KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:02
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.037.409.914 1.153.457.100
Satışların Maliyeti
24 -850.648.777 -1.096.155.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 186.761.137 57.301.706
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 44.142.657 30.837.908
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -997.393 -1.133.101
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 43.145.264 29.704.807
BRÜT KAR (ZARAR)
229.906.401 87.006.513
Genel Yönetim Giderleri
26 -49.938.540 -40.380.763
Pazarlama Giderleri
26 -45.094.356 -18.482.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 444.938.985 170.739.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -401.974.330 -134.575.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.838.160 64.307.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.838.160 64.307.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
177.838.160 64.307.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -38.114.132 -14.079.349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -91.704.249 -11.813.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 53.590.117 -2.265.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.724.028 50.228.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.724.028 50.228.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 3.936.025 2.208.971
Ana Ortaklık Payları
135.788.003 48.019.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01412522 0,00507776
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.531.283 -112.879.433
Dönem Karı (Zararı)
139.724.028 50.228.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
249.460.774 -45.569.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 3.310.804 2.483.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.443.595 -14.449.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.443.595 -14.450.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.917.812 28.773.906
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-50.534.199 -31.565.299
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.452.011 60.339.205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.801.688 -77.763.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-185.552 905.717
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-185.552 905.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 95.059.617 14.479.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.268.046 -60.107.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.578.763 -43.840.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.139.631 34.507.071
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.877.427 -49.695.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
108.017.058 84.202.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6.256.460 3.186.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
121.539.658 18.306.866
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
121.539.658 18.306.866
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
132.958.946 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.294.126 160.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.398.063 19.154.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.277.906 -34.002.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
154.675.969 53.156.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.835.380 -1.920.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.993.664 38.323.722
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.368 41.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.992.296 38.282.118
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
162.561.948 2.328.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.420.819 -130.313.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-567.420.819 -130.313.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
348.916.756 -55.448.876
Alınan Temettüler
2.269.986 472.681
Alınan Faiz
50.534.199 31.092.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.032.031 -20.652.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.157.627 -68.728.316
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 385.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.657.121 -2.721.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.490 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.490 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.661.611 -2.721.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -857.732 -894.733
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.803.879 -1.827.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-948.740.886 -2.003.689.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.440.767.274 24.093.899.187
Kredilerden Nakit Girişleri
10.334.185.857 23.793.071.500
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
106.581.417 300.827.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.245.953.657 -25.808.754.587
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.137.631.000 -25.203.329.236
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-108.322.657 -605.425.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.123.855 -893.129
Ödenen Temettüler
22 -42.978.638 -120.294.271
Ödenen Faiz
-99.452.010 -60.339.204
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -107.307.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.866.724 -2.119.290.655
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-118.801.688 77.763.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.668.412 -2.041.527.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.727.753.526 3.465.573.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.975.085.114 1.424.045.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.325.839.932 2.904.454.202
Finansal Yatırımlar
7 168.950.518 155.763.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.861.228 10.257.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.008.193 107.874.679
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
64.081.097 37.630.962
Ticari Alacaklar
10 792.914.486 858.054.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 122.930.353 80.052.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
669.984.133 778.001.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 16.908.712 23.165.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 15.893.462 23.027.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.015.250 137.724
Diğer Alacaklar
12 200.393.926 321.933.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.393.926 321.933.584
Türev Araçlar
17 0 132.958.946
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderler
20 9.405.910 7.111.784
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 321.348 557.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.084.562 6.554.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.571 21.534.869
Diğer Dönen Varlıklar
76.508 112.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
76.508 112.553
ARA TOPLAM
3.514.599.563 4.425.088.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.514.599.563 4.425.088.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 83.018.047 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.018.047 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
83.018.047 72.626.710
Maddi Duran Varlıklar
13 16.951.317 17.121.503
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.008.955 3.281.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 34.986.837 30.488.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 35.783.352 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.748.508 123.922.370
TOPLAM VARLIKLAR
3.688.348.071 4.549.010.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.654.876.225 2.861.847.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 4.106.119 102.391.251
Banka Kredileri
29 1.701.027 100.057.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.405.092 2.333.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.650.770.106 2.759.456.561
Banka Kredileri
9 0 239.130.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.319 171.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.650.747.787 2.520.154.761
Ticari Borçlar
10 761.574.610 689.176.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 69.885.841 152.163.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
691.688.769 537.012.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.365.425 5.200.805
Diğer Borçlar
12 127.787.747 131.554.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
127.787.747 131.552.789
Türev Araçlar
17 162.561.948 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
162.561.948 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 67.450.550 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.934.040 28.394.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.782.733 26.242.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.151.307 2.151.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 49.278.566 51.505.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.278.566 51.505.820
ARA TOPLAM
2.837.829.111 3.778.184.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.837.829.111 3.778.184.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 843.540 1.022.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 843.540 1.022.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
843.540 1.022.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 14.827.503 13.771.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.827.503 13.771.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 18.155.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.671.043 32.949.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.853.500.154 3.811.133.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
823.271.596 719.461.851
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.723.351 18.683.521
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.457.358 -3.497.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.457.358 -3.497.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.291.558 1.106.006
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.291.558 1.106.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 186.831.858 184.106.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
318.640.742 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
135.788.003 268.960.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 11.576.321 18.415.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
834.847.917 737.877.145
TOPLAM KAYNAKLAR
3.688.348.071 4.549.010.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 48.019.310 48.356.603 2.208.971 50.565.574
Dönem Karı (Zararı)
48.019.310 48.019.310 2.208.971 50.228.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 337.293 0 337.293
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.432.696 -2.432.696 19.748.013 150.583 150.583 184.106.085 84.609.777 48.019.310 498.629.852 7.540.842 506.170.694
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 135.788.003 136.013.385 3.936.025 139.949.410
Dönem Karı (Zararı)
135.788.003 135.788.003 3.936.025 139.724.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 225.382 0 225.382
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.457.358 -3.457.358 18.723.351 1.291.558 1.291.558 186.831.858 318.640.742 135.788.003 823.271.596 11.576.321 834.847.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.724.028 50.228.281
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.830 289.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.787 370.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.957 -81.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.957 -81.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
185.552 47.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.674 61.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.122 -13.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-45.122 -13.533
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.382 337.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.949.410 50.565.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 3.936.025 2.208.971
Ana Ortaklık Payları
136.013.385 48.356.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932840


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.