KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2021 - 21:27
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 5.531.804.094 3.878.806.696
Satışların Maliyeti
24 -5.119.146.542 -3.718.007.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 412.657.552 160.799.529
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 165.032.862 87.637.776
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -3.606.005 -3.133.825
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 161.426.857 84.503.951
BRÜT KAR (ZARAR)
574.084.409 245.303.480
Genel Yönetim Giderleri
26 -184.973.852 -151.223.835
Pazarlama Giderleri
26 -107.602.171 -44.708.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 553.846.606 954.701.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 50.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
358.510.320 167.350.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
358.510.320 167.350.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -76.466.519 -35.118.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -40.048.671 -56.970.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -36.417.848 21.852.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
282.043.801 132.232.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
282.043.801 132.232.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 13.083.423 5.980.833
Ana Ortaklık Payları
268.960.378 126.251.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,02851286 0,01336785
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.941.617 536.044.263
Dönem Karı (Zararı)
282.043.801 132.232.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.636.529 343.655.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 11.139.880 8.956.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.001.707 -9.125.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.373.231 21.049.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
860.778 -34.270.380
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.767.698 4.094.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.707.821 414.812.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-210.004.496 -203.195.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
238.712.317 618.008.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.770.477 -106.279.201
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
91.079 172.457
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
91.079 172.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 76.466.519 35.118.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-386.870.354 -95.524.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-101.382.867 -2.238.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.913.651 -369.628.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.699.808 -55.295.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.213.843 -314.332.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-8.353.843 -3.855.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.057.200 -39.498.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.057.200 -39.498.370
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-132.958.946 70.079.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.325.503 -208.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.140.977 154.950.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.140.134 39.735.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.000.843 115.214.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
648.859 1.742.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.871.021 27.503.123
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.182 11.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
121.909.203 27.491.915
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-61.074.324 59.925.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.464.877 5.702.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.464.877 5.702.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.190.024 380.363.812
Alınan Temettüler
15.333.397 9.459.234
Alınan Faiz
194.671.099 193.736.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.867.315 -21.584.731
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-53.005.540 -25.930.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.721.330 -5.157.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.359
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 18.923
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 3.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.721.330 -5.180.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.014.792 -1.915.666
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.706.538 -3.264.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-906.151.639 3.764.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.310.374.321 53.243.072.356
Kredilerden Nakit Girişleri
53.867.172.112 48.815.465.932
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.443.202.209 4.427.606.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.853.334.387 -52.450.071.164
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.907.245.511 -47.899.517.907
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.946.088.876 -4.550.553.257
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.843.796 -4.582.311
Ödenen Temettüler
22 -120.294.271 -167.539.658
Ödenen Faiz
-238.053.506 -617.115.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-820.931.352 534.650.611
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
76.770.477 106.279.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-744.160.875 640.929.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.471.914.401 2.830.984.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.727.753.526 3.471.914.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.904.454.202 3.548.582.985
Finansal Yatırımlar
7 155.763.092 48.229.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.257.451 5.792.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
107.874.679 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
37.630.962 42.437.300
Ticari Alacaklar
10 858.054.117 617.140.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 80.052.926 77.353.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
778.001.191 539.787.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 23.165.172 14.811.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 23.027.448 14.745.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
137.724 65.336
Diğer Alacaklar
12 321.933.584 171.876.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
321.933.584 171.876.384
Türev Araçlar
17 132.958.946 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
132.958.946 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 7.111.784 5.786.281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 557.580 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.554.204 5.786.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 21.534.869 5.144.165
Diğer Dönen Varlıklar
112.553 2.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
112.553 2.440
ARA TOPLAM
4.425.088.319 4.411.573.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.425.088.319 4.411.573.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 72.626.710 80.252.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.626.710 75.768.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
72.626.710 75.768.427
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 4.484.024
Maddi Duran Varlıklar
13 17.121.503 8.364.898
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.281.671 3.194.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 30.488.937 29.514.832
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 403.549 18.731.203
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.922.370 140.057.914
TOPLAM VARLIKLAR
4.549.010.689 4.551.631.525
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.861.847.812 3.407.195.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 102.391.251 2.189.680
Banka Kredileri
29 100.057.778 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.333.473 2.189.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.759.456.561 3.405.005.601
Banka Kredileri
9 239.130.361 209.943.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
171.439 174.210
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.520.154.761 3.194.888.127
Ticari Borçlar
10 689.176.547 400.392.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 152.163.747 65.023.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
537.012.800 335.369.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.200.805 4.551.946
Diğer Borçlar
12 131.554.157 43.625.638
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 1.368 39.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
131.552.789 43.586.088
Türev Araçlar
17 0 61.074.324
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 61.074.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 10.505.065 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.394.094 21.623.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 26.242.787 19.210.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.151.307 2.412.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 51.505.820 17.563.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.505.820 17.563.318
ARA TOPLAM
3.778.184.300 3.960.322.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.778.184.300 3.960.322.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.022.795 1.112.401
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.022.795 1.089.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.022.795 1.089.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 22.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 18 13.771.214 14.297.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.771.214 14.297.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 18.155.235 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.949.244 15.409.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.811.133.544 3.975.732.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
719.461.851 565.496.933
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.683.521 19.458.702
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.497.188 -2.722.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.497.188 -2.722.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.106.006 102.601
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.106.006 102.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 184.106.085 173.078.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.609.777 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
268.960.378 126.251.462
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 18.415.294 10.402.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
737.877.145 575.899.391
TOPLAM KAYNAKLAR
4.549.010.689 4.551.631.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 13.981.349 -2.439.748 -2.439.748 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Transferler
102.284.058 -102.284.058 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.199.360 -282.259 -282.259 7.917.101 31.278 31.278 126.251.462 134.199.841 5.980.833 140.180.674
Dönem Karı (Zararı)
126.251.462 126.251.462 5.980.833 132.232.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.199.360 -282.259 -282.259 7.917.101 31.278 31.278 7.948.379 0 7.948.379
Kar Payları
22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.181 -775.181 -775.181 1.003.405 1.003.405 268.960.378 269.188.602 13.083.423 282.272.025
Dönem Karı (Zararı)
268.960.378 268.960.378 13.083.423 282.043.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.181 -775.181 -775.181 1.003.405 1.003.405 228.224 0 228.224
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
282.043.801 132.232.295
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-775.181 7.917.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 10.512.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-959.725 -361.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.544 -2.233.029
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -2.312.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
184.544 79.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.003.405 31.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.252.990 40.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-249.585 -8.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-249.585 -8.822
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
228.224 7.948.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.272.025 140.180.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 13.083.423 5.980.833
Ana Ortaklık Payları
269.188.602 134.199.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907101


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.