KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 19:14
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 3.808.558.785 4.368.911.170 1.328.848.536 2.344.743.920
Satışların Maliyeti
24 -3.422.601.635 -4.090.598.776 -1.238.797.965 -2.223.618.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
385.957.150 278.312.394 90.050.571 121.125.913yetleri Maliyeti
25 -2.826.554 -2.767.381 -871.971 -798.704
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.015.915 104.603.598 54.805.568 39.554.884
BRÜT KAR (ZARAR)
533.973.065 382.915.992 144.856.139 160.680.797
Genel Yönetim Giderleri
26 -158.204.868 -125.619.024 -52.849.895 -45.941.564
Pazarlama Giderleri
26 -103.065.497 -68.118.042 -27.414.886 -29.922.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 794.099.574 379.122.187 284.196.968 176.928.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -629.869.874 -313.928.337 -213.014.716 -162.700.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -113.076.230 -52.752.482 -35.189.523 -21.405.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -158.244.811 -46.381.453 -47.969.936 -28.069.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 45.168.581 -6.371.029 12.780.413 6.664.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 12.745.329 8.015.529 4.866.416 3.094.350
Ana Ortaklık Payları
311.110.841 193.604.765 95.717.671 74.545.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.909.240 -13.641.900
Dönem Karı (Zararı)
323.856.170 201.620.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
392.774.323 -2.571.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 10.961.503 7.775.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.267.538 -3.673.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.310.213 -4.218.088
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83.353 544.170
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.494.398 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -15.423.263 -15.066.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
217.964.412 22.631.525
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-169.003.100 -152.429.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
386.967.512 175.060.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.589.257 -76.593.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
338.646 -920.962
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
338.646 -920.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 113.076.230 63.276.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.107.348 -325.058.937
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
74.600.391 -114.484.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.739.549 -92.740.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.795.208 7.923.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.944.341 -100.664.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.983.413 62.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.608.407 -103.758.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.608.407 -103.758.783
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
131.390.808 -601.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-259.834 -143.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.907.253 147.272.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.918.508 -33.487.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-176.988.745 180.760.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.277.677 -1.198.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.125.586 83.078.442
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.478 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.127.064 82.985.073
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
78.459.400 -28.756.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.897.848 -213.788.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.500.665 -213.788.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.398.513 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
638.523.145 -126.009.807
Alınan Temettüler
27 15.423.263 15.066.248
Alınan Faiz
169.003.100 152.429.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.989.951 -21.638.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.050.317 -33.489.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.126.122 -6.067.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.889 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.490 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 55.399 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.186.011 -6.067.572
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.507.341 -3.119.947
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.678.670 -2.947.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.781.733 -1.621.934.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.972.793.796 49.021.274.604
Kredilerden Nakit Girişleri
30.986.944.963 47.686.395.052
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.985.848.833 1.334.879.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.679.571.286 -50.344.864.246
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.558.964.445 -48.684.340.250
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.120.606.841 -1.660.523.996
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.058.093 -2.990.304
Ödenen Temettüler
29 -42.978.638 -120.294.271
Ödenen Faiz
-386.967.512 -175.060.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
548.001.385 -1.641.644.308
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-57.589.257 76.593.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
490.412.128 -1.565.051.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.727.753.526 3.471.914.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.218.165.654 1.906.863.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.549.267.872 2.904.454.202
Finansal Yatırımlar
7 83.979.613 155.763.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.105.389 10.257.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.062.081 107.874.679
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
19.812.143 37.630.962
Ticari Alacaklar
10 823.314.568 858.054.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 54.257.718 80.052.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
769.056.850 778.001.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 20.181.759 23.165.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 19.215.082 23.027.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
966.677 137.724
Diğer Alacaklar
12 435.541.991 321.933.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.541.991 321.933.584
Türev Araçlar
17 1.568.138 132.958.946
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.568.138 132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderler
20 7.371.618 7.111.784
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 196.559 557.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.175.059 6.554.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 21.534.869
Diğer Dönen Varlıklar
152.697 112.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
152.697 112.553
ARA TOPLAM
4.921.487.393 4.425.088.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.921.487.393 4.425.088.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 69.780.332 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
69.780.332 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
69.780.332 72.626.710
Maddi Duran Varlıklar
13 18.419.272 17.121.503
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.312.557 3.281.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 33.436.834 30.488.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 27.695.210 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.644.205 123.922.370
TOPLAM VARLIKLAR
5.073.131.598 4.549.010.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.154.056.466 2.861.847.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 1.983.455 102.391.251
Banka Kredileri
29 500.284 100.057.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.483.171 2.333.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.152.073.011 2.759.456.561
Banka Kredileri
9 0 239.130.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.886 171.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.152.065.125 2.520.154.761
Ticari Borçlar
10 611.115.252 689.176.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 84.245.239 152.163.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
526.870.013 537.012.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.923.128 5.200.805
Diğer Borçlar
12 90.107.359 131.554.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 2.846 1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.104.513 131.552.789
Türev Araçlar
17 78.459.400 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
78.459.400 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 44.582.478 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.805.602 28.394.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 20.570.942 26.242.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.234.660 2.151.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 32.827.032 51.505.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.827.032 51.505.820
ARA TOPLAM
4.037.876.717 3.778.184.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.037.876.717 3.778.184.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.051.722 1.022.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.051.722 1.022.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.051.722 1.022.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.445.254 13.771.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.445.254 13.771.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 18.155.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.496.976 32.949.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.055.373.693 3.811.133.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
997.372.280 719.461.851
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.995.929 18.683.521
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.184.780 -3.497.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.184.780 -3.497.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
796.826 1.106.006
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
796.826 1.106.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 186.831.858 184.106.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
318.640.742 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
311.110.841 268.960.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 20.385.625 18.415.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.017.757.905 737.877.145
TOPLAM KAYNAKLAR
5.073.131.598 4.549.010.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 193.604.765 194.360.666 8.015.529 202.376.195
Dönem Karı (Zararı)
193.604.765 193.604.765 8.015.529 201.620.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 755.901 0 755.901
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.887.068 -2.887.068 19.293.641 1.023.563 1.023.563 184.106.085 84.609.777 193.604.765 644.633.915 13.347.400 657.981.315
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-687.592 -687.592 -687.592 -309.180 -309.180 311.110.841 310.114.069 12.745.329 322.859.398
Dönem Karı (Zararı)
311.110.841 311.110.841 12.745.329 323.856.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-687.592 -687.592 -687.592 -309.180 -309.180 -996.772 0 -996.772
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.184.780 -4.184.780 17.995.929 796.826 796.826 186.831.858 318.640.742 311.110.841 997.372.280 20.385.625 1.017.757.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-687.592 -165.061 -2.084 -39.083
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -859.490 -211.617 -2.605 -50.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
171.898 46.556 521 11.024
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
171.898 46.556 521 11.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-309.180 920.962 41.704 19.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-415.597 1.180.720 55.605 25.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-415.597 1.180.720 55.605 25.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.417 -259.758 -13.901 -5.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
106.417 -259.758 -13.901 -5.544
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-996.772 755.901 39.620 -19.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.859.398 202.376.195 100.623.707 77.620.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 12.745.329 8.015.529 4.866.416 3.094.350
Ana Ortaklık Payları
310.114.069 194.360.666 95.757.291 74.526.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.931 Değişim: -3,98% Hacim : 37.943 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.912 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4223 Değişim: -0,37%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,1638 Değişim: -0,71%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
792,87 Değişim: -0,09%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.