KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2022 - 18:52
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 16.03.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe MERKEZEFENDİ
Adres Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - 10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - 11. Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 YILI OAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih, üç sayılı kararı gereğince 16.03.2022 Çarşamba günü saat 11.30'da Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı ‘ında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
DİKKAT : Toplantı yeri için Covid tedbirleri kapsamında bir önceki yıl yapılan DENİB toplantı salonu yerine daha büyük bir salon olan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı seçilmiştir.
2021 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı ‘ında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir.
G Ü N D E M
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum ………..……..….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI' nda saat …….…… yapılacak …..……. yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'yı vekil tayin ettim.
A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI
Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.
GÜNDEM MADDELERİ
KABUL
RED
MUHALEFET ŞEHRİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETİ VEREN
İsim :
İmza :
Tarih :
VEKALETİ VERENİN
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :
NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003544


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8825 Değişim: 2,20%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9108
Açılış: 15,5411
16,7680 Değişim: 3,25%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8040
Açılış: 16,2402
927,02 Değişim: 1,76%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.