KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 - 14:31
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2021 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
07/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2021 tarihinde saat 11.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale/Denizli adresindeki Denizli İhracatçılar Birliği toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Bağımsız Denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Ercan Çalışkan ‘ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 00062761229 tarih ve 30.03.2021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi BEYZA YADİGAR ULAŞ gözetiminde başlandı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlanılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine tekabül eden 16.800.000 adet hisseden 8.935.295 adet hissenin asaleten toplam 8.935.295 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Adil Giray Çelik teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz seçilmiştir.
2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
3- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa tarafından okundu. Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
4- 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2020 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüşüldü.
5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2020 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2020 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan oy hakkı kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.
7- 2020 yılına ait 5.703.276 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 1.Temettü olarak brüt 2.272.941,17 TL kar dağıtılmasına kalan 2.961.910,00 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemelerinin ödeme tarihi konusunda 09.04.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.
8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2019 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve kişi başı aylık brüt 4.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9- Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Report Bağımsız Denetim A.Ş." ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10- 6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
11- Dilek ve temennilerde
Ortaklarımızdan Mehmet İnesi söz aldı. yaşanan zor koşullarda ve pandemi sürecinde fabrikamız üretmeye ve çalışmaya devam etmiştir. Bu zor şartlarda üretimin devamını sağlayan şirket yönetimine ve çalışanlarımıza teşekkürlerini ve takdirlerimi sunuyorum dedi. Başka söz alan olmadı.
Genel Kurul Toplantısı saat 12: 00 itibari ile kapatıldı.
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
DİVAN BAŞKANI
KATİP

BEYZA YADİGAR ULAŞ
ADİL GİRAY ÇELİK
VELİ CİNGÖZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4386 Değişim: 0,01%
Düşük 13,4196 18.01.2022 Yüksek 13,4558
Açılış: 13,4375
15,3304 Değişim: -0,02%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3654
Açılış: 15,3342
785,80 Değişim: -0,04%
Düşük 785,07 18.01.2022 Yüksek 787,04
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.