KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

23.06.2020 - 21:03
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 42.493.013 41.452.688
Satışların Maliyeti
28 -35.700.520 -32.120.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.792.493 9.331.690
BRÜT KAR (ZARAR)
6.792.493 9.331.690
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.265.817 -980.509
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.432.299 -829.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.726.252 5.394.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.858.017 -4.119.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.962.612 8.796.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.084 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.971.696 8.796.030
Finansman Gelirleri
33 741.371 47.565
Finansman Giderleri
33 -1.141.833 -3.270.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.571.234 5.573.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-579.269 -1.230.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-630.423 -1.099.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 51.154 -130.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.965 4.342.537
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.965 4.342.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.991.965 4.342.537
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.917.515 6.781.401
Dönem Karı (Zararı)
1.991.965 4.342.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.991.965 4.342.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.160.212 4.864.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 577.975 246.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.595 -121.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.595 -121.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-67.061 57.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -67.061 57.353
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.091.624 3.388.254
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.236.610 -2.648.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.019.436 4.130.652
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.298.649 2.378.025
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -989.851 -471.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
63.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 579.269 1.230.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.998.253 -203.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.689.709 -9.187.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.689.709 -9.187.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.247 2.510
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 9.247 -1.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.304.245 11.042.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 695.670 -4.158.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.087.321 3.763.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7.044.015 3.763.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24,26 -33.506 190.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.710 -1.930.256
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.462.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.710 532.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
339.685 126.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.424 -52.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.153.924 9.003.916
Ödenen Faiz
183.579 -1.521.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.255.018 -701.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.516.923 -61.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -3.516.923 -61.963
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.511.323 -28.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.600 -33.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.243.878 -7.343.706
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-289.713
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -289.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 35.094.869 43.873.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -50.875.108 -51.217.173
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.678.316 -624.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.678.316 -624.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.104.454 60.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.104.454 33.782.770
Ticari Alacaklar
10 76.448.277 80.415.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 76.448.277 80.415.040
Diğer Alacaklar
11 11.730 20.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.730 20.977
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 90.793.369 79.489.124
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.519.562 2.212.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.100.558 3.581.091
ARA TOPLAM
185.977.950 199.501.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.977.950 199.501.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 9.300.184 6.130.610
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.403.243 3.065.219
Taşıtlar
18 1.431.653 1.422.384
Mobilya ve Demirbaşlar
18 995.367 887.626
Özel Maliyetler
18 2.469.921 755.381
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 5.235.464 2.851.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 79.777 80.112
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 79.777 80.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.774 10.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.625.180 9.074.340
TOPLAM VARLIKLAR
200.603.130 208.576.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 638.475 5.720.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 437.517 273.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 437.517 273.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 200.958 5.447.369
Banka Kredileri
8 0 5.276.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 157.313 74.976
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 43.645 96.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 598.078 7.743.395
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
598.078 7.743.395
Banka Kredileri
8 598.078 7.743.395
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 47.779.467 41.681.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 43.306 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 47.736.161 41.681.997
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 185.074 218.580
Diğer Borçlar
11 2.684 47.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.684 47.394
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 714.730 375.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 565.883 3.190.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 110.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 110.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
50.594.391 58.977.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.594.391 58.977.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.457.761 6.604.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.182.361 2.201.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.182.361 2.201.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.275.400 4.402.212
Banka Kredileri
8 457.964 3.797.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.817.436 604.479
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 253.288 415.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 253.288 415.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.482.798 1.519.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.193.847 8.538.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.788.238 67.516.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 142.814.892 141.060.188
Ödenmiş Sermaye
43.310.000 43.310.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.595.345 -2.305.632
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.055.644 52.055.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -65.682 -118.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.682 -118.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.682 -118.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
687.173 687.173
Yasal Yedekler
687.173 687.173
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.431.137 29.413.198
Net Dönem Karı veya Zararı
1.991.965 18.017.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.814.892 141.060.188
TOPLAM KAYNAKLAR
200.603.130 208.576.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Transferler
27 24.184.358 -24.184.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.103 4.342.537 4.338.434 4.338.434
Dönem Karı (Zararı)
27 4.342.537 4.342.537 4.342.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.103 -4.103 -4.103
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -77.832 1.124.335 335.120 28.640.916 4.342.537 64.865.076 64.865.076
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.060.188 141.060.188
Transferler
27 18.017.939 -18.017.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 52.452 1.991.965 2.044.417 2.044.417
Dönem Karı (Zararı)
27 1.991.965 1.991.965 1.991.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 52.452 52.452 52.452
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -289.713 -289.713 -289.713
Dönem Sonu Bakiyeler
27 43.310.000 -2.595.345 52.055.644 -65.682 687.173 47.431.137 1.991.965 142.814.892 142.814.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.991.965 4.342.537
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.452 -4.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 67.246 -5.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -14.794 1.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -14.794 1.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.452 -4.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.044.417 4.338.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.044.417 4.338.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4079 Değişim: -0,90%
Düşük 13,3605 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2280 Değişim: -0,58%
Düşük 15,1666 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
793,49 Değişim: 0,51%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.