;

KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 20:33
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.561.188.898 1.037.409.914
Satışların Maliyeti
24 -1.356.788.235 -850.648.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 204.400.663 186.761.137
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 94.611.713 44.142.657
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -1.824.288 -997.393
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 92.787.425 43.145.264
BRÜT KAR (ZARAR)
297.188.088 229.906.401
Genel Yönetim Giderleri
26 -77.791.928 -49.938.540
Pazarlama Giderleri
26 -57.977.820 -45.094.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 595.202.404 444.938.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -504.046.858 -401.974.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.573.886 177.838.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.573.886 177.838.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
252.573.886 177.838.160
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -58.736.068 -38.114.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -39.064.561 -91.704.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -19.671.507 53.590.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
193.837.818 139.724.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
193.837.818 139.724.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.708.676 3.936.025
Ana Ortaklık Payları
185.129.142 135.788.003
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazan (Zarar) 1,95960000 1,41250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-577.249.342 321.531.283
Dönem Karı (Zararı)
193.837.818 139.724.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-344.043.001 249.460.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 4.073.077 3.310.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.686.454 -16.443.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.367.461 -16.443.595
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
681.007 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.808.534 48.917.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-135.074.595 -50.534.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
144.883.129 99.452.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-321.178.883 118.801.688
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.513.697 -185.552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.513.697 -185.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -14.545.578 95.059.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-163.700.926 -40.268.046
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-159.234.177 -23.578.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-954.889.871 65.139.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-316.858.097 -42.877.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-638.031.774 108.017.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6.070.637 6.256.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.632.558 121.539.658
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.632.558 121.539.658
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.487.756 132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.933.945 -2.294.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
452.755.112 72.398.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.492.722 -82.277.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
375.262.390 154.675.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.039.146 -1.835.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.243.681 -5.993.664
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
55.243.681 -5.992.296
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.566.680 162.561.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
641.013.777 -567.420.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
641.013.777 -567.420.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-313.906.109 348.916.756
Alınan Temettüler
16.676.987 2.269.986
Alınan Faiz
135.074.595 50.534.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.186.104 -24.032.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-386.908.711 -56.157.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.710.431 -6.657.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.714 4.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 7.714 4.490
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.718.145 -6.661.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.658.145 -857.732
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -60.000 -5.803.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
816.114.844 -948.740.886
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.617.485.487 10.440.767.274
Kredilerden Nakit Girişleri
2.643.105.859 10.334.185.857
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
974.379.628 106.581.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.523.894.657 -11.245.953.657
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.523.894.657 -11.137.631.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -108.322.657
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -960.172 -1.123.855
Ödenen Temettüler
22 -131.632.685 -42.978.638
Ödenen Faiz
-144.883.129 -99.452.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.155.071 -633.866.724
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
321.178.883 -118.801.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
555.333.954 -752.668.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.722.616.602 2.727.753.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.277.950.556 1.975.085.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.248.744.101 3.962.911.052
Finansal Yatırımlar
7 331.705.469 139.202.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
251.815.455 76.878.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
79.890.014 51.505.722
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 10.818.229
Ticari Alacaklar
10 2.001.674.857 1.046.784.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 394.944.914 78.086.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.606.729.943 968.698.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 34.565.767 40.636.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 33.895.008 40.360.092
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
670.759 276.312
Diğer Alacaklar
12 451.885.201 293.252.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
451.885.201 293.252.643
Türev Araçlar
17 6.033.722 2.545.966
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.033.722 2.545.966
Peşin Ödenmiş Giderler
20 16.776.430 8.842.485
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 185.857 113.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.590.573 8.729.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 109.137
Diğer Dönen Varlıklar
5.146.313 135.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.146.313 135.418
ARA TOPLAM
7.096.640.997 5.494.420.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.096.640.997 5.494.420.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 122.721.643 155.990.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
107.716.709 142.451.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
107.716.709 142.451.233
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
15.004.934 13.539.215
Maddi Duran Varlıklar
13 27.322.619 24.014.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.233.513 3.705.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 32.428.495 36.203.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 71.648.014 91.778.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.354.284 311.692.953
TOPLAM VARLIKLAR
7.353.995.281 5.806.113.531
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.208.273.341 3.103.079.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 5.808.509 2.781.455
Banka Kredileri
29 3.301.899 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.506.610 2.781.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.202.464.832 3.100.298.312
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.202.464.832 3.100.298.312
Ticari Borçlar
10 1.300.765.747 848.010.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 112.056.663 34.563.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.188.709.084 813.446.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.040.221 9.079.367
Diğer Borçlar
12 192.989.757 109.091.449
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192.989.757 109.091.449
Türev Araçlar
17 274.076.230 307.642.910
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
274.076.230 307.642.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 37.960.746 111.242.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.581.580 43.628.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 14.650.913 37.379.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.930.667 6.249.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 58.202.063 86.856.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.202.063 86.856.690
ARA TOPLAM
6.101.889.685 4.618.631.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.101.889.685 4.618.631.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 976.748 1.094.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 976.748 1.094.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
976.748 1.094.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
ılıklar
18 21.300.938 20.109.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.300.938 20.109.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.277.686 21.203.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.124.167.371 4.639.835.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.210.950.565 1.138.045.364
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.583.825 15.752.745
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.596.884 -6.427.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.596.884 -6.427.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.268.221 1.754.524
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.268.221 1.754.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 197.694.140 186.831.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
647.279.153 318.640.742
Net Dönem Karı veya Zararı
185.129.142 453.069.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 18.877.345 28.232.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.229.827.910 1.166.278.000
TOPLAM KAYNAKLAR
7.353.995.281 5.806.113.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 135.788.003 136.013.385 3.936.025 139.949.410
Dönem Karı (Zararı)
135.788.003 135.788.003 3.936.025 139.724.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 225.382 0 225.382
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.457.358 -3.457.358 18.723.351 1.291.558 1.291.558 186.831.858 318.640.742 135.788.003 823.271.596 11.576.321 834.847.917
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 -6.427.964 15.752.745 1.754.524 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000
Transferler
453.069.411 -453.069.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 1.513.697 1.513.697 185.129.142 186.473.919 8.708.676 195.182.595
Dönem Karı (Zararı)
185.129.142 185.129.142 8.708.676 193.837.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 1.513.697 1.513.697 1.344.777 0 1.344.777
Kar Payları
22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.596.884 -6.596.884 15.583.825 3.268.221 3.268.221 197.694.140 647.279.153 185.129.142 1.210.950.565 18.877.345 1.229.827.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
193.837.818 139.724.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.920 39.830
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-211.150 49.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.230 -9.957
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
42.230 -9.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.513.697 185.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.014.906 230.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.014.906 230.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-501.209 -45.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-501.209 -45.122
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.344.777 225.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
195.182.595 139.949.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.708.676 3.936.025
Ana Ortaklık Payları
186.473.919 136.013.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024526


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.