KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:58
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 88.016.483 42.493.013
Satışların Maliyeti
28 -70.906.434 -35.700.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.110.049 6.792.493
BRÜT KAR (ZARAR)
17.110.049 6.792.493
Genel Yönetim Giderleri
30 -2.313.335 -1.265.817
Pazarlama Giderleri
30 -2.392.634 -1.432.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.447.649 5.726.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.668.812 -6.858.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.182.917 2.962.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 49.248 9.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.232.165 2.971.696
Finansman Gelirleri
33 1.513.382 741.371
Finansman Giderleri
33 -2.642.366 -1.141.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.103.181 2.571.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.439.665 -579.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.138.008 -630.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.301.657 51.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.663.516 1.991.965
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.663.516 1.991.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.663.516 1.991.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,10930000 0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.697.137 -1.733.936
Dönem Karı (Zararı)
13.663.516 1.991.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.442.477 2.160.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.106.024 577.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -21.595
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -21.595
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 40.063 -67.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 40.063 -67.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 856.725 1.091.624
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -29.193 -2.236.610
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.610.437 2.019.436
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 0 2.298.649
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -724.519 -989.851
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.439.665 579.269
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.622.713 -2.631.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -47.550.254 1.689.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -47.550.254 1.689.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.462 9.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.462 9.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.361.134 -11.304.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 0 695.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.035.523 7.087.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 43.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.035.523 7.044.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 331.293 -33.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-522.574 -44.710
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -522.574 -44.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 4.234.403 339.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15-24-26-34-35 5.491.224 -1.070.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.516.720 1.521.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.180.417 -3.255.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.574.816 -3.516.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.604.009 -3.516.923
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan 1.604.009 -3.516.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 29.193 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.840.843 -16.427.457
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 -289.713
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -289.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 30.819.155 35.094.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -9.138.057 -50.875.108
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8-18 -229.818 -173.926
Ödenen Faiz
33 -1.610.437 -183.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.890 -21.678.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.890 -21.678.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.170.699 33.782.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.739.589 12.104.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.739.589 1.170.699
Ticari Alacaklar
10 140.210.391 92.660.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 140.210.391 92.660.137
Diğer Alacaklar
11 21.741 16.299
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.741 16.299
Türev Araçlar
12 588.489 9.142.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 588.489 9.142.080
Stoklar
13 79.000.447 81.361.581
Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.882.440 20.347.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 909.714 222.605
ARA TOPLAM
235.352.811 204.920.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.352.811 204.920.790
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 0 1.980
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.980
Türev Araçlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 14.625.883 14.015.109
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.457.266 4.446.335
Taşıtlar
18 1.740.204 1.709.106
Mobilya ve Demirbaşlar
18 1.770.462 1.782.621
Özel Maliyetler
18 5.657.951 6.077.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.145.221 4.248.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 258.677 100.941
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 258.677 100.941
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.754 5.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 102.835
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.033.535 18.475.396
TOPLAM VARLIKLAR
254.386.346 223.396.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 26.207.766 4.147.984
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 507.342 473.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 25.700.424 3.674.206
Banka Kredileri
8 25.278.481 3.295.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 297.873 289.622
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 124.070 89.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 261.471 591.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 261.471 591.228
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 44.853.096 44.542.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 44.853.096 44.542.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 586.521 255.228
Diğer Borçlar
11 0 522.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 522.574
Türev Araçlar
12 0 9.959.027
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 9.959.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.670.968 2.436.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.670.968 2.436.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.136.405 2.178.814
ARA TOPLAM
80.716.227 64.633.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.716.227 64.633.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.203.680 4.198.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.424.056 2.449.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.424.056 2.449.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.779.624 1.749.127
Banka Kredileri
8 274.888 165.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.504.736 1.584.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 466.996 579.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 466.996 579.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.229.269 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.899.945 4.777.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.616.172 69.411.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
167.770.174 153.984.869
Ödenmiş Sermaye
27 125.000.000 125.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -2.305.632 -2.305.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -119.054 -240.843
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -119.054 -240.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -119.054 -240.843
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.395.783 2.395.783
Yasal Yedekler
27 2.395.783 2.395.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 29.135.561 16.474.115
Net Dönem Karı veya Zararı
13.663.516 12.661.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.770.174 153.984.869
TOPLAM KAYNAKLAR
254.386.346 223.396.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.060.188 141.060.188
Transferler
27 0 0 0 0 0 18.017.939 -18.017.939 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 52.452 0 1.991.965 2.044.417 2.044.417
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 1.991.965 1.991.965 1.991.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 52.452 0 0 0 52.452 52.452
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 -289.713 0 0 0 0 0 -289.713 -289.713
Dönem Sonu Bakiyeler
27 43.310.000 -2.595.345 52.055.644 -65.682 687.183 47.413.137 1.991.965 142.814.892 142.814.892
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Transferler
0 0 0 0 0 12.661.446 -12.661.446 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 121.789 0 0 13.663.516 13.785.305 13.785.305
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 -2.305.632 0 -119.054 2.395.783 29.135.561 13.663.516 167.770.174 167.770.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 13.663.516 1.991.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121.789 52.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 152.236 67.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -30.447 -14.794
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -30.447 -14.794
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.789 52.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.785.305 2.044.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.785.305 2.044.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931985


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.