KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 21:12
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267
Dönem Karı (Zararı)
27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -9.100.036 337.458.204 1.942.712 339.400.916
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.564 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Transferler
27 -40.187.849 40.187.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954
Dönem Karı (Zararı)
27 5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 5.218.526 311.588.916 1.925.285 313.514.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.534.100 -21.477.584
Dönem Karı (Zararı)
5.190.954 -9.170.267
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.190.954 -9.170.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.846.358 1.146.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 231.252 233.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-114.650 4.205.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,35 -114.650 4.202.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.047.510 3.490.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 176.038 108.911
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 871.472 3.381.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.944.742 1.970.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.159.841 -12.952.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.792.295 14.617.021
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 312.288 -17.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 323.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.671.796 508
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -1.671.796 508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.265.764 -2.131.892
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 9.265.764 -2.131.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 143.536 -3.311.703
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.310.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.310.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.747.303 -11.625.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.903.271 17.676.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.020.102 -10.262.419
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.491.122 4.481.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.132.702 -4.379.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 237.842 -2.093.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.341.839 3.720.662
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.953 -22.375.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.306 1.610.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-206.306 1.610.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.290.009 -19.649.136
Ödenen Faiz
33 -9.632.454 -1.664.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -123.455 -163.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.757.442 21.898.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 21.898.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.757.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
367.222 -247.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.222 25.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 367.222 25.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -272.450
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -272.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.880 173.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.880 173.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.634.962 2.292.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.778.842 2.465.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.778.842 2.634.962
Finansal Yatırımlar
7 5.951.592 4.279.796
Ticari Alacaklar
10 33.121.025 37.024.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 32.973.000 36.923.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 148.025 101.296
Diğer Alacaklar
11 230.316.189 244.336.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 220.803.725 235.333.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.512.464 9.002.788
Stoklar
13 26.654.456 26.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.876.232 24.270.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.876.232 24.270.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 25.412 61.951
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.819.156 2.588.587
ARA TOPLAM
328.542.904 341.850.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.542.904 341.850.799
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 130.101.710 139.367.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 72.459.692 65.702.250
Maddi Duran Varlıklar
18 10.142.443 10.369.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.058.234 29.062.870
Şerefiye
19 21.443.788 21.443.788
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.614.446 7.619.082
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.424.340 260.163.914
TOPLAM VARLIKLAR
585.967.244 602.014.713
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.841.965 20.474.743
Ticari Borçlar
10 84.122.006 77.987.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 21.826.550 14.735.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 62.295.456 63.252.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.945.596 9.707.754
Diğer Borçlar
11 137.071.224 166.413.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 123.930.039 153.295.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.141.185 13.117.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 313 2.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.023.039 11.113.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 141.274 103.223
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.881.765 11.010.293
ARA TOPLAM
264.004.143 285.711.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.004.143 285.711.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.450.655 2.139.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.450.655 2.139.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 332.746 318.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 332.746 318.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.665.499 5.521.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.448.900 7.980.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.453.043 293.691.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
311.588.916 306.370.390
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -217.381.052 -177.193.202
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.218.526 -40.187.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.925.285 1.952.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.514.201 308.323.247
TOPLAM KAYNAKLAR
585.967.244 602.014.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 156.056 1.234.029 109.201 393.138
Satışların Maliyeti
28 -98.898 -1.071.634 -58.250 -399.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.158 162.395 50.951 -6.347
BRÜT KAR (ZARAR)
57.158 162.395 50.951 -6.347
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -999.287 -1.376.697 -339.760 -593.557
Pazarlama Giderleri
29-30 -23.588 -12.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23.375.025 1.524.790 4.228 -56.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.114.594 -16.569.456 -361.738 -15.726.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.294.714 -16.258.968 -658.998 -16.383.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.671.796 3.310.562 1.671.796 2.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -508 1.752.892 66.872
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -9.265.764 2.131.891 -4.855.013 -211.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.700.746 -10.817.023 -2.089.323 -16.525.198
Finansman Gelirleri
33 3.428.526 12.952.074 1.912.140 2.785.426
Finansman Giderleri
33 -10.794.782 -14.617.021 -8.371.543 -7.242.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.334.490 -12.481.970 -8.548.726 -20.982.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.536 3.311.703 -1.786.740 3.321.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -143.536 3.311.703 -1.786.740 3.320.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -27.572 -70.231 -14.326 -77.806
Ana Ortaklık Payları
5.218.526 -9.100.036 -10.321.140 -17.583.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,02240000 -0,03910000 -0,04440000 0,07560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.572 -70.231 -14.326 -77.806
Ana Ortaklık Payları
5.218.526 -9.100.036 -10.321.140 -17.583.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4770 Değişim: 0,00%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2311 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,79 Değişim: -0,04%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 803,30
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.