KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2021 - 18:28
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Transferler
27 -40.187.850 40.187.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421
Dönem Karı (Zararı)
27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 15.539.667 321.910.057 1.939.611 323.849.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273
Transferler
27 1.960.274 -1.960.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.778 -1.324.587 307.006.077 2.194.283 309.200.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.112.895 -315.637
Dönem Karı (Zararı)
-1.385.913 15.526.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.385.913 15.526.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.287.475 7.945.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 108.121 116.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-54.626 -100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,15 50.374 -100
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -105.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
573.949 810.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 52.021 310.371
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 521.928 499.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.004.217 2.498.502
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -121.529 -83.099
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.152.663 2.421.914
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -26.917 159.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
400.214 1.752.892
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 400.214 1.752.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.264.380 4.410.751
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 1.264.380 4.410.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.008.780 -1.643.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.242.467 -21.233.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.490.418 3.119.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.337 42.512.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 10.484.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.399.763 -1.455.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 32.423.186 -222.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -9.344.523 207.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 119.812 -140.255.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -13.864.269 73.671.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-679.801 1.188.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-679.801 1.188.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.144.029 2.238.005
Ödenen Faiz
33 -3.031.134 -2.338.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -214.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.882.519 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -14.882.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.096.522 657.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 657.815
Kredilerden Nakit Girişleri
8 657.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.096.522 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.096.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.854 342.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.854 342.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.949.830 2.292.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.083.684 2.634.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.083.684 2.949.830
Finansal Yatırımlar
7 8.854.193 9.254.407
Ticari Alacaklar
10 23.241.143 21.351.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 18.986.000 17.706.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.255.143 3.645.561
Diğer Alacaklar
11 88.829.087 88.842.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 75.429.877 78.073.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.399.210 10.768.809
Stoklar
13 13.806.670 24.185.740
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.324.733 27.975.344
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.324.733 27.975.344
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 173.533 68.831
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.386.164 2.033.259
ARA TOPLAM
171.699.207 176.661.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.699.207 176.661.396
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 16.823.934 20.203.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 16.823.934 20.203.934
Diğer Alacaklar
11 693.881 693.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 693.881 693.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 263.933.340 265.197.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 89.928.125 75.045.606
Maddi Duran Varlıklar
18 9.811.362 9.917.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 240.592 242.884
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 240.592 242.884
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.407.337 386.277.319
TOPLAM VARLIKLAR
568.106.544 562.938.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.156.164 22.252.686
Ticari Borçlar
10 117.567.598 85.144.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 58.539.700 25.181.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 59.027.898 59.962.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.957.323 14.301.846
Diğer Borçlar
11 59.563.945 59.444.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 49.970.508 49.806.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.593.437 9.637.182
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 37.708.920 51.573.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.708.920 51.573.189
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 119.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.228.842 11.668.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 180.331 141.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.048.511 11.526.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 781.349 3.541
ARA TOPLAM
253.083.879 244.388.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.083.879 244.388.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 1.924.490 1.951.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.924.490 1.951.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 354.115 340.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 354.115 340.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.543.700 5.672.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.822.305 7.964.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
258.906.184 252.352.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.006.077 308.330.664
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -215.420.778 -217.381.052
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.324.587 1.960.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.194.283 2.255.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.200.360 310.586.273
TOPLAM KAYNAKLAR
568.106.544 562.938.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 21.521.779 46.855
Satışların Maliyeti
28 -16.810.317 -40.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.711.462 6.207
BRÜT KAR (ZARAR)
4.711.462 6.207
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -728.427 -659.527
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.060 -10.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.489.993 23.370.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.078.617 -1.752.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.389.351 20.953.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -4.251.455 -1.752.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -1.264.380 -4.410.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.126.484 14.790.069
Finansman Gelirleri
33 2.547.674 1.516.386
Finansman Giderleri
33 -3.935.621 -2.423.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.514.431 13.883.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.128.518 1.643.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.153.020 1.643.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.385.913 15.526.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.385.913 15.526.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -61.326 -13.246
Ana Ortaklık Payları
-1.324.587 15.539.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00570000 0,06680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.385.913 15.526.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.326 -13.246
Ana Ortaklık Payları
-1.324.587 15.539.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7726 Değişim: 0,40%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4599 Değişim: 0,89%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4711
Açılış: 10,3678
502,92 Değişim: 1,46%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.