KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2018 - 18:15
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -879.436 858.472 21.517.883 1.552.785 25.345.522 5.444 25.350.966
Transferler
196.597 1.356.188 -1.552.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.784 -802.564 -876.348 -876.348
Kar Payları
-2.776.561 -2.276.561 -2.276.561
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-756 -756 -5.444 -6.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
9.344 9.344 9.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.887 5.887 5.887
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000 2.085.818 -953.976 1.055.069 20.112.741 -802.564 21.707.088 21.707.088
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -5.084.421 16.819.391 16.819.391
Transferler
-5.084.421 5.084.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
524.659 2.148.852 2.673.511 2.673.511
Sermaye Arttırımı
16.590.000 -2.085.818 -14.504.182
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 -1.035.157 1.055.069 524.138 2.148.852 19.492.902 19.492.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.013.786 -890.954
Dönem Karı (Zararı)
2.148.852 -802.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.148.852 -802.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.834 1.018.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24,25 693.613 678.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24,25 603.793 422.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
603.793 422.163
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.078.646 9.804
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -146.926
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-92.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.003.513 -857.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.541.335 -1.603.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.541.335 -1.603.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.139 -1.106.692
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 49
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,11,12,13 -276.188 -1.106.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.795.791 -1.173.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
304.816 907.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.828 -204.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 296.988 1.112.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,17 222.266 2.119.119
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -25.456 1.271.873
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,17 247.722 847.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-782.827 -641.827
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -54.373 -73.920
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-176.586 -175.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-245.001 -998.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 181.957
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -426.958 -997.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-426.958 -980.394
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.745
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.459.894 -1.601.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.459.894 1.175.141
Ödenen Temettüler
-2.776.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.107 -3.491.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.107 -3.491.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.945.848 4.394.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.146.955 903.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.146.955 1.945.848
Ticari Alacaklar
8 1.177.426 4.718.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.177.426 4.718.761
Diğer Alacaklar
9 1.750.479 1.350.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.750.479 1.350.206
Stoklar
10 16.576.404 9.780.613
Peşin Ödenmiş Giderler
11 52.926 119.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 9.402 48.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.184.085 1.202.732
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 61.942 61.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.122.143 1.140.741
ARA TOPLAM
22.897.677 19.165.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.897.677 19.165.975
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 20.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
14 15.834.154 16.126.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 27.553 36.579
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.553 36.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.330.967 390.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.213.603 16.575.272
TOPLAM VARLIKLAR
40.111.280 35.741.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.566.361 9.106.467
Ticari Borçlar
8 3.910.274 3.605.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 78.093 70.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.832.181 3.535.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 767.754 726.679
Diğer Borçlar
9 218.527 243.983
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 218.527 243.983
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 9.355 23.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 659.509 372.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
659.509 372.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.091.444 915.614
ARA TOPLAM
17.223.224 14.994.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.223.224 14.994.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.395.154 3.927.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.395.154 3.927.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.395.154 3.927.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.618.378 18.921.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.492.902 16.819.391
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.085.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.035.157 -1.559.816
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.035.157 -1.559.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.055.069 1.055.069
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 524.138 20.112.741
Net Dönem Karı veya Zararı
2.148.852 -5.084.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.492.902 16.819.391
TOPLAM KAYNAKLAR
40.111.280 35.741.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 26.643.016 23.665.290
Satışların Maliyeti
24 -20.841.840 -22.633.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.801.176 1.031.881
BRÜT KAR (ZARAR)
5.801.176 1.031.881
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.134.038 -1.981.449
Pazarlama Giderleri
25 -1.848.657 -1.416.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 197.261 579.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -53.500 -9.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.962.242 -1.795.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 146.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.109.168 -1.795.656
Finansman Gelirleri
28 945.074 1.285.920
Finansman Giderleri
28 -1.984.036 -283.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.070.206 -792.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.078.646 -9.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18-29 -9.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.088.001 -9.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.148.852 -802.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.148.852 -802.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.148.852 -802.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,12790000 0,03820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
524.659 -73.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
672.640 -92.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.981 18.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-147.981 18.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.659 -73.784
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.673.511 -876.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.673.511 -876.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.489 Değişim: 0,61% Hacim : 7.140 Mio.TL Son veri saati : 11:24
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.490
Açılış: 1.475
9,7371 Değişim: 1,40%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3521 Değişim: 1,43%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
564,56 Değişim: 1,99%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.