KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 397.064.702 121.140.712 157.331.002 45.884.470
Satışların Maliyeti
28 -300.235.120 -102.949.028 -114.246.066 -37.982.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.829.582 18.191.684 43.084.936 7.902.067
BRÜT KAR (ZARAR)
96.829.582 18.191.684 43.084.936 7.902.067
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -7.058.921 -3.724.355 -2.520.839 -1.403.538
Pazarlama Giderleri
29-30 -8.736.297 -3.838.170 -3.559.979 -1.441.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.714.344 12.354.339 2.906.331 4.756.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.394.772 -14.444.153 -4.037.570 -4.748.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.353.936 8.539.345 35.872.879 5.065.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 99.638 26.017 51.840 2.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.453.574 8.565.362 35.924.719 5.068.149
Finansman Gelirleri
33 1.789.475 4.148.593 72.014 2.198.462
Finansman Giderleri
33 -14.707.831 -4.260.559 -6.893.680 -2.620.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.535.218 8.453.396 29.103.053 4.646.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -20.606.334 -1.591.504 -7.885.094 -797.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.257.756 -2.535.538 -5.955.138 -840.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.348.578 944.034 -1.929.956 43.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.928.884 6.861.892 21.217.959 3.849.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.928.884 6.861.892 21.217.959 3.849.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.928.884 6.861.892 21.217.959 3.849.009
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,42340000 0,07920000 0,16970000 0,04440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.321.349 -2.355.607
Dönem Karı (Zararı)
52.928.884 6.861.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.114.499 1.584.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 3.172.869 1.922.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
323.443 -246.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 323.443 -246.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.190 32.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 120.190 32.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.891.663 -1.715.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -136.213 -8.060.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.508.381 4.375.542
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -480.505 2.792.453
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -823.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 20.606.334 1.591.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.880.882 -5.877.970
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.688.114 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.773.035 7.037.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.773.035 7.037.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.817 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.817 5.999
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.965.688 1.936.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -7.382.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.860.585 -9.851.446
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.860.585 -9.851.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
703.532 86.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-522.582 -39.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-522.582 -39.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.263 263.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.491.026 2.065.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.837.499 2.568.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -8.483.850 -4.923.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.001.358 -8.167.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 59.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -21.137.571 -8.227.311
Alınan Faiz
136.213 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.322.004 -13.214.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.300.550 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.076.602 65.063.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.759.817 -80.185.281
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.347 -882.224
Ödenen Faiz
1.774.016 2.789.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-703 -23.737.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-703 -23.737.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.170.699 33.782.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.169.996 10.045.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.169.996 1.170.699
Finansal Yatırımlar
7 3.688.114 0
Ticari Alacaklar
10 219.109.729 92.660.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 219.109.729 92.660.137
Diğer Alacaklar
11 35.096 16.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.096 16.299
Türev Araçlar
12 0 9.142.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 9.142.080
Stoklar
13 132.327.269 81.361.581
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.122.962 20.347.389
Diğer Dönen Varlıklar
26 187.251 222.605
ARA TOPLAM
382.640.417 204.920.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.640.417 204.920.790
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 0 1.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 1.980
Maddi Duran Varlıklar
18 32.555.909 14.015.109
Arazi ve Arsalar
18 15.425.000 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.384.831 4.446.335
Taşıtlar
18 1.959.713 1.709.106
Mobilya ve Demirbaşlar
18 3.898.204 1.782.621
Özel Maliyetler
18 5.736.661 6.077.047
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 151.500 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.198.352 4.248.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.905 100.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 226.905 100.941
Peşin Ödenmiş Giderler
15 99.239 5.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 102.835
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.080.405 18.475.396
TOPLAM VARLIKLAR
419.720.822 223.396.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 115.262.622 4.147.984
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
739.409 473.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
739.409 473.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.523.213 3.674.206
Banka Kredileri
113.990.263 3.295.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
439.820 289.622
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.130 89.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 67.849 591.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 67.849 591.228
Ticari Borçlar
10 52.922.172 44.542.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 52.922.172 44.542.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 958.760 255.228
Diğer Borçlar
11 4.300.000 522.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 4.300.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 522.574
Türev Araçlar
12 0 9.959.027
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 9.959.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.448.828 2.436.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.448.828 2.436.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.952.720 2.178.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.159.772 0
ARA TOPLAM
187.072.723 64.633.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.072.723 64.633.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.788.694 4.198.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.704.414 2.449.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.704.414 2.449.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.084.280 1.749.127
Banka Kredileri
8 8.588.789 165.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.495.491 1.584.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 562.319 579.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 562.319 579.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.273.151 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.624.164 4.777.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.696.887 69.411.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.023.935 153.984.869
Ödenmiş Sermaye
27 125.000.000 125.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 -2.305.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-131.211 -240.843
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.211 -240.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -131.211 -240.843
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.311.728 2.395.783
Yasal Yedekler
3.311.728 2.395.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 29.914.534 16.474.115
Net Dönem Karı veya Zararı
52.928.884 12.661.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.023.935 153.984.869
TOPLAM KAYNAKLAR
419.720.822 223.396.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.199 -18.017.940 141.060.189 141.060.189
Transferler
0 0 0 0 1.708.610 16.309.330 -18.017.940 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.899 0 0 6.861.892 6.857.993 6.857.993
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 6.861.892 6.861.892 6.861.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.899 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
43.310.000 0 -43.310.000 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
86.620.000 -2.305.632 8.745.644 -122.033 2.395.783 45.722.528 6.861.892 147.918.182 147.918.182
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Transferler
27 0 0 0 0 915.945 11.745.501 -12.661.446 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 109.632 0 0 52.928.884 53.038.516 53.038.516
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 52.928.884 52.928.884 52.928.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 109.632 0 0 0 109.632 109.632
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.300.000 0 -4.300.000 -4.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 2.305.632 0 0 0 5.994.918 0 8.300.550 8.300.550
Dönem Sonu Bakiyeler
27 125.000.000 0 0 -131.211 3.311.728 29.914.534 52.928.884 211.023.935 211.023.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.928.884 6.861.892 21.217.959 3.849.009
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.632 -3.899 -16.902 26.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
137.040 -4.999 -21.128 34.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.408 1.100 4.226 -7.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.408 1.100 4.226 -7.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.632 -3.899 -16.902 26.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.038.516 6.857.993 21.201.057 3.875.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.038.516 6.857.993 21.201.057 3.875.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.852 Değişim: 2,37% Hacim : 30.892 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2691 Değişim: -2,94%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1195 Değişim: -2,62%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
758,63 Değişim: -2,58%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.