KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

26.11.2019 - 18:40
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 114.925.062 99.023.471 40.018.513 28.920.666
Satışların Maliyeti
28 -86.991.415 -70.542.942 -31.520.731 -17.660.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.933.647 28.480.529 8.497.782 11.260.100
BRÜT KAR (ZARAR)
27.933.647 28.480.529 8.497.782 11.260.100
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.748.509 -2.241.845 -903.194 -716.481
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.883.128 -2.934.600 -961.881 -921.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.149.324 16.167.102 906.090 6.287.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.930.454 -9.186.535 -430.434 -2.904.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.520.880 30.284.651 7.108.363 13.005.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.204.384 75.682 220.474 30.835
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.725.264 30.360.333 7.328.837 13.035.943
Finansman Gelirleri
33 164.597 494.846 81.079 122.533
Finansman Giderleri
33 -10.041.672 -13.537.072 -3.797.019 -5.797.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.848.189 17.318.107 3.612.897 7.361.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.590.934 -3.904.551 -808.055 -1.664.946
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.974.439 -1.426.950 -1.012.114 -487.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -616.495 -2.477.601 204.059 -1.177.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.042.274 -23.959.085
Dönem Karı (Zararı)
13.257.255 13.413.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.872.361 10.914.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 738.135 478.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-121.560 77.745
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -121.560 77.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.375 17.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 87.375 17.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.722.633 5.021.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.265.623 -11.723.262
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.145.858 14.877.569
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.123.136 1.961.488
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -280.738 -94.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.228 1.490.483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -975.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -975.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.590.934 3.904.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-229.384 -75.682
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 -229.384 -75.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.638.543 -46.381.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.705.898 -6.971.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -18.705.898 -6.971.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.540 -1.164
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.960 -1.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.202.741 -19.438.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.504.968 8.450.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.551 -30.379.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -59.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -685.551 -30.320.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
148.155 108.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.203.922 567.606
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.537.173 -1.048.917
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -666.749 1.616.523
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-247.165 806.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 -2.238.993 476.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.508.927 -22.053.738
Ödenen Faiz
-5.855.409 -892.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.583 -64.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.663.355 -948.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-824.632 -42.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.092 98.806
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 291.092 98.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.115.724 -141.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.081.774 -141.249
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -33.950 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.570.327 24.263.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 168.172.263 224.231.399
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -144.601.936 -199.703.344
Ödenen Temettüler
0 -264.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-296.579 261.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-296.579 261.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 684.289 263.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 387.710 525.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 387.710 684.289
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 57.150.760 40.446.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 57.150.760 40.446.438
Diğer Alacaklar
11 7.845 10.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.845 5.885
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 70.949.583 59.746.842
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.249.869 752.021
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.074.337 29.250
ARA TOPLAM
132.820.104 101.669.225
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.820.104 101.669.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 13.981 13.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.981 13.981
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 27.465.000 26.490.000
Maddi Duran Varlıklar
18 2.286.350 1.565.626
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.994.184 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.806 38.907
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.806 38.907
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.120 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.828.441 28.108.514
TOPLAM VARLIKLAR
165.648.545 129.777.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 41.760.419 10.456.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.760.419 10.456.877
Banka Kredileri
40.549.713 10.418.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.147.870 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.836 38.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.476.503 17.668.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 14.268.212 15.234.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 14.268.212 15.234.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 272.345 124.190
Diğer Borçlar
11 122.855 4.326.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 29.709 3.566.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 93.146 759.895
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 216.369 463.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.012.114 701.030
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 65.473 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 65.473 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
73.194.290 48.975.609
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.194.290 48.975.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.477.096 15.706.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.477.096 15.706.042
Banka Kredileri
11.396.948 15.706.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.080.148 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 406.911 335.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 406.911 335.489
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 4.836.351 4.233.957
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.720.358 20.275.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.914.648 69.251.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 73.733.897 60.526.642
Ödenmiş Sermaye
30.500.000 30.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.000.606 1.050.606
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.000.606 1.050.606
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.124.335 1.124.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.729 -73.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
687.173 335.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.288.863 4.456.558
Net Dönem Karı veya Zararı
13.257.255 24.184.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.733.897 60.526.642
TOPLAM KAYNAKLAR
165.648.545 129.777.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -61.855 1.124.335 284.429 -4.544.788 9.498.736 36.800.857 0 36.800.857
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -93.757 0 -93.757 0 -93.757
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -93.757 0 -93.757 0 -93.757
Transferler
27 0 0 0 40.887 9.457.849 -9.498.736 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 18.188 0 0 0 13.413.556 13.431.744 0 13.431.744
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 13.413.556 13.413.556 0 13.413.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 18.188 0 0 0 0 18.188 0 18.188
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -264.706 0 -264.706 0 -264.706
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -43.667 1.124.355 325.316 4.554.598 13.413.556 49.874.138 0 49.874.138
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 0 60.526.642
Transferler
27 0 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 -50.000 0 0 0 13.257.255 13.207.255 0 13.207.255
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 13.257.255 13.257.255 0 13.257.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 -50.000
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -123.729 1.124.335 687.173 28.288.863 13.257.255 73.733.897 0 73.733.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.000 18.188 -44.822 -11.427
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -64.103 23.318 -57.465 -14.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 14.103 -5.130 12.643 3.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 14.103 -5.130 12.643 3.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.000 18.188 -44.822 -11.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.207.255 13.431.744 2.760.020 5.684.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.207.255 13.431.744 2.760.020 5.684.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800533


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.