KAP ***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2023 - 18:31
KAP ***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 769.180.598
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866
Dönem Karı (Zararı)
790.467.245 790.467.245 790.467.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.562.091 -4.601.810 34.270.887 85.231.168 85.231.168
Sermaye Arttırımı
42.600.000 42.600.000 42.600.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
489.900.000 489.900.000 489.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
472.600.000 489.900.000 302.884.263 -9.104.431 -102.288.464 17.244.328 215.676.070 790.467.245 2.177.379.011 2.177.379.011
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
472.600.000 0 489.900.000 604.922.710 -9.070.583 -97.945.451 17.244.328 215.676.070 994.033.771 2.687.360.845 2.687.360.845
Transferler
61.521.190 932.512.581 -994.033.771
Dönem Karı (Zararı)
1.271.559.714 1.271.559.714 1.271.559.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.673.310 -136.921.506 -146.594.816 -146.594.816
Sermaye Arttırımı
614.380.000 -244.950.000 -369.430.000
Kar Payları
236.987 -160.000.000 -159.763.013 -159.763.013
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.282.946 -17.282.946 -17.282.946
Dönem Sonu Bakiyeler
1.086.980.000 -17.282.946 245.186.987 604.922.710 -18.743.893 -234.866.957 78.765.518 618.758.651 1.271.559.714 3.635.279.784 3.635.279.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.637.185.191 -1.407.011.289
Dönem Karı (Zararı)
1.271.559.714 790.467.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.271.559.714 790.467.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.219.594 438.523.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 34.097.458 11.747.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.260.077 -27.999.903
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
867.703 -27.999.903
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.392.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.959.078 1.068.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.328.661 1.341.634
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 630.417 -273.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
730.501.776 460.420.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.760.725 -20.597.818
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
755.262.501 481.017.868
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-393.761.930 31.398.030
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-410.009.546 -9.675.188
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.247.616 41.073.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-84.836.865 -38.097.527
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.154.996.043 -2.619.092.508
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.051.676.595 -905.534.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.401.076 -161.618.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.866.465 -5.814.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-507.534.611 -155.803.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.769.503 -1.946.426
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.758.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.769.503 -5.705.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.147.131.598 -1.143.351.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-867.094.403 -305.481.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.459.353 -130.836.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.459.353 -130.836.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25.526.911 3.014.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.300 394.492
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-419.600 419.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.300 -25.108
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
526.446.282 79.109.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.947.114 -52.842.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-90.029.088 -53.250.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-62.918.026 408.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.585.216.735 -1.390.102.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.159.424 -1.035.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.809.032 -15.874.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.247.056.188 -213.369.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.306.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.306.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-867.917.956 -33.063.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -867.742.532 -32.614.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -175.424 -448.597
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-379.138.232 -182.613.130
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-379.138.232 -182.613.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.386.244.697 1.332.330.164
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-17.282.946
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -17.282.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.276.781.405 1.008.639.929
Ödenen Temettüler
-159.763.013
Ödenen Faiz
-738.251.474 -229.407.583
Alınan Faiz
24.760.725 20.597.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.003.318 -288.050.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.003.318 -288.050.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 630.620.463 925.233.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.132.623.781 637.182.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.137.425.359 640.917.935
Finansal Yatırımlar
8 5.396.693.503 1.080.171.755
Ticari Alacaklar
1.116.078.266 606.544.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 12.548.139 9.681.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.103.530.127 596.863.216
Diğer Alacaklar
31.307.723 23.538.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.307.723 23.538.226
Türev Araçlar
197.066 16.444.682
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 197.066 16.444.682
Stoklar
10 4.043.909.203 2.903.169.979
Peşin Ödenmiş Giderler
1.005.843.403 138.749.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.005.843.403 138.749.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.861.537
Diğer Dönen Varlıklar
186.528.332 91.003.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 186.528.332 91.003.349
ARA TOPLAM
12.924.844.392 5.500.539.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.924.844.392 5.500.539.816
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.430.420
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 44.580.000 44.580.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.743.729.076 909.793.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 814.794 1.149.060
Peşin Ödenmiş Giderler
764.487.108 97.473.937
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 764.487.108 97.473.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 209.327.183 702.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.762.938.161 1.055.129.263
TOPLAM VARLIKLAR
15.687.782.553 6.555.669.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.928.954.200 2.981.727.055
Ticari Borçlar
518.970.128 200.635.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 518.970.128 200.635.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 20.530.802 5.548.987
Diğer Borçlar
11.974 420.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 419.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.974 674
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
664.339.282 134.820.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 664.339.282 134.820.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.385.678 8.029.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 5.194.778 2.392.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18-22 3.190.900 5.637.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.953.184 2.173.344
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 25.953.184 2.173.344
ARA TOPLAM
9.167.145.248 3.333.355.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.167.145.248 3.333.355.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.865.060.038 518.494.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.096.046 7.168.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.096.046 7.168.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.201.437 9.289.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 16.201.437 9.289.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885.357.521 534.952.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.052.502.769 3.868.308.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.635.279.784 2.687.360.845
Ödenmiş Sermaye
19 1.086.980.000 472.600.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -17.282.946
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 245.186.987 489.900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
586.178.817 595.852.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
586.178.817 595.852.127
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
604.922.710 604.922.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.743.893 -9.070.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-234.866.957 -97.945.451
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-234.866.957 -97.945.451
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-234.866.957 -97.945.451
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.765.519 17.244.328
Yasal Yedekler
78.765.519 17.244.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
618.758.650 215.676.070
Net Dönem Karı veya Zararı
1.271.559.714 994.033.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.635.279.784 2.687.360.845
TOPLAM KAYNAKLAR
15.687.782.553 6.555.669.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 10.159.028.095 8.855.363.856 3.160.736.231 2.512.121.690
Satışların Maliyeti
23-24 -8.991.401.076 -7.699.643.042 -2.674.993.073 -2.228.931.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.167.627.019 1.155.720.814 485.743.158 283.190.131
BRÜT KAR (ZARAR)
1.167.627.019 1.155.720.814 485.743.158 283.190.131
Genel Yönetim Giderleri
24 -98.488.458 -37.171.088 -42.894.429 -11.972.570
Pazarlama Giderleri
24 -175.992.717 -167.158.640 -65.209.815 -44.402.538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -10.806.833 -5.383.377 -4.953.743 -1.508.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 291.958.645 132.837.862 62.697.730 30.539.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.636.986 -17.996.607 -7.169.508 -7.393.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.158.660.670 1.060.848.964 428.213.393 248.452.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 872.419.000 156.717.263 474.079.559 93.932.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.031.079.670 1.217.566.227 902.292.952 342.384.769
Finansman Gelirleri
27 293.937.544 159.475.007 58.545.719 25.028.435
Finansman Giderleri
27 -1.138.294.365 -624.671.516 -505.151.875 -152.536.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.186.722.849 752.369.718 455.686.796 214.877.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
84.836.865 38.097.527 60.274.112 3.673.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-78.147.554 1.731.806 -13.966.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.984.419 36.365.721 60.274.112 17.639.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.559.714 790.467.245 515.960.908 218.550.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.559.714 790.467.245 515.960.908 218.550.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.271.559.714 790.467.245 515.960.908 218.550.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 28 1,16980000 0,75980000 0,47470000 0,20110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.673.310 -4.601.810 -6.672.888 -1.117.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.091.638 -5.752.263 -8.341.111 -1.396.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.418.328 1.150.453 1.668.223 279.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.418.328 1.150.453 1.668.223 279.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-136.921.506 34.270.887 -16.442.563 15.404.597
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.562.008 45.797.944 -31.963.329 20.103.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-182.562.008 45.797.944 -31.963.329 20.103.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.640.502 -11.527.057 15.520.766 -4.699.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.640.502 -11.527.057 15.520.766 -4.699.220
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-146.594.816 29.669.077 -23.115.451 14.287.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.124.964.898 820.136.322 492.845.457 232.837.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.124.964.898 820.136.322 492.845.457 232.837.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209117


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.018 Değişim: -0,10% Hacim : 35.058 Mio.TL Son veri saati : 12:26
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9004 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4390 Değişim: -0,07%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.925,66 Değişim: 0,08%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.