
Diğer Alacaklar
200.610 357.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 200.610 357.821
Stoklar
8 3.955.515 1.271.205
Peşin Ödenmiş Giderler
8.226.489 4.135.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.226.489 4.135.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.628 596.611
Diğer Dönen Varlıklar
1.559.139 1.782.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.559.139 1.782.539
ARA TOPLAM
37.785.834 29.729.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.785.834 29.729.053
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 46.562 46.562
Diğer Alacaklar
150.838 129.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 150.838 129.385
Maddi Duran Varlıklar
789.543.228 794.096.770
Arazi ve Arsalar
120.885.040 112.085.040
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.552.293 4.623.108
Binalar
162.774 433.748
Tesis, Makine ve Cihazlar
658.642.451 671.324.708
Taşıtlar
2.811.793 3.413.119
Mobilya ve Demirbaşlar
1.293.266 952.784
Özel Maliyetler
1.055.780 1.124.432
Yapılmakta Olan Yatırımlar
139.831 139.831
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 7.699.665 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.165 4.220
Diğer Haklar
13 3.165 4.220
Peşin Ödenmiş Giderler
0 224.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 224.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 99.344.428 56.843.841
Diğer Duran Varlıklar
0 320.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 0 320.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
896.787.886 851.664.875
TOPLAM VARLIKLAR
934.573.720 881.393.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.691.432 5.749.025
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.691.432 5.749.025
Banka Kredileri
6 23.691.432 5.749.025
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.852.064 38.295.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.852.064 38.295.825
Banka Kredileri
6 43.130.044 38.295.825
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.722.020 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
8.688.803 352.161
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 8.688.803 352.161
Ticari Borçlar
3.878.037 1.692.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.878.037 1.692.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 912.151 266.241
Diğer Borçlar
2.455.534 1.312.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.128.646 753.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 326.888 559.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
538.581 1.563.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 538.581 1.563.127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 1.891.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.519.263 7.125.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 8.519.263 7.125.796
ARA TOPLAM
93.535.865 58.248.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.535.865 58.248.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.370.260 143.443.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.370.260 143.443.675
Banka Kredileri
6 177.264.133 143.443.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.106.127
Diğer Borçlar
1.673.207 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.673.207 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.137.834 694.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.137.834 694.933
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 135.795.319 95.116.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.976.620 239.254.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
416.512.485 297.503.391
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
513.990.045 581.316.603
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 46.330 46.330
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.929.645 441.657.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
408.929.645 441.657.017
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 407.757.789 440.895.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.171.856 761.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.958.131 -26.471.253
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-77.958.131 -26.471.253
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -77.958.131 -26.471.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.809.338 146.869.338
Yasal Yedekler
17 2.937.937 2.937.937
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 149.871.401 143.931.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.381.464 -53.562.435
Net Dönem Karı veya Zararı
18.369.900 35.603.179
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.071.190 2.573.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
518.061.235 583.890.537
TOPLAM KAYNAKLAR
w 934.573.720 881.393.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 60.864.030 57.605.319 24.779.971 19.644.999
Satışların Maliyeti
18 -33.920.993 -28.773.254 -8.856.083 -6.452.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.943.037 28.832.065 15.923.888 13.192.280
BRÜT KAR (ZARAR)
26.943.037 28.832.065 15.923.888 13.192.280
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.572.306 -5.652.663 -4.264.698 -2.698.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.026.882 5.164.602 259.702 1.838.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.847.484 -5.157.342 -582.792 -309.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.550.129 23.186.662 11.336.100 12.023.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.886.064 15.543.490 0 583.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -1.536.164 0 -283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.436.193 37.193.988 11.336.100 12.607.051
Finansman Gelirleri
22 212.993 642.619 99.761 52.762
Finansman Giderleri
22 -21.054.970 -35.996.381 -5.354.632 -7.566.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
594.216 1.840.226 6.081.229 5.093.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.933.760 10.562.697 6.494.598 1.018.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 1.734.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 17.933.760 10.562.697 6.494.598 -715.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.527.976 12.402.923 12.575.827 6.112.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.527.976 12.402.923 12.575.827 6.112.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
158.076 76.822 142.239 75.013
Ana Ortaklık Payları
18.369.900 12.326.101 12.433.588 6.037.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.727.372 -349.338 -33.615.351 -376.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 547.345 -436.673 -562.628 -471.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.274.717 87.335 -33.052.723 94.231
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-33.137.881 -33.137.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-136.836 87.335 85.158 94.231
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-51.486.878 0 -10.262.240 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.649.171 0 -15.110.679 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-68.649.171 0 -15.110.679 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.162.293 0 4.848.439 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.162.293 0 4.848.439 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.214.250 -349.338 -43.877.591 -376.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.686.274 12.053.585 -31.301.764 5.735.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.497.256 0 142.239 1.809
Ana Ortaklık Payları
-67.183.530 12.053.585 -31.444.003 5.733.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216383


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9220 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2258 Değişim: 0,04%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.884,48 Değişim: 0,52%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.