KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2021 - 22:41
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 2.479.710.249 2.024.167.250 1.442.300.335 870.710.150
Satışların Maliyeti
24 -2.183.803.670 -1.866.980.769 -1.333.154.893 -770.825.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
295.906.579 157.186.481 109.145.442 99.884.775
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 95.164.930 67.017.391 51.022.273 36.179.483
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -1.954.583 -1.968.677 -957.190 -835.576
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907
BRÜT KAR (ZARAR)
389.116.926 222.235.195 159.210.525 135.228.682
Genel Yönetim Giderleri
26 -105.354.973 -79.677.460 -55.416.433 -39.296.697
Pazarlama Giderleri
26 -75.650.611 -38.195.895 -30.556.255 -19.713.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 509.902.606 202.193.546 64.963.621 31.454.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -416.855.159 -151.228.325 -14.880.829 -16.653.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -77.886.707 -31.346.993 -39.772.575 -17.267.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -110.274.875 -18.311.703 -18.570.626 -6.498.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 32.388.168 -13.035.290 -21.201.949 -10.769.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 7.878.913 4.921.179 3.942.888 2.712.208
Ana Ortaklık Payları
215.393.169 119.058.889 79.605.166 71.039.579
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
568.777.222 -29.980.413
Dönem Karı (Zararı)
223.272.082 123.980.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
329.749.670 44.410.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.272.854 5.013.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.971.111 13.362.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.606.649 12.671.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83.353 691.108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.494.407 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -14.412.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.391.526 22.362.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.573.472 -93.181.973
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
224.964.998 115.544.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.876.588 -14.608.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
350.884 1.346.855
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
350.884 1.346.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 77.886.707 31.346.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.242.079 -265.185.219
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.632.354 -111.080.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
88.068.574 -279.635.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.032.387 53.148.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
129.100.961 -332.784.238
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4.351.268 -1.460.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.820.239 -99.988.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.820.239 -99.988.694
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
122.790.872 -41.884
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.396.732 885.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.964.576 187.652.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.787.671 12.715.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-94.176.905 174.937.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.009.460 -1.533.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.999.195 92.146.650
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.368 23.543
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.997.827 92.123.107
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.103.086 -52.055.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.750.835 -73.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.750.835 -73.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
556.263.831 -96.794.629
Alınan Temettüler
27 15.209.426 14.412.708
Alınan Faiz
105.573.472 93.181.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.399.432 -20.932.164
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.870.075 -19.848.301
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.783.352 -7.042.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.490 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.490 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.787.842 -7.042.968
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.094.557 -2.706.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -7.693.285 -4.336.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.123.943 -703.170.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.328.116.693 39.572.066.710
Kredilerden Nakit Girişleri
21.296.769.860 38.521.851.002
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.031.346.833 1.050.215.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.635.925.259 -40.037.598.889
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.325.855.054 -39.130.132.062
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-310.070.205 -907.466.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.123.855 -2.154.302
Ödenen Temettüler
22 -42.978.638 -120.294.271
Ödenen Faiz
-224.964.998 -115.189.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
981.117.813 -740.193.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-121.876.588 14.608.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
859.241.225 -725.584.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.727.753.526 3.471.914.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.586.994.751 2.746.329.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.941.346.842 2.904.454.202
Finansal Yatırımlar
7 133.058.640 155.763.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.744.836 10.257.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.236.851 107.874.679
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
58.076.953 37.630.962
Ticari Alacaklar
10 769.985.543 858.054.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 121.085.313 80.052.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
648.900.230 778.001.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 18.813.904 23.165.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 17.662.104 23.027.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.151.800 137.724
Diğer Alacaklar
12 352.753.823 321.933.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
352.753.823 321.933.584
Türev Araçlar
17 10.168.074 132.958.946
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10.168.074 132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderler
20 8.508.516 7.111.784
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 707.217 557.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.801.299 6.554.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 21.534.869
Diğer Dönen Varlıklar
0 112.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 112.553
ARA TOPLAM
5.234.744.479 4.425.088.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.234.744.479 4.425.088.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 107.963.516 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
107.963.516 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
107.963.516 72.626.710
Maddi Duran Varlıklar
13 18.143.414 17.121.503
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.202.710 3.281.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 34.765.169 30.488.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 14.928.177 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.002.986 123.922.370
TOPLAM VARLIKLAR
5.412.747.465 4.549.010.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.553.340.103 2.861.847.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 1.790.452 102.391.251
Banka Kredileri
29 0 100.057.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.790.452 2.333.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.551.549.651 2.759.456.561
Banka Kredileri
9 120.400.823 239.130.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.317 171.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.431.133.511 2.520.154.761
Ticari Borçlar
10 695.514.276 689.176.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 64.376.076 152.163.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
631.138.200 537.012.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.191.345 5.200.805
Diğer Borçlar
12 123.140.862 131.554.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.140.862 131.552.789
Türev Araçlar
17 33.103.086 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
33.103.086 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 17.792.783 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.130.338 28.394.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 14.895.678 26.242.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.234.660 2.151.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 33.919.920 51.505.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.919.920 51.505.820
ARA TOPLAM
4.478.132.713 3.778.184.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.478.132.713 3.778.184.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 654.390 1.022.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 654.390 1.022.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
654.390 1.022.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.826.165 13.771.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.826.165 13.771.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 18.155.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.480.555 32.949.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.495.613.268 3.811.133.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
901.614.988 719.461.851
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.998.013 18.683.521
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.182.696 -3.497.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.182.696 -3.497.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
755.122 1.106.006
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
755.122 1.106.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 186.831.858 184.106.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
318.640.742 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
215.393.169 268.960.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 15.519.209 18.415.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.134.197 737.877.145
TOPLAM KAYNAKLAR
5.412.747.465 4.549.010.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.978 -125.978 -125.978 901.305 901.305 119.058.889 119.834.216 4.921.179 124.755.395
Dönem Karı (Zararı)
119.058.889 119.058.889 4.921.179 123.980.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.978 -125.978 -125.978 901.305 901.305 775.327 0 775.327
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.847.985 -2.847.985 19.332.724 1.003.906 1.003.906 184.106.085 84.609.777 119.058.889 570.107.465 10.253.050 580.360.515
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 215.393.169 214.356.777 7.878.913 222.235.690
Dönem Karı (Zararı)
215.393.169 215.393.169 7.878.913 223.272.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 -1.036.392 0 -1.036.392
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.182.696 -4.182.696 17.998.013 755.122 755.122 186.831.858 318.640.742 215.393.169 901.614.988 15.519.209 917.134.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-685.508 -125.978 -725.338 -415.288
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -856.885 -161.510 -906.672 -532.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
171.377 35.532 181.334 117.133
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
171.377 35.532 181.334 117.133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-350.884 901.305 -536.436 853.323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-471.202 1.155.519 -701.876 1.094.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-471.202 1.155.519 -701.876 1.094.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.318 -254.214 165.440 -240.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
120.318 -254.214 165.440 -240.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.036.392 775.327 -1.261.774 438.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.235.690 124.755.395 82.286.280 74.189.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 7.878.913 4.921.179 3.942.888 2.712.208
Ana Ortaklık Payları
214.356.777 119.834.216 78.343.392 71.477.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952465


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.