KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 19:34
KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 169.597.376 141.015.318 95.856.163 72.792.328
Satışların Maliyeti
24 -116.812.786 -106.864.259 -65.605.343 -56.161.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.784.590 34.151.059 30.250.820 16.630.935
BRÜT KAR (ZARAR)
52.784.590 34.151.059 30.250.820 16.630.935
Genel Yönetim Giderleri
26 -6.443.414 -5.283.768 -2.775.608 -3.055.573
Pazarlama Giderleri
26 -18.334.164 -14.067.997 -9.670.932 -7.907.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.219.639 -374.247 -851.072 -77.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 14.874.282 12.462.271 9.044.518 2.990.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.450.158 -8.154.284 -3.560.618 -1.871.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.211.497 18.733.034 22.437.108 6.708.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.017 1.599.160 339 1.132.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.212.514 20.332.194 22.437.447 7.841.634
Finansman Giderleri
29 -19.108.339 -15.538.297 -12.700.605 -4.854.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.104.175 4.793.897 9.736.842 2.987.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.510.153 -2.163.693 -849.228 -477.006
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.510.153 -2.163.693 -849.228 -477.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.594.022 2.630.204 8.887.614 2.510.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.594.022 2.630.204 8.887.614 2.510.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.594.022 2.630.204 8.887.614 2.510.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 566.466 -2.073.532 -2.073.532 566.466 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 45.134.524 45.134.524
Transferler
-34.106.592 34.106.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.834 2.630.204 2.045.586
Dönem Karı (Zararı)
2.630.204 2.630.204 2.630.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.834 126.110 -299.894 -299.894 126.110 -584.618
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.232.777 -3.232.777 692.576 -2.373.426 -2.373.426 -1.680.850 21.978.549 -32.425.839 2.630.204 47.180.110 47.180.110
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Transferler
14.848.822 -14.848.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.150 664.922 -5.765.587 -5.765.587 -5.100.665 14.594.022 9.142.207 9.142.207
Dönem Karı (Zararı)
14.594.022 14.594.022 14.594.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.150 -351.150 664.922 -5.765.587 -5.765.587 -5.100.665 -5.765.587 -5.451.815
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.060.079 -3.060.079 1.627.176 -1.300.354 -2.927.530 -2.927.530 21.978.549 -17.577.017 14.594.022 74.545.944 74.545.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.587.133 43.681.419
Dönem Karı (Zararı)
32 14.594.022 2.630.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.826.867 9.661.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 5.931.070 6.052.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.536.042 -9.062.847
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.712.241 -416.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 823.801 -8.646.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.408.143 2.992.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.311.504 2.992.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.096.639 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.687.935 6.454.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.401 -69.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.711.336 6.523.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.984.112 -96.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.277.752 3.152.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.277.752 3.152.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.510.153 2.163.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.017 -1.599.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.017 -1.599.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
492.677 -395.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.204.432 33.046.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.673.934 6.078.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.444.728 22.489.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.695.999 -1.610.274
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.772.971 11.048.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
577.733 578.766
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.277.752 -3.152.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.723 -2.386.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.038.270 649.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
575.547 -3.035.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.216.457 45.337.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.068.457 -1.651.860
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -4.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
439.133 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.645.653 -1.282.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.611 1.600.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.611 1.600.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.706.665 -2.951.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.824.366 -951.858
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.882.299 -2.000.120
Alınan Faiz
23.401 69.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.149.027 -17.992.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
292.308.916 448.922.480
Kredilerden Nakit Girişleri
292.308.916 448.922.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.438.711 -461.791.122
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.438.711 -461.791.122
Ödenen Faiz
18 -3.019.232 -5.123.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.207.547 24.406.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.400 293.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.208.947 24.700.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.897.936 2.651.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.688.989 27.351.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.594.022 2.630.204 8.887.614 2.510.007
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-351.150 -410.834 -163.521 -297.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -438.938 -513.543 -204.402 -371.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.788 102.709 40.881 74.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 87.788 102.709 40.881 74.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.100.665 -173.784 -3.027.382 559.749
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.300.814 -374.866 -4.258.995 652.137
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.300.814 -374.866 -4.258.995 652.137
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 664.922 126.110 304.750 38.039
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
664.922 126.110 304.750 38.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.535.227 74.972 926.863 -130.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.535.227 74.972 926.863 -130.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.451.815 -584.618 -3.190.903 262.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.142.207 2.045.586 5.696.711 2.772.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.142.207 2.045.586 5.696.711 2.772.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.688.989 10.897.936
Ticari Alacaklar
8 94.867.767 74.193.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 94.850.606 73.672.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.161 520.941
Diğer Alacaklar
9 1.319.164 882.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.319.164 882.431
Türev Araçlar
22 0 3.547.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 3.547.571
Stoklar
10 73.461.513 69.840.586
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.647.298 89.164
Diğer Dönen Varlıklar
22 9.538.308 8.812.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 9.538.308 8.812.779
ARA TOPLAM
185.523.039 168.264.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.523.039 168.264.102
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.844.979 47.020.879
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 15.764.205 16.849.304
Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.955 944.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.955 944.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.053.496 11.940.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.744.635 76.754.907
TOPLAM VARLIKLAR
260.267.674 245.019.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 89.840.872 92.960.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7,18 0 501.509
Banka Kredileri
7,18 0 501.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 89.840.872 92.459.264
Banka Kredileri
18 89.840.872 92.459.264
Ticari Borçlar
8 66.193.163 64.651.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 295.539 295.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 65.897.624 64.356.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.319.512 5.741.779
Türev Araçlar
22 3.753.244 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 3.753.244 0
Ertelenmiş Gelirler
9 1.008.245 844.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.008.245 844.707
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.083.471 1.762.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.083.471 1.762.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.545.244 1.036.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.545.244 1.036.597
ARA TOPLAM
171.743.751 166.998.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.743.751 166.998.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
Banka Kredileri
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 0
Banka Kredileri
18 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.977.979 12.617.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.977.979 12.617.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.977.979 12.617.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.721.730 179.615.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.545.944 65.403.737
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -3.060.079 -2.708.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -1.300.354 3.800.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.577.017 -32.425.839
Net Dönem Karı veya Zararı
32 14.594.022 14.848.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.545.944 65.403.737
TOPLAM KAYNAKLAR
260.267.674 245.019.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4598 Değişim: -0,35%
Düşük 13,4414 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2438 Değişim: -0,38%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,40 Değişim: -0,26%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.